Egen kirkebog døbte 1754

Anno 1754.

 

Sophia Friderica, msj. Jürgen Brodersens datter, forvalter på Østerholm,  1. epiph   6. jan

Johannes, Marcus Johansens søn, skolemester af Elstrup,  Dom 2. epiph

Christian August, Claus Peersen Smeds søn, af Sjellerup,  og

Hans, Hans Christensens søn, boelsmand af Stolbro,  og

Chresten, Christen Hansens søn, boelsmand af Elstrup,    fastelavn  24. febr.

An Mari, Peer Christensens datter, boelsmand i Guderup i Klynen   onsdag efter faste   3. april

Mari, Peder Clausen Smeds datter, af Elstrup,   onsdag efter Dom remin   10. april

An Cathrin, Statius Holgersen, kådner af Elstrup,  Dom oculi    14. april

Johan Frantz, Chresten Hansens søn, boelsmand af Egen,  Dom palmesøndag    7. april

Niels, Hans Hansen Skræders søn, af Dyndeved,   på skærtorsdag  11 april

An Kirstin, Chresten Jensen Finkes datter, snedker af Egen,  på 3. påskedag,   16. april

Johan, Johan H.M. Holmgrühs søn, tambour af Sjellerupog

Christine Margrete, Sergeant Trantweins datter, af Egen,  og

Regetz Sophie,Claus Jürgensens datter, boelsmand af Sjellerup,  Dom 2. pasha   21. april

Peer, uægte barn af Lauriz  ?  og Else Rasmusses, af Elstrup,  samme søndag  21. april

Peder, Jürgen Hans Christiansens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 6. pasha    19. april

Christian Pedersen, uægte barn af Søren Rasmussen og Christina Pedersdatter,   torsdag efter 6. pasha    23. april

An, Peder Rasmussens datter, handskemager af Guderup.  Dom 2. trin.   16. juni

Jacob, Hans Jacobsen Finkes, søn, inderste i Sjellerup,  festo Mariæ

Hans, Peer Thomsens søn, Byg, af Egen,  og

Hans, Peter Antoni Mørcks søn, af Elstrup,  og

Mette Christine, Jürgen Peersen datter, skræder af Egen,  Dom 8. trin.  28. juli An, Jacob Lauritzens datter, skomager af Elstrup,  Dom 9. trin.  4. aug.

Jürgen, Nels Nelsens, søn, boelsmand af Dyndeved,  og

Peer, Jürgen Jürgensens søn, af Dyndeved,   i et frit hus,  Dom 10. trin.   11. aug.

Christine Margrete, Peter Thomsens datter, ejendomsbonde af Egen,  Dom 11. trin.   18. aug.

Christen, Hans Jessens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 12. trin.  25. aug.

Ide Margreth, Lorenz Lauts datter, af Guderup,  lørdag efter 12. trin.    29. aug.

Lenore Christin, Janus Busches datter, soldat af Elstrup,   Dom 13. trin.   1. sept.

Mari, Hans Christensens datter, boelsmand af Elstrup,  Dom  14. trin.  8. sept.

Jens, Claus Christensen Skrædders søn, af Dyndeved,  og

Helene, Mads Danielsens søn, skipper og kådner af Egen,  og

Karen, Frerk Jürgensens datter, boelsmand af Guderup,  Dom 15. trin.   15. sept.

Jacob, Jens Esbensens søan, boelsmand af Egen,  Dom 17- trin.   29. sept.

Peer, Nis Peersens søn, skomager af Dyndeved,  og

Jürgen, Jürgen Jessens søn, Finmands, af Dyndeved,  festo sand.

Dorthe Charlotte Sophie, Christian Johansens datter, kådner af Sjellerup.  Dom 22. trin.   3. nov.

Jürgen, Matthies Hansens søn, boelsmand i Dyndeved,  Dom  24. trin.   17. nov.

Kirsten, Matthies Jürgensens datter, i Sjellerup på Bondegaard,  Dom 1. adv.   1. dec.

Hans, Hans Christensens søn, Dejerhøj. kådner i Elstrup,  og

Hans, Hans Jürgensens søn, (Mortensen), inderste i Guderup i Klynen,  Dom 2. adv.  8. dec.

Jürgen Jürgensens søn, (Kühl? af Ketting) inderste af Stolbro, hjemmedøbt onsdag efter 3. adv.

 1. dec.

Jürgen, Hans Jürgen Clausens søn, inderste af Elstrup,  2. juledag  26. dec.

 

Anno 1755.

 

Jürgen, Peder Clausens søn, boelsmand af Stolbro,  Dom setua.    26. jan.

Johan Joachim, msj. Matthies Blommes søn, af Egen,  mandag efter kyndelmisse

Margret Dorthe, Hans Hansens datter, kådner af Elstrup,  og

Margret, Jürgen Jürgensens datter, inderste af Guderup.  Dom inv.

An Christin, Jacob Andresens datter, inderste af Elstrup,  onsdag efter Dom remin    26. febr.

Chresten, Nis Christensens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom oculi    2. marts

    ?     , Jes Hansen Kockes datter, boelsmand i Dyndeved,  Dom lætare   9. marts Nicolai Erick, Fridrich Ericksens søn, inderste af Elstrup,  Dom judica Mari, Hans Christensens datter, bødker af Elstrup,  Dom ?

Anne Mari, Johann Borgerts datter, inderste af Sjellerup,  Dom rogate   4. maj

Elsbe Dorthe, Nicolai Johannsens datter, inderste af Egen   Dom 1. trin.  25. maj

Hans, Frerk Jebsens søn, boelsmand af Guderup,  og

Jürgen, Jürgen Jürgensens søn, præstekådner af Elstrup,  Dom 3. trin.   8. juni

An Mari og Mette, Chresten Clausens tvilling døtre, boelsmand i Guderup i Klynen   Dom 4. trin.

 1. juni

Cathrin, Marcus Johannesens datter, skolemester af Elstrup,  Dom 14. trin.   24. aug.

An Marie, Matthies Christensens datter, skibskarl af Sjellerup,  Dom 15. trin.  31. aug.

Mette Marie, Christen Nielsens datter, præstekådner af Egen,  og

Marie, Jürgen Christensens datter, sidder i et frit hus i Stolbro,  Dom 20. trin.   5. okt.

Ellen, Ludolph Holms datter, rytter ved det oldenborg.- cavalleri regiment af Egen,  onsdag efter 21, trin. 15. okt.

Mari, Peder Hansens datter (Moltes) kådner af Sjellerup,  festo san.

August, August Christensens søn, sidder i et frit hus i Stolbro,  Dom 24. trin.   2. nov.

An, Jacob Laurizens datter, skomager af Elstrup,  Dom 25. trin.  9. nov.

Christen, Hans Jessens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 2. adv.  7. dec.

Eleonore Elisabeth, Peder Christensens datter, i Guderup i Klynen,  Dom 3. adv.   14. dec. Anna Helena, Sergent Johan Simon Trantweins datter, af Egen,  Dom 4, adv.    21, dec.

 

Anno 1756.

 

Charlotte Cathrine, Jacob Jürgensens datter, boelsmand af Elstrup,  Dom 3. epiph   An Marie, Jürgen Christensens datter, musketer af  livregiment til fods af Elstrup    Mette Marie, Claus Christensens datter, (Mortensen) inderste af Sjellerup,    11. febr.

Mette, Hans Peersens datter, i Stolbro, sidder i et frit hus,    Dom seksa.  22. febr.

Christen, Lauritz Hansens søn, i et frit hus i Stolbro,  og

Eleonora Elisabeth, Mads Jürgensens datter, tilkommende boelsmand af Sjellerup,  og Kirsten, Christen Peersens datter, tilkommende boelsmand af Stolbro,   fastelavn  29. febr.

Jens. Claus Christensen Skræders søn, af Dyndeved,  Dom juv.

Christin Marie, Chresten Jensens datter, snedker af Egen.  Dom remin

Anna, Lars Larsens datter, inderste af Sjellerup,  onsdag efter Dom judica   12. april

Andres, Jürgen Andersens søn, boelsmand i Stolbro,  3. påskedag  20. april

Johannes, Peder Rasmussens søn, handskemager af Guderup,  og

Andres, Jacob Andresens søn, inderste af Elstrup,  Dom 2. pasha    2. maj

Met Cathrin, Jens Christophersens datter, grenader af Stolbro,  almindelig bededag   14. maj

Claus, Nis Peersens søn, skomager af Dyndeved,   2. pinsedag  7. juni

Jürgen, Lauriz  Isaecs, søn, af Guderup er til huse i Fred. Jürgensens aftægt,   Dom 1. trin.  13. juni

Mads, Chresten Madsens søn, inderste af Egen,   festu joh, bapt.

Lena, Fridrich Erichsens datter, inderste af Elstrup,  Dom 2. trin.   20. juni

Clara, Jens Jensen Rebslagers datter, ved Egen Mølle,  Dom  11. trin.  22. aug.

Anna Christina, sal. Jürgen Wrangs datter, ejendomsbonde af Stolbro,  Dom 12. trin.   29. aug.

Fridrich, lille Hans Christensens søn. boelsmand af Elstrup,  Dom 13. trin.  5. sept.

An Cathrin, Marius Johannesens søn, skolemester i Elstrup,  Dom 17. trin.   3. okt.

Frerck, Jürgen Christiansens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 18. trin.   10. okt.

Hans, Christian Hansens Kromands søn af Egen,  Dom 2. adv.  5. dec.

An Marie, Peder Thomsens datter, (Byg) af Egen, har et frit hus    2. juledag   26. dec.

 

Anno 1757.

 

Claus, Claus Clausens søn, skomagersvend af Stolbro,  hel.3 kong.  6. jan.

An Marie, Jes Hansen Kocks datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 1. epiph   13. jan.

Chresten, Jürgen Christensen Finmands søn, af Dyndeved,  og

Cathrin, Hans Jürgensen Kocks datter, inderste af Stolbro,  Dom 3. epiph

Mari, Jürgen Jürgensens datter, af Dyndeved, har et frit hus,  festo purish

Hans, Hans Christensens søn, bødker og kådner af Dyndeved,  Dom septua.   6. febr.

Mette Marie, Jacob Hansens datter, kådner i Elstrup,  onsdag efter Dom   inven.?

Jürgen, Christen Hansens Moes`s søn,  boelsmand af Elstrup,  og

Hans, Statius Holgersens søn, kådner af Elstrup,  og

Mette, Peder Christensens datter, boelsmand af Guderup i Klynen,  Dom oculi  13. marts

Johan, Jürgen Pedersens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom judica  4. april Hans, Nels Nelsens søn, boelsmand af Dyndeved,  onsdag derefter  6. april Matthies, msj. Matthies Blommes søn ag Egen,  Dom palmar.   3. april?

An, Rudolph Holms datter, rytter af Egen,  Dom 1. pasha   17. april

Cathrin, Jürgen Jürgensens datter, (Kühl af Ketting) af Stolbro,  almindelig bededag   6. maj

Anna, Claus Pedersens Smeds datter, af Sjellerup,  Dom 1. trin.   5. juni

An Mari, Jens Esbensens datter, boelsmand af Egen,  fe. Mariæ

An Christin, Hans Danielsens datter, kådner af Egen,  Dom 5. trin.   3. juli

Jeb, Nis Christensens søn, boelsmand af Dyndeved,  og

Christen. Matthies Hansens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 7. trin.  17. juli

An Marie, Jacob Andresens datter, han har et frit hus i Egen,  onsdag derefter  20. juli

Anna, Christian Johannesens datter, kådner af Sjellerup,  Dom 8. trin.   24. juli

Elisabeth Blondina, Skovrideren Klings datter,  onsdagen efter 8. trin.   27. juli

Hans, Nicolas Hansens søn, inderste af Dyndeved,  og

Mette, Jens Jacobsens datter, præstekådner af Guderup,  Dom 9. trin.   31. juli Mette Marie, Jacob Laustens, datter, skomager af Elstrup,  Dom  14. trin.  4. sept.

Jens, Frerk Jebsens søn, boelsmand af Guderup,  og

Friderica Lovise, Jes Peersens datter, kådner af Dyndeved,  Dom 15. trin.   11. sept.

Mari, Hans Hansens datter, kådner af Elstrup,  Dom 16. trin.  18. sept.

Nicolai, Hans Jacobsens søn, inderste af Sjellerup,  onsdagen efter 17. trin.  28. sept.

Peer, Hans Christensens søn, boelsmand af Stolbro,  Dom 21. trin.   23. okt.

Tammes. Jürgen Jürgensens søn, præstekådner af Elstrup,  Dom 22. trin.  30. okt.

Peer, Christen Peersens søn, tilkommende boelsmand af Stolbro,  Dom 24. trin.  13. nov. Jürgen, Hans Jürgensens søn, capellankådner af Guderup,  og

Maren, Christen Nelsens datter, præstekådner af Egen,  og

Cathrin, Hans Christensens datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom 1. adv.   27. nov.

Helena, Peder Thomsens datter, ejendomsbonde af Egen,   2. juledag  26. dec. Jochum, Christian Hansen Kromands søn, af Egen,   3. juledag    27. dec.

 

Anno 1758.

 

Christen, Christen Jensen Finkes søn, snedker af Egen,  Dom remini  19. febr.

Henrich, Iver Lorenzen og Helena Andersdatters søn,   ?  Nordborg  ?     19. febr.

Derstår meget

Hans, Peer Christensen Moltes søn, af Sjellerup,  onsdagen derefter  22. febr.

Hans Henrich, Johan H.M. Holmgrühns søn, tambour af Sjellerup,  og

Margrete, Hans Jürgensen Kocks datter, af Stolbro, har et frit hus,  3. påskedag  27. marts

Karen, Jürgen Jürgensens datter, inderste af Guderup,  Dom 2. pasha   9. april

Jerck, Hans Peersens søn, har et frit hus i Stolbro,    på store bededag   21. april

Mette Marie, Matthies Johansens datter, degn,     Dom exando   7. maj

Nis, Nis Peersen Skomagers søn, af Dyndeved,  Dom 4. trin.  11. juni

Hans, Peer Clausens søn, ejendomsbonde af Stolbro,  7. trin.  2. juli

Mette Mari, Jürgen Hansens datter, (Hviid) boelsmand af Elstrup,  og An Mari, Christen Hansen Kokcks datter, af Dyndeved,  Dom 9. trin.  16. juli Hans, Lauriz Isaacs søn, af Guderup,  Dom 12. trin.   6. aug.

Kirsten, Peer Christensens datter, boelsmand af Stolbro,  Dom 13. trin.  13. aug.

Mari Cathrin, uægte barn af Mari, sal. Hans Ries`s  datter, af Guderup

Mette, Hans Jürgensens datter, (Mortensen) af Guderup i Klynen,  Dom 15. trin.  27. aug.

Christian, Hans Jessens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 17. trin.  10. sept.

Christen,             af Ulkebøl, hans datter An Margret,   i Nic. Moeses hus     Dom 19. trin.  24.

sept.

An Christin, Christian Nelsens datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom 21. trin.  8. okt.

Mette Kirstin, Jürgen Peersens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 23. trin.  22. okt.

Friderica Lovise, Fridrich Jercksens datter af Elstrup,  Dom 1. adv.  3. dec.

Mari, Jacob Hansen Kocks datter, af Elstrup,  onsdag efter 1, adv.  6. dec.

Hans, Jes Hansen Kocks søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 3. adv.   17. dec. Karen, Jacob Hansens datter, kådner af Elstrup bag dammen,   fer.2. nativ.

 

Anno 1759.

 

Sal. pastor Arends tvilling børn, fødte og døbte de. 4. jan.

Lorenz Johannes, Jürgen Lauritzen Blytækkers søn, i Elstrup,  Dom 1. epiph    6. jan.

Kirsten, Hans Christensens datter, boelsmand af Stolbro,  Dom 2. epiph      Birte Marie, Peer Rasmussens datter, handskemager af Guderup,  Dom 4. epiph   Jürgen, Hans Christensens søn, tilkommende boelsmand af Elstrup,   11. febr.

An Mari, Jens Clausen Wrangs datter, boelsmand af Guderup,  og

An Mari, Jens Jacobsens datter, præstekådner af Guderup,  Dom seksua.  18. febr.

Mette, Rasmus Hansens datter, træskomand fra Fyn, i Egen,  Dom invon.?

Eleonora Elisabeth, Johannes Brandts datter, forvalter på Østerholm,  født 10. marts, døbt 14.

marts

Jürgen, Peer Hansens datter, præstekådner i Sjellerup,  og

Jens Peder, Jens Jensen Frecksens søn, rebslager ved Egenmølle,  og

Hans, Jürgen Jürgensens søn, har et frit hus i Dyndeved ved Lind,  Dom oculi  17. marts

Mads og Margrete, Lille Hans Christensens tvilling børn, boelsmand,  Dom judica

Jürgen, Hans Danielsens søn, skipper af Egen,  Dom palm.   8. april

Nis, Nis Jebsen Brags søn, boelsmand af Stolbro,  skærtorsdag  12. april

An Dorthe, Jacob Andresens datter, af Egen,  og

Friederic August, Skovrider Klinges søn,    tirsdag efter samme dag   17. april

Peer, Jürgen Peersens søn, som har sal. Jens Høys kåd i Sjellerup,  Dom 2. pasha    29. april

Kirsten, Jacob Jürgensen Wrangs datter af Stolbro,  Dom 5. pasha  20. maj

An Kirstin, Hans Nielsens datter, kådner af Dyndeved,   himmelfartsdag    24. maj

Jürgen, Peder Jensens søn, boelsmand i Egen,  torsdag efter fest. Trin.   6. juni

Peter Nicolai, Lars Larsens søn, inderste i Sjellerup,, Dom 1. trin.  10. juni

Lorenz, Peter Lorenzens søn, af Dybbøl, inderste i Elstrup,  onsdag efter 1. trin.   13. juni Mari, Marcus Johannesens datter skolemster af Elstrup,  Dom 8. trin.  29. juli Friederic, Jacob Laurizens søn, skomager, af Elstrup,  Dom 9. trin.   5. aug.

Christen, Peer Christensens søn, boelsmand i Guderup i klynen,  Dom 11. trin. 19. aug.

Gret Mari, Hans Jürgensens datter, capellankådner i Guderup,  Dom 13. trin.  2. sept.

Christen, Jürgen Christensens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 15. trin.  16. sept.

Jürgen, Lauriz Jürgensens søn, tilkommende boelsmand i Stolbro,  og

An Margret, Christen Jensen Finkes datter, snedker af Egen,  Dom 16. trin.  23. sept.

Sille Cathrin, Hans Hansen Hollænders datter, kådner i Elstrup,  onsdag derefter   26. sept. Mette Mari, Christen Peersens datter, skrædder og kådner i Egen,  Dom 18. trin.  7. okt.

Ellen, uægte barn af An Dorthe Matthieses …..        fredag efter 19. trin.   19. okt.

Jürgen, uægte barn af Karen, Hans Skræders  ?  i Dyndeved og Hans Nielsen Bødker ib.  Dom

 1. trin. 21. okt.

Kirsten, sal. Peder Christensens datter, boelsmand i Stolbro,  Dom  22. trin.   4. nov.

Christian, Niels Nielsensen søn, boelsmand i Dyndeved,  Dom 23. trin.  11. nov.

Christen, Nicolai Hansens Adrians søn, af Dyndeved,  Dom 24. trin.  18. nov.

Johan Jochum, Christen Peersens søn, boelsmand i Stolbro,  Dom 4. adv.  23. dec. inspkt. Jens Arends

Hans Peter, Jes Peersens søn, kådner i Dyndeved.  Fest. Nat.   inspkt. Nic. Mohr

 

Anno 1760.

 

Tammes, Peder Tamsens søn. i Egen i et frit hus,   på nytårsdag   1. jan.

Dorthe, Christen Nielsens datter, præstekådner af Egen,  Dom baptista  og

Maren, Hans Hansen Moes`s datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom baptista  og Kirsten, Nis Christensens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 2. epiph.

Christin Margret, Jürgen Jürgensen Skræders datter, Dyndeved,  fastelavn   17. febr.

Samuel, Samuel Samuelsens søn, smed af Sjellerup,  og

An Cathrin, Peer Jürgensens datter, kådner af Dyndeved,  Dom inve.

Christian Friedrich, søn af Jonas Busch (olim militis),   onsdag derefter

Hans, Hans Hansens Wrangs søn, boelsmand af Stolbro,  og

Hans, Christen Hansen Kocks søn, inderste af Dyndeved,  Dom remini   3. marts

Nicolas, Lorenz Lautes søn af Stolbro,  Dom lætare    17. marts

Matthies, Christen Danielsens søn, kådner af Guderup,  onsdag derefter    20. marts

Christen, Jürgen Jürgensens søn, præstekådner af Elstrup,  Dom judica Lisbet, Jens Esbensens datter, boelsmand i Egen,  Mariæ bebudelse    25. marts Hans, Jes Hansen Kock`s søn, boelsmand i Dyndeved,  Dom palmar.

An Cathrin, Claus Peersen Christensens datter, (Mortensen) i Sjellerup,  Dom 2. pasha  20. april

Frerk, Frerk Jebsens søn, af Guderup,  Dom 3. pasha   27. april

Christian Henrich, Christen Christensens søn, Dejerhøj ved Nyled, født i Kettingskov 12. maj, døbt himmelfartsdag 15. maj

An Mari, Jûrgen Christensen Drejers datter, i Elstrup i et frit hus,  2. pinsedag  26. maj

Jürgen, Mads Jürgensens søn, inderste af Elstrup,  Dom 3. trin.  15. juni

Kirsten, Hans Christensens datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom 4. trin.  22. juni

Mads, Mads Madsens søn, af Dyndeved i et frit hus,  og

Kirsten, Christian Jürgensens datter, i Stolbro i et frit hus,  Dom 6. trin.  6. juli

Jürgen, Christen Jürgensen Blads søn, kromand i Stolbro,  Dom 11. trin.  10. aug.

Christen, Hans Jürgensens søn, (Mortensen) i Guderup i Klynen i et frit hus,  Dom  12. trin.  17. aug.

Dorthe Margret, Peter Nicolai Moses datter i Dyndeved  tirsdag efter 14. trin.  2. sept.

Peer, Hans Peersens søn, i Stolbro, i et frit hus,  onsdag derefter  3. sept.

Karen, Hans Christensens datter tilkommende boelsmand af Sjellerup,  Dom 15. trin.  7. sept.

Kirsten, Hans Jessens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 16. trin.  14. sept.

Christen, Jens Christensens søn, af Dyndeved under Linden,  døbt 16. okt.

Christen, Nis Peersens Skomagers søn, af Dyndeved,  Dom 20. trin.  12. okt.

Friedric, Christen Hansen Moses søn, boelsmand af Elstrup,  Dom 21. trin.  19. okt.

An Mari, uægte barn af Mari Molt af Sjellerup og Jürgen Rasmussen, har siden giftet sig Lovise Sophie Ulrica, Wilhelmina, sal. Andreæ Petersen Skovriders datter,  fredag efter 23. trin.

 1. nov.

Hans Christian, moder An Dorthe Henrichsdatter af Fredericia,  …… af sal. Scherning, sognepræst i Høyrup, faderen en konstabel i Flensborg   2 fes. Nativ.

 

Anno 1761.

 

Jürgen, Hans Jürgensen Bondes søn, af Stolbro,  på nytårsdag  1. jan.

Jürgen, Hans Christensen Julmands søn, af Egen,  fest. Epiph

An Christin, Joh, Henric Brüstgrün??, datter, af fodgarden kådner i Elstrup,  Dom 1. epiph   6. jan.

Hans, Jes Peersens (Andersen) datter, smedekådner i Dyndeved,  og

Christin Mari, Hans Hansen Moeses datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  fastelavn  1. febr.

Margrete, Jürgen Jürgensen (Andersen) datter, af Dyndeved, i et frit hus,  Dom inve. 7. febr. Christiana Lovisa Maria Amalia, Christian Hansen Kromands datter af Egen,  onsdag derefter  10. febr.

Marie, Lauriz Jürgensens datter, tilkommende boelsmand af Stolbro,  og

Ellen, Hans Andersens datter, fattig og fremmed  af Dyndeved,  Dom remin,  15. febr.

Jacob, Chresten Nelsens søn, på Østerholm, af Dyndeved,  på langfredag   20. marts

Hans Christian, Jürgen Hansen Hvids søn, boelsmand af Elstrup,  og

Johanna Maria, Nicolai Johannsens datter, inderste af Sjellerup,  Dom 3. pasha 12. april

An Mari, Friedrich Friedrichsens datter, af Elstrup,  Dom 5. pasha  26. april

Hans, Hans Danielsens søn, bødker af Egen,  og

Jürgen, Peer Christensens søn, kapellankådner af Guderup,  himmelfartsdag   30. april

Jens Peder, Gregers Hansens søn, inderste af Dyndeved,   2. fer pente.  11. maj Mari, Peer Clausens datter, boelsmand af Stolbro,  3. fer pente.  12. maj Kirstin Mari, Jürgen Lauritzens datter, af Elstrup,  fest. Trin.

Claus, Hans Jürgen Clausens søn, af Elstrup,  i et frit hus på gade,  Dom 1. trin.  17. maj

Mari, Rudolph Holms datter, rytter af Egen,  Dom 3. trin.   31. maj

Mette Mari, uægte barn af An Christoffers  ?    Dom 4. trin.  7. juni

Margrete, Hans Jürgensens datter, boelsmand af     Stolbro,  Dom 5. trin.  14. juni

Elsbe, Chresten Frerksens datter, julmand af Stolbro,  Dom 7. trin.  28. juni

Hans, Hans Hansen Knebbes søn, af Elstrup,  Dom 8. trin.   5. juli

Peter, Peer Rasmussens søn, handskemager af Guderup,  Dom 9. trin.  12. juli

Hans, Christian Nelsens søn, tilkommende boelsmand af Elstrup,  og

Peer, Jens Clausens søn, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom 14. trin.   9. aug.

Hans Christian, Christen Peersen Møllers søn, boelsmand af Stolbro,  Dom 16. trin.   23. aug.

Claus, Peer Christensens, søn, boelsmand af Guderup i Klynen,  Dom 17. trin.  30. aug.

An, Christen Christensen Suders datter, af Elstrup,  Dom 18. trin.   6. sept.

Lauriz, Jacob Laurizens søn, skomager af Elstrup,  Dom 19. trin.   13. sept.

Mari, Jacob Andersens datter, af Elstrup,  Dom 23. trin.   11. okt.

Lenore, Hans Christensens Dejerhøjs datter, kådner af Elstrup,  Dom 26. trin.  1. nov.

Jürgen, Christen Jürgensen Blad søn, kromand af Stolbro, hjemmedøbt 27. trin.   8. nov.

Tammes. Marcus Johansens søn, skolemester af Elstrup,  Dom 1. adv.  29. nov.

Met Mari Margret, Jürgen Jürgensens datter, præstekådner af Elstrup,  onsdag efter 1. adv.  2. dec.

An, Rasmus Hansens datter, træskomand af Egen,  Dom 2. adv.  6. dec.

Hans, Jeb Hansens søn, boelsmand af Sjellerup,  Dom 3. adv.  13. dec.

Nis, Hans Hansen Wrangs søn, bondemand af Stolbro,  2. julidag  26. dec.

 

Anno 1762.

 

Jens, Jürgen Pedersens (Høg) søn, kådner af Sjellerup   hl. 3 kong.   6. jan

Lisbet, Jürgen Jürgensens datter, af Dyndeved i et frit hus under Linden,  Dom 1. epiph   Mari, Nis Christensens, datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 2. epiph  20. jan.

Cathrin, Hans Hansen og An Dorthe Glases datter,  Dom 3. epiph     Anna, Peer Christensens datter, boelsmand af Elstrup,  fe. pur. Mariæ  2. febr.

An Mari. Christen Clausens datter, (Brock) af Guderup,  Dom septua. 7. febr.

Ulrica Sophia Amalia, Christian Hansens datter, Krügers  af Egen,  tirsdag efter seksa. 16. febr.

Mette, Christen Christensens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom inve.

An Marie, Hans Christensens datter, tilkommende boelsmand af Elstrup,  Dom remi.  25. april

An Mari, Jeb Jebsens datter af Dyndeved på Fiebro,  fet.  Mariæ  25. marts

Ellen, Nis Peersen Skomagers datter af Dyndeved,  onsdag efter Dom judica    7. april

Mari, Hans Christensens datter, tilkommende boelsmand af Sjellerup,  skærtorsdag  8. april

An Margrete, sal. Peter Nicolai Moses datter af Dyndeved,  2. påskedag  12. april

Matthies, Christian Hansens søn, af Sjellerup,  Dom 1. pasha   18. april

Claus, Nis Clausens søn. Skomager af Stolbro,  Dom 3. pasha     2. maj

Mari, Jacob Jürgensen Wrangs datter, ejendomsbonde af Stolbro, alm. bededag  7. maj

Hans, Jens Esbensens søn, boelsmand af Egen,   himmelfartsdag    20. maj

Dorthe Cathrin, sal. Skovrider Pedersens datter, på Nygaard,  mandag d. 24. maj

Jürgen, Hans Jessens søn, boelsmand af Dyndeved,  på pinsedag   30. maj

Maren, Hans Hansen Moes`s datter, tilkommende boelsdmand af Elstrup,  3. pinsedag  1. juni Nicolai, Nicolai Hansen Adrians søn, inderste , af Dyndeved  Dom 2. trin.  13. juni Maren, Jes Hansen Kockes datter,  boelsmand af Dyndeved,  fes. Joh, bap.

Christen, Christen Danielsens søn, kotner af Guderup,  Dom 6. trin.  18. juli

Claus, Jens Clausen Wrangs søn, ejendomsbonde af Guderup,  onsdag derefter  21. juli

An Elisabeth, Hans Jürgensens datter, kapellankådner af Guderup,  Dom 8. trin.  25. juli

Peer, Frerk Jebsens søn, boelsmand af Guderup,  og

Christen, Jürgen Rasmussens søn, inderste af Sjellerup,  Dom 15. trin.  12. sept.

Philip Peter, uægte barn af Philip Pedersens, bådsmands kone, i Flensborg,

Claus, Jens Clausens søn, sandemand af Elstrup,  og

Claus, Claus Markussens søn, inderste af Sjellerup,  Dom 17. trin.  26. sept.

Mari Christin, Christen Hansen Kocks datter af Dyndeved,  Dom 18. trin.   3. okt.

Lenore, Hans Jürgensens datter, boelsmand af Stolbro,  Dom 20. trin.   17. okt.

Hans Christian, Ratge Hansen Møllers søn, kådner af Elstrup,  og

Clara, Jürgen Peersens datter, boelsmand af Dyndevd,  Dom 21. trin.  24. okt.

An Dorthe, Jes Kværnhuggers datters uægte barn, af Guderup, far Jochum Klämann ,   Dom 23. trin.  6. nov.

Anna,  pastor Arnds datter, ? 16. nov,  ? 19. nov.      fredag efter 23. trin.   11. nov.

Mari, Jürgen Jacobsens datter, boelsmand af Elstrup,  Dom 4. adv.  19. dec. Helena Marie, Hans Danielsens datter, kådner af Egen,   2. juledag  26. dec.

 

Anno 1763.

 

Hans, Christen Nielsens søn, præstekådner af Egen,  Dom 2. epiph     Peer, Peer Jensens søn, boelsmand af Egen   Mariæ ?

Kirsten, Christen Nielsens datter, kådner af Dyndeved,  Dom seksa. 6. febr.

Peter, Lorenz Lautes søn, af Stolbro,   fastelavn   13. febr.

Margrete Sophie Cathrine, datter af diacon Jacobi Houndt,    18. febr.

An Marie, Peter Clausen Wrangs datter, boelsmand af Guderup,  og

Dorthe, Christen Jensens datter, snedker af Egen,  og

An, Christen Johannsens datter, julmand af Stolbro,  Dom inv.  20. febr.

Dorthea Ellena, Petri Nicolai Moses datter, af Dyndeved,    8. marts

Christen, uægte barn af Hans Jürgensen, boelsmand i Stolbro og Mette Christensdatter ib.  Dom lætare  13. marts

An Helena, Jürgen Lorenzens datter, kromand i Elstrup,  onsdagen derefter  16. marts

Peter, Jes Christensens søn, i Elstrup,  palmesøndag   27. marts

Peer, Hans Christensens søn, boelsmand i Elstrup,  på langfredag   1. april

An, Christen Møllers datter, boelsmand i Stolbro,  2. påskedag   4. april

Jürgen, Jürgens Hansens søn, boelsmand i Elstrup,     på  bededag     29. april

Mett Mari, Hans Kohlmands ?? datter, i Egen    Dom  4. pasha   1. maj

Hans, Hans Peersens søn, inderste i Stolbro,  dom 5. pasha    7. maj

Cathrine. Jens Bloms datter, præstekådner af Guderup,  og

Mett Marie, Christen Christensen Suders datter, boelsmand i Elstrup,  2. pinsedag   23. maj Brigitta og Dorthe Christine, Christen Hansen Kromands tvilling døtre, i Egen, født 29. maj, døbt dagen efter i huset 30. maj.

Peter, Christian Fogeds søn, i Sjellerup,  og

Hans, Niss Skomagers søn, af Dyndeved       1. trin. 29. maj

Marie, Hans Neelsen Bøddikkers datter,  af Dyndeved,  og

Dorthe Cathrine, Rudolph Holms datter, en rytter af Egen,  festo Johannes

Jes, Jep Thranes søn, boelsmand af Sjellerup,  og

Hans Christian, Xsten  ?   søn, inderste af Elstrup,  Dom 6. trin.   3. juli

Per og Chresten, Christen Persens (Klün) tvilling sønner, boelsmand i Guderup,  døbt samme dag 19. juli

Jürgen, Jürgen Jürgensen Skrædders søn, i Dyndeved.  Dom 10. trin.  31. juli

An, Jürgen Christiansens datter, boelsmand af Dyndeved,  og

Margrete, Hans Hansens datter, matros, inderste i Guderup    Dom 11. trin.   7. aug.

Hans, Jacob Lauritzens søn, skomager i Elstrup,   13. trin.  21. aug.

Mari Margret, Per Christensens datter, boelsmand i Elstrup,  15. trin.  4. sept.

Maria Elisabeth, H. Skovrider Petersens datter, på Nygaard,   onsdag efter 15. trin.  7. sept. Christian, Christen Jespersens søn, syns- og boelsmand i Dyndeved,  festo Michaelis  Chresten, Christen Koks søn, i Egen,  tjener hos sal. Jac. Hount,    22. trin.  23. okt.

Hans, Christian Jollmands søn, i Stolbro     23. trin.  30. okt.

Thör, Jürgen Jacobsens datter, boelsmand i Elstrup,  og

An, Lauritz Persens datter, synsmand i Stolbro,  og

Birthe Cathrin, Per Thamsens datter, (Byg) kådner i Egen,   Dom 25. trin.  13. nov.

Marie, Mincus Jørsens datter, boelsmand i Elstrup,  2. adv.   4. dec.

Jürgen, Jes Andersens søn, kådner i Dyndeved,  onsdag derefter   7. dec. Jürgen, Jacob Hansens søn, inderste i Stolbro,   3. adv.  11. dec.

 

Anno 1764.

 

Friderich, Friderich Jerksens søn, en inderste i Elstrup,  og

Mathies, Samuel Smeds søn, i Sjellerup,  2. epiph

Mathies, Pe. N. Mohrs søn, af Dyndeved, hjemmedøbt 21. jan. død samme dag.

An, Hans Jürgensens datter, inderste af Stolbro,   4. epiph.

Ida Maria, Pastor Arends datter, født 4. epiph, døbt onsdag efter  1. febr

Hans og Christian, Christen Leimands tvilling sønner, kådner i Sjellerup, hjemmedøbt,  i kirke 5. epiph

An Dorthe, Skrædder Heebolts datter, i Egen,   11. febr.

Jes, Christen Christensens søn, boelsmand i Dyndeved,  og

Jürgen Hans Jessens søn, boelsmand i Dyndeved,  Dom 6. epiph

Hermann Hinrich, Niclaj Petersens søn, urmager i Dyndeved,  og Claus, Christen Clausens søn, kådner i Guderup, hjemmedøbt,  og

Mari Christine, uægte barn af Kirsten Adrians,  seksa.     26. febr.

Lena, Per Christensens datter, (Klün) boelsmand af Guderup,  festo ann.

An Cathrin, Jürgen Persens datter, boelsmand i Elstrup,  Dom lætare     1. april

Chresten, Per Christensens søn, boelsmand i Egen,  onsdag efter lætare    4. april

Claus og Chresten, Jens Clausen Smiedemanns tvilling drenge, ung boelsmand  i Elstrup

Lenore Mari, Jens Wrangs datter, boelsmand i Guderup, onsdag efter judica  15. april

Mett Mari, Hans Christensens datter, boelsmand i Elstrup,  Dom  mis dom  

Hans og Mett Cathrin, uægte tvilling børn af Else  ?  pt. Nygaard og en karl på Augustenborg,  De cantate

Peter, Per Jensens søn, boelsmand i Egen,  og

Per, Per Clausens søn, boelsmand i Stolbro,  Dom 2. trin. 24. juni

Chresten, Hans Iversen Kromands søn på Østerholm,  Dom 5. trin.  15. juli

Chresten, Per Christensens søn inderste i Guderup,  og

Karen, Christen Christensens datter, boelsmand af Sjellerup,  Dom 6. trin.  22. juli Claus, Hans Clausens søn tilkommende boelsmand i Guderup,  Dom 8. trin.  5. aug.

An, Jacob Andersens datter, en soldat i Elstrup,  dom 9. trin.  12. aug.

Margretha, Per Nicolaisens datter, I Guderup,  Dom 10. trin.  19. aug.

Jürgen, Jacob Wrangs søn, boelsmand i Stolbro,  Dom 10. trin.  19. aug.

Christian, Jürgen Jensen Hvids søn, Boelsmand i Elstrup,  og Mette, Jürgen Jürgensens datter, inderste i Dyndeved,  Mikkelsdag Per, Hans Jürgensens søn, boelsmand i Stolbro,  10. okt.

Neels, Christen Neelsens søn, inderste i Elstrup,  og An Mari, Christen Johansen  Jolmands datter i Stolbro,   Niels Christopher, H. Jacob Hound Diaconi søn,   7. nov.

Peter, Nicolai Adrans søn, af Dyndeved,  Dom 22. trin.  11. nov.

Maren, Christian Nelsens datter, boelsmand i Elstrup,  Dom 23. trin.  18. nov.

An Mari, postuma sal. Per Handskemagers datter, af Gudeup,  Dom 3. adv.  16. dec. Christian, Jürgen Christensens søn, boelsmand i Egen,  Dom 4. adv.  23. dec.

Egen kirkebog døbte 1751

Anno 1751.

Døde             Begr.             Navne

06.01             Christen Mortensens (Christensen) datter af Sjellerup, 6 år

17.01             Claus Wrang, ejendomsbonde af Guderup, 56 år

21.01               Peer, Jörgen Hansens (Kock) søn af Guderup, lærte skrædder håndværk

24.01             Hans Jebsen Thranes datter af Sjellerup, 6 år

24.01             Maren Lauritzes, Lauritz Jörgensens enke, bmd. i Asserballe, 83 år

31.01             Peder Hansen, f. i Brandsbøl, skovfoged i Kismishus, 67 år

14.02             Johannes Jacobsen, boede i et frit hus ved  ?? i Dyndeved, 59 år     ?? ?                       Karen Fynsk, en fattig gammel kvinde, som gør sig adskillige gange besvangret   (Står der det?)

?                    Peer Rasmussens spæde barn af Stolbro

?                    Kirsten Jenses, enke, g.m. 1) Mathies Jebsen 2) Hans Bertelsen 3) Jens Peersen, bmd. i Dyndeved, 69 år ??

28.02             Kirsten Jacobs, Jacob Jebsens enke, bmd. i Dyndeved, 89 år

03.03             An, Jörgen Madsens hustru i Guderup, 25 år

03.04

03.03             Karen Jenses, Jens Lauritzen Skomagers enke i Elstrup, 85 år

07.03             Claus, Jörgen Wrangs søn af Stolbro, 7 år

14.03             Christen Christensen Fink af Sjellerup, 48 år

14.03             Hans Jörgensens spæde datter i Guderup i Klynen

17.02             Christen Jörgensens (Fodsvend) unge søn af Egen

09.04             Nis Jebsen Brags yngste barn, bmd. af Stolbro

13.04             Borgert Hansens hustru af Sjellerup

02.05             Christen Peersen, bmd. i Guderup i Klynen, 76 år

02.05             Margrete, sal. Peer Hages enke på Trømpelyng, 85 år

28.04             Mr. Jörgen Brodersens spæde datter, forvalter på Østerholm

07.05             Jacob Rasmussens Hyrdes søn på Østerholm, 9 år

13.06             Claus Christensens unge barn af Sjellerup

16.06             Thomas Jessens spæde barn af Egen

20.06             Peter Thomsens spæde søn, bmd. af Egen

27.06             Margrete, Jens Christensen Finkes enke ved kirken, 79 år

22.08             Hans Jacobsen Bloms søn af Sjellerup, 5 år

29.08             Jörgen Soneboes datter af Sjellerup, 7 år

16.09             Christen Jensen Finkes datter af Egen, 5 år

19.09             Jörgen Christensen Möllers unge søn af Stolbro

22.09             Peter Clausens spæde søn af Stolbro

26.09             Hans Hansen (Thortsen) fhv. bmd. i Guderup, 78 år 29.09                       Claus Hansen, ejendomsbonde i Guderup, 59 år

29.09             Daniel Christensen  ? , kotner i Guderup, ? 50 år                ??

03.10             Johan Bentzen, en gammel fattig mand af Asserballe, Elsbe bedekones mand

20.10             Claus Hansen Suder, bmd. i Elstrup, 54 år

24.10             Lorenz  Isacs, unge datter, soldat

31.10             Christen Peersen søn, soldat af Markgrevens?  regiment, 19 uger ??

31.10             Hans Christensen, skoflikker af Elstrup, 58 år

01.11                Christen Christensen, kådner af Elstrup, fhv. hyrde på Østerholm, 64 år

27.11             Lenore, Jes Mortensens enke, bmd. af Elstrup

28.11             Hans Hansen, kådner i Elstrup, f. i Mommark, 46 år

05.12             Daniel Christensens dødfødte søn af Elstrup

26.12             Christen Smeds datters spæde uægte barn af Stolbro

 

Anno 1752.

Døde             Begr.             Navne

11.01             Jörgen Jacobsens (Wrang) spæde datter af Stolbro

02.02             Hans Christensen Bonde i Egen, 84 år

02.03             Daniel Christensen, kådner i Egen, 56 år        ??

03.03             Peder Christensen Julmands dødfødte barn, kådner af Dyndeved 14.03                       21.03             Christian Albrecht Christensen, hollænder på Østerholm, f. i Blans, 49 år 2 mdr.

26.03             Peer Rasmussens spæde søn af Stolbro

03.04             An,, g.m. 1) Peder Lassen 2) Chresten Hansen i Guderup, 93 år, f. 1659 i Hundslev

09.04             Lisbet, Claus Christensen Skræders hustru i Dyndeved, 60 år

16.04             Peder Rasmussens unge barn af Stolbro

16.04             Christen Clausens unge søn, kådner af Sjellerup

23.04             Chresten Hansens spæde barn, bmd. af Elstrup

07.05             Christian, Johannes Jacobsens søn af Dyndeved, min  ?  , 26 år    ??

11.05             Christian Christensen Möllers lille datter, inst. af Guderup, 6 år, sank i

brønd

14.05             Lars Larsens spæde søn i Sjellerup

17.05             Jeb Jörgensen, bmd. i Elstrup, 38 år

28.05             Hans Clausen, en gammel fattig mand af Sjellerup, Lars Larsens svigerfar

28.05             Chresten Christensen, bmd. i Stolbro, 75 år

28.05             An, Hans Christian Jörgensens hustru af Dyndeved, 68 år

04.06              An, g.m. 1) Claus Laursen af Elstrup 2) Mads Jörgensen, inst. i Sjellerup

08.06             Ellen, g.m. 1) Søren Olesen, kådner i Elstrup 2) Mads Hansen, Elstrup, 63 år

21.06              Andres Pedersen, skolemester og tingskriver i Elstrup, f. i Sottrup, 54 år

11.07             Lenore, Hans Jörgensens (Wrang) hustru i Sjellerup

14.07             Hans Ravnborgs søn af Egen, 3½ år

14.07             Christen Peersen, smed i Stolbro, 76 år

13.08             Margaretha Christine, tambour Wagners hustru af Egen

20.08             Anke, Jörgen Pedersen Aagesens hustru af Guderup

27.08             Lenore, Lauritz Hansens hustru inst. i Elstrup

30.08             Jes Christensens (Lindgaard) spæde søn i Elstrup

03.09             Kirsten, Jens Holgersens hustru af Dyndeved, 60 år

03.09             Christen Jensen Finkes spæde søn af Egen

05.09             Cathrin, sal. Jeb Hansens enke af Guderup

17.09             Peer Jensen (Peer Rend) en ung karl af Sjellerup, 41 år

01.10 Iver Jörgensen, en ung dreng af ?, 20 år. Var hos Jens Jacobsen? ved Egenmølle  ??

22.10             Hans Jörgensens spæde barn i Guderup i Klynen

12.11             Hans Laursen, kådner i Sjellerup, f. ved Øvelgynne, 89 år

19.11             Hans Jörgensen Clausens spæde datter i Elstrup

17.12             Hans Tamsen, kådner i Guderup, f. i Taarup, 63 år

 

Anno 1753.

Døde             Begr.             Navne

06.01             Jes Christensens spæde barn af Lindgaard i Elstrup 07.01                       Johanna, Rasmus Simonsens gamle enke af Sjellerup ved ?

28.01             Hans Jörgensen Wrang, kodoctor af Sjellerup

21.01             Maren, Niels Peersens enke af Dyndeved, f. i Stevning, 78 år

02.02             Lauritz Clausen, en inst. i Elstrup, 76 år

04.02             Jörgen Christiansen Hvid, bmd. i Elstrup, havde bryllup i fjor, 45 år

14.02             Hans Hansen Julmand, kådner i Dyndeved, 33 år

25.02             Jes Jensens spæde søn ved kirken

25.02             Karen, Hans Clausens enke af Guderup ved præstegården, 77 år

18.03             Frerk Nielsen Snedker i Elstrup, 37 år

25.03             Lauritz Peersen, Julmand i Guderup, f. i Oksbøl, 78 år

25.03             Maren, g.m. 1) Hans Peersen 2) Peer Tamsen i Egen, 77 år

01.04             Hans Christian Christensens søn, inst af Elstrup, 12 år

04.04             Hans Christian Jörgensen, fhv, bmd. i Dyndeved, 62 år

29.04             Christian Jörgensen Wrang, kådner i Stolbro, 80 år

20.05             Cathrine Charlotte, Andreas Kreyers hustru, skomager i Egen, 52 år

27.05             Chresten Clausens dødfødte barn i Guderup i Klynen

18.07             22.07             Hans Hansen Wrang, ejendomsbonde i Stolbro, 49 år   ??

02.09             Sille, Christen Jensens enke, bmd. i Dyndeved, 85½ år

05.09             Anne, Peder Jörgensens hustru, bmd. i Dyndeved, 62 år

23.09             28.09             Andreas Johannsen Farver ved Egenmølle, f. 1693 d. 22. juli

30.09             Hans Chrestensen Möllers datter af Stolbro, 10 år

10.10             Sophie Dorthe, Chresten Madsens hustru, kådner i Elstrup, 52 år

18.10             Anne, Hans Hansens hustru, fodmand af Egen

21.10             Christen Christensen,  ?  , en fattig ung mand i Stolbro  ??

28.10             Peer Kræmers spæde datter, kådner af Elstrup

04.11             sal. Jörgen Christiansens spæde datter af Elstrup

25.11             Peer Rasmussen, en fattig mand af Sjellerup

25.11             Hans Jörgensens spæde datter af Guderup i Klynen

16.12             Jes Hansen Kocks spæde datter af Dyndeved

26.12             Mich. Holm, soldat ved King Æmilii regiment, syede ved sin far Rolf Holm, skrædder i Sjellerup

 

Anno 1754.

Døde             Begr.             Navne

03.01?            Jörgen Christensen Miang, en sømand ved Nyled, f. i Sønderborg,  46 år

09.01?           Hans, Mads Madsens søn i Sjellerup i Hullet, 21 år

13.01             Margrete, Lauritz Christensens datter af Stolbro, 24 år

27.01             Mette, en gammel pige, sal. Peer Hansen Bloms datter af Sjellerup, 64 år

27.01             Hans Peersen, ejendomsbonde af Stolbro, 61½?      ?

?                    An, Peder Hansens hustru af Egen, 58 år

20.03             Hans, sal. Claus Hansens søn, bmd. af Elstrup, 19 år

20.03             Marike, Jörgen Frerksens hustru, inst. af Elstrup

26.03             Jfr. Dorthe Margrete Thomsen, døde i Oksbøl, begr. her i kirken, 61 år

03.04             Mette, g.m. 1) Jörgen Christensen 2) Hans Hansen, bmd. i Guderup i Klynen, 88 år

11.04             Kirsten, Peder Christensens datter, bmd. i Dyndeved, 32 år

16.04             Mette, sal. Claus Clausen Wrangs enke, ejendomsbonde af Guderup, næsten 91 år

16.04             Karen Madsdatter fra Tønder, en fattig pige af Egen

21.04             Jacob Hansens unge drengebarn i Elstrup bag Dammen, 1 år

05.05             Chresten Peersen Skræders dødfødte barn i Egen

21.05             An Lauritzdatter, f. i Horne by på Fyn,  tjener i Egen, 27 år

08.06             Peer Jensens dødfødte datter af Egen

16.06             Peer Christensen Smed i Sjellerup, f. i Lavensby, 75 år

12.06             An Simons, en fattig enke af Sjellerup

10.07 Mette, Jörgen Jörgensen Skibbyggers hustru, præstekådner i Elstrup, ? 56 år  ??

04.08             Jörgen Jörgensens dødfødte søn, bmd. af Guderup i Klynen

27.08             Hans Christensen Dejerhøjs datter af Elstrup, 5 år

03.09             Peer Hansen Wrangs dødfødte datter, kådner i Sjellerup

22.09             Chresten Tamsen, Jörgen Tamsens søn, fhv. bmd. i Elstrup, 60 år

22.09             Andres Kreyer, skomager i Egen,  60 år

22.09             Jonas Buches spæde datter af Elstrup

28.09             Claus Skræders spæde søn af Dyndeved

11.10             Hans Jessens spæde søn, bmd. af Dyndeved

20.10             Frerk Jörgensens spæde datter, bmd. af Guderup

16.10             20.10               Mette, Andres Petersen Cræmers enke af Elstrup, f. 1667 i Friederichs.,

87 år

27.10             Jacob Lauritzens spæde datter af Elstrup

10.11             Daniel Christensens dødfødte barn, kådner af Elstrup

10.12             Dorthe Cathrin, Claus Peersens hustru, præstekådner i Guderup

22.12             Jörgen Jörgensens (Kühl af Ketting) spæde søn, inst. af Stolbro

27.12             Jörgen Jörgensen Skibbygger, præstekådner i Elstrup, 55 år

 

Anno 1755.

Døde             Begr.             Navne

?                    Jacob Jörgensen Wrang, ejendomsbonde i Stolbro, f. 1665

19.02             Maren, g.m. 1) Rasmus Thomsen, Lauensby 2) Jacob Wrang, Stolbro, 70 år

19.02             Lenore, g.m. 1) Jens Thomsen Höy, Sjellerup 2) Jes Christensen Molt, over 56 år

26.02             Nis Nissen Brag, bmd. i Stolbro, 44 år

26.02             Lenore, Hans Peersen Suders enke i Elstrup, 85 år

05.03             Jes Christensen Molt, kådner i Sjellerup

25.03             Frederic Eriksens spæde søn af Elstrup

31.03             Christen Hansen Smed?, en bmd. i Elstrup, 52 år               ??

13.04             Hans Bödikers spæde datter i Elstrup

22.04             29.04             Johann Madsen Degn af Guderup, f. 1676 d. 24 jan., 79 år

25.05             Lauritz Christensen, inst. af Stolbro, f. på Kegnæs, 54½ år

28.05             Christian Christensen, inst. af Dyndeved, f. i Stevning, 89 år

01.06             Hans Hansen Kock, fhv, bmd. i Dyundeved, f. 1706, 49 år

01.06             Jacob Andresens spæde datter i Elstrup

08.06             Lars Larsens unge søn af Sjellerup, 2 år

13.06             Jörgen Nielsen, en ung karl af Dyndeved, demens., 49 år

21.06             25.05             Mr. Jörgen Brodersen, forvalter på Østerholm

02.07             An Cathrin, Hans Christensen Bödikers hustru af Elstrup

09.07             Jörgen Jessen Kromand i Finnen i Dyndeved, 46 år

09.07             11.07             Kirsten, Jörgen Jörgensens hustru i Guderup i Klynen, f. 1719, døde i barselseng

03.08             Peer, Jes Peersens søn, smedekådner af Dyndeved

24.08             Christian Frederich, en tiggerindes søn, døde i Claus Smidemans hus i Elstrup, 3 år

31.08            Peer Christensens dødfødte barn, kådner af Dyndeved

31.08             Karen Jörgens, g.m. 1) Christen Bützou i Katry 2) Jörgen Frerksen, bmd.

i Guderup. 72 år

07.09             Christen Jensens datter, snedker af Egen, 1½ år

14.09             En fattig kvindes spæde uægte barn, hos Mathies Smed i Stolbro

17.09             Maren, Claus Christensens datter, bmd. af Guderup i Klynen

11.10             15.10             An Dorthe, Andres Pedersens enke, tingskriver og skolemester i Elstrup, f. 1684

19.10             Karen, Jörgen Lassens enke fra Fyn, siden af Ketting, døde hos Mathies Smed i Stolbro

22.10             26.10             Thomas Jessen, bmd. i Egen, 49 år

22.10             26.10             Birte, Christian Hansens hustru, kromand af Egen, 46 år

10.12             Jens Espensens søn af Egen, 13 år

 

Anno 1756.

Døde             Begr.             Navne

01.01             Peder Christensen, fhv. bmd. i Sjellerup, over 60 år

01.01             Jacob Lauritz Skomagers spæde datter af Elstrup

31.12.55        04.01             An, Jeb Brags enke, bmd. af Stolbro, f. i Ketting, 77 år

06.01             Sergeant Trantweins datter, 2 år 3 mdr.

11.01             Jes Peersen, fhv. bmd. i Dyndeved, 84 åt

25.01             Maren, Claus Jessen Smeds hustru i Elstrup, 74 år

22.02             Christen Christensen, bødker i Elstrup, 66 år

29.02             Hans Jessens lille datter, bmd. af Dyndeved

07.03             Christen Mortensens datter, bmd. af Sjellerup, 6 år

07.03             Hans Christians søn af Elstrup i Graven?, 9 år                   ??

17.03             Hans Christensen Dejerhöys datter, kådner af Elstrup, 6 år

25.03             Statii Holgersens datter af Elstrup, 5 år

31.03             Hans Christians lille barn i Elstrup

07.04             Chresten Clausen datter, bmd. i Guderup i Klynen, 7½ år

13.04             Mr. Ratge Lorenzens datter, 8 år

25.04             Fridrich Bertelsens søn af Stolbro, 5 år

25.04             Anne Blom, sal. Hans Hansens datter, bmd. af Sjellerup, 64 år 02.05                      Hans Jörgensen Skræders datter af Elstrup  ??   Jes Smed i Egen, 11 år

02.05             Lauritz Haacs? søn af Dyndeved, 4 år      ??

09.05             Peer Christensens spæde datter i Guderup i Klynen

19.05             Peer Jörgensen (Thrane) inst. i Stolbro

30.05             Jörgen Jacobsen Wrang, ejendomsbonde i Stolbro, f. 1698, 55 år ??

20.06             Claus Jessen, smed i Elstrup, f. 1679 d. 19. juni, 77 år

18.07             Jacob Andresens spæde barn i Elstrup

16.09             Kirsten Taskland, Jörgen Jessens fattige enke, døde i Guderup i Christian Möllers hus

22.09             Lenora ved Nyled, g.m. 1) Jörgen Christensen Hess 2) Jörgen

Christensen Miang, 62 år

26.09             Jörgen, Jörgen Kocks søn af Guderup, 17 år

26.09             Phige,? Elisabeth Friderica, Mads Albertsens hustru i Sjellerupskov, 64 år   ??

28.11             Mads Jörgensen, Jörgen Madsens søn, bmd. af Sjellerup, 42 år

01.11             Dorthe Sophie, Peer Clausen Smeds hustru af Elstrup, 34 år

 

Anno 1757.

Døde             Begr.             Navne

06.01             An Simonsdatter af Sjellerup

23.01             Sille, sal. Peder Jensens datter, bmd. af Dyndeved, en gammel pige, 75 år

13.03             Claus Christensen, snedker og præstekådner i Elstrup, f. 1704 d. 1. nov., 52 år

11.05             16.05             Eleonora Elisabeth, sal. Peder Madsens enke af Oksbøl, f. 1693

19.05             Mathies, Mathies Bloms spæde søn af Egen, på præstegrund

03.07             Hans Jessens dødfødte barn, bmd. af Dyndeved

26.06                                   Regina, sal. Johan Brandts enke af Nordborg, døde i Kismishus d. 26. juni, 86 år

08.08             Skovrider Klings spæde datter

23.08            An Sophie, g.m. 1)Peer Andersen 2) Hans Andersen af Dyndeved

04.12                Hans Hansen Skrædder af Dyndeved g.m. 1) Kirsten Samuels 2) Karen

Nelsdatter.En gammel mand

 

Anno 1758.

Døde             Begr.             Navne

02.01             06.01             Dorthe Kistin, Christian Hansens hustru, kromand i Egen, 32 år

15.01             Maren Anderses, en gl. fattig enke, som opholdt sig i Nels Nelsens hus i Dyndeved

15.01             Mari, Claus Jörgensens datter af Sjellerup, 19 år

29.01             Mette, Hans Christensen Grosses enke af Egen, 80 år          ?                       Hans Nelsen Bödkers spæde barn af Dyndeved

12.02             Kirsten Jörgens, g.m. 1) Hans Andersen, Elstrup 2) Jörgen Hansen, bmd.

i Stolbro, 65 år

15.02             Sille, Claus Jörgensens (Hiort) datter, skomager, 27 år

26.02             Hans Christensens spæde barn, bmd. af Stolbro

02.03             Christen Jensen Finkes Snedkers spæde søn af Egen

02.03             Jens Kværnhuggers datters dødfødte uægte barn af Sjellerup

16.03             19.03             Maren, Christen Christensens hustru, bmd. af Stolbro, 48 år

28.03             Karen Jepsdatter af Fyn, Jens Jensen Rebslagers hustru ved Egenmølle, 42 år

09.04             Karen, Claus Jessens enke, bmd. af Elstrup, f. i Brandsbøl, 71 år

09.04             Cathrin, Jörgen Hansen Kocks datter, inst. af Guderup, 25 år

21.04             Johan Holmgreens datter, tambour af Sjellerup, 9 år

30.04             An, Christens Pustermands? datters uægte barn af Stolbro, 5 år         ??

30.04             sal. Mads Jörgensens unge datter af Sjellerup

07.04             sal. Peer Rasmussens unge datter af Sjellerup

04.05             Mari Anderses, en fattig enke af Dyndeved

11.05             Christian Hansens spæde søn, kromand af Egen

21.05             Cathrin Bruns, Rasmus Johannsens enke af Elstrup, en gl. kone

21.05             Jacob Andresens barn af Elstrup

28.05             Christen Clausens tvillingdatter af Guderup i Klynen, 3 år

09.06            Nels Hansen Bödikers hustru af Dyndeved

22.06             Peer, sal. Christian Peersens og Peer Madsens  ?  søn af Guderup, 8 år

??

24.06             Christen Madsens barn af Elstrup

02.07             Jes Kværnhuggers barn af Guderup

04.07             Mads Peersen, sidder i et frit hus i Dyndeved, 80 år

13.07             sal. Nis Nissen Brags søn af Stolbro, 10 år

24.08             Peder Christensens spæde datter, bmd. af Stolbro

27.08             En lille pige på 4 år, som Jens Holgersen, bmd. i Elstrup har taget til sig 03.09                       Et spædt barn. Far: Jens Pedersen, soldat i det Mønske regiment, mor:

bor i Nordborg

20.09             Hans Jörgensens spæde datter af Guderup i Klynen

01.10             Hans Hansen Kådners unge barn af Elstrup

 

Anno 1759.

Døde             Begr.             Navne

04.01             07.01             hL. Pastor Arends tvillingbarn

11.01             Christen Jörgensen Ærboe, en fattig mand i Stolbro

08.01             14.01             Hans Jessen Möller ved Egenmølle, f. i Løjt sogn 1687 d. 8. okt.

14.01             17.01             An ? , Christen Jensens enke, slotsfodsvend i Tønder                    ??

21.01             An, Lauritz Jörgensens hustru, præstekådner i Guderup, f. 1696

17.01             25.01             Anna, pastor J.J.Arends hustru, f. 1727 d. 18 jan.

28.01             Margrete, sal. Hans Nissens enke af Dyndeved, 57 år

02.02             Hans Hansens Moeses dødfødte barn af Elstrup

21.02             Niels Johannsens brok, kådner i Guderup, over 90 år

07.03             Hans Christensens datter, bmd. af Elstrup, 4 år

07.03             Jes Hansen Kocks spæde søn af Dyndeved

28.03             Peder Antons søn af Elstrup, 4½ år

05.04             Christen Madsens stedbarn, fhv. soldat af Elstrup

22.04             Ann, Christen Nelsens enke af Guderup, 88 år

29.04             Mari, Mads Christensens hustru, inst. af Elstrup

06.05             Peder Christensen, bmd. i Stolbro, 54½ år

11.05             Peder Clausens Smeds datter af Elstrup, 5 år

14.06             Maren, Claus Pedersen Smeds hustru i Sjellerup, 42½ år

20.06             Peter Jensens spæde søn, bmd. i Egen

24.06             Christen Christensen Drejer i Elstrup, i et frit hus, f. 1694 d. 1. juni

02.07             03.07             Skovrider Klinges spæde søn

02.07             04.07             Mathies Blomes søn, 4 år

05.07             Hans Jörgensens dødfødte barn, inst. i Guderup i Klynen

08.07             Jacob Hansen, kädner i Elstrup Bag Dammen

13.07             15.07             Chresten Jörgensen, bmd. i Elstrup, f. i Pommersgaard, 56 år

15.07             Jonas Busk?, fhv. soldat søn af Sjellerup, 6 år                               ??

22.07             Hans Christensen (Lausen) kådner i Sjellerup, 50 år

22.07             Jens Clausen Wrangs spæde datter af Guderup

01.08             Christian Hansens Kromands dødfødte søn af Egen

05.08             Mathies Jörgensens søn, bmd. af Sjellerup, 10 år

19.08             Hans Christensens søn, bödiker og kådner af Dyndeved, 10 år

31.08             Peder Clausens søn, bmd. af Stolbro, 6 år

19.09             Lauritz Isaacs? lille barn af Egen

17.09             19.09             Hans Christensen Möller, i et frit hus i Stolbro, 57 år

23.09             Jens Christensen Linds spæde barn i Stolbro

26.09             Chresten Nelsens, søn, bödiker og præstekådner af Egen, 8 år

21.10             Claus Christensen Skræders søn af Dyndeved, 4 år

21.10             Rasmus Hansens datter, træskomand i Egen, fra Fyn, 6 år

23.10             Jörgen Nissens søn, bmd. af Stolbro, 18 år

04.11             Christen Nielsens 2 sønner af Egen, på 6 og 10 år

04.11             En fattig kone som var mod ? mand, i Peer Clausens hus i Stolbro   ??

06.11             Hans Christensen Bödikers dødfødte barn i Dyndeved

08.11             Gregers Jensens søn,  ?? af Dyndeved, 6 år                 ??

13.11             Christen Lorenzen, en gl. Mand af Ketting. Døde ved sin søn Emilig Christensen, bmd. i Sjellerup

16.11             Peder Nicolai Snedkers spæde søn af Dyndeved

25.11             Hans Ravnborg eller Hans Clausens søn af Elstrup, 9 år

02.12             Hans Hansens Holländers? datter, kådner af Elstrup, 7 år                ??

05.12             Hans Philip, skrædder, sal. Hans Instesens søn af Guderup

09.12             Jes Christensens søn af Egen, 7 år

16.12             Hans Ravnborg eller Hans Clausens søn i Elstrup, i et frit hus, 6 år

 

Anno 1760.

Døde             Begr.             Navne

13.01             Christen Johansens dødfødte datter, kådner af Sjellerup

13.01 Karen Hvid, en gl. kone,  mor til Christen Clausen, kådner af Sjellerup ved Foolen

20.01             Dorthe, Christen Nielsens hustru, præstekådner af Egen, 39 år

27.01             Hans Hansen Moeses spæde datter af Elstrup

10.02 An Cathrin, pige, Jörgen Hansens Kocks søsterdatter i Guderup, f. i Hundslev, 26 år

20.02               Hans Peersen, fhv. bmd. i Stolbro, der hvor Peer Lauritzen nu bor, 92 år

02.03             Christen Jörgensen, har et frit hus i Egen, 60 år

05.03             Cathrin, Samuel Samuelsen Smeds hustru af Sjellerup, 20 år            09.03                      Kirsten, Christen Peersens hustru, bmd. af Stolbro, 66 år

12.03             An, Christian Wrangs enke af Stolbro, 82 år?

19.03             Statius Holgersens dødfødte barn, kådner af Elstrup

23.03             Trinik, Christen Madsens enke i Egen, i et frit hus, f. 1675 i Ketting

23.03            Jes Andersens spæde barn, kådner af Dyndeved

04.04             Jörgen Jörgensens (Andersen) spæde barn i Dyndeved, i sal. Hans

Nielsens hus

07.04             Ellen, sal. Hans Christensen Möllers enke af Stolbro, 56 år

13.04             Hans Peersens søn af Stolbro, i et frit hus, 6 år

24.04             Johan Frerksen, Juulmand, af Stolbro, i et frit hus, f. 1697, 63 år      27.04                       Hans Peersen,  ? ? , fra Langeland, og hans 2 små døtre, af Egen        ??

15.05             Hans Holgersen, i et frit hus på præstegrund i Elstrup, 44 år

18.05             sal. Jacob Hansens spæde datter, kådner i Elstrup Bag Dammen

18.05             Samuel Samuelsen Smeds spæde søn af Sjellerup

26.05             Hans Hansen Hvid, kotner? i Guderup, 69 år

01.06             Maren Hansens Morian, en gl. enke

30.05             03.06             hl. Nicolaus Brandt, diakon til Egen, 66 år

04.06             Jörgen Jörgensens spæde søn af Elstrup, i et præstekåd

11.06             Hans Danielsens datter af Egen, 6 år

15.06             Jörgen Jörgensen ?? enke, bödker af Dyndeved          ??

?                    Dorthe, f. 1690 i Lambjergskov, g.m. 1) Peder Christensen i Hørup 2)

Rasmus Christensen Skomager i

Elstrup 3) Christen Christensen af Elstrup

13.07 An Mari, sal. Martin ?? Soldatens enke, f. i Pommersgaard i Lysabild sogn, 87 år

25.07             30.07             Kirsten, Niels Christensens hustru, bmd, i Elstrup, f. 1697 i

Pommersgaard

29.07             03.08             Margrete, Nicolai Pedersens hustru, præstekådner i Guderup, 62 år

16.08             20.08             Christen Jessen, Juulmand i Elstrup, 63½ år

07.09             Hans Jörgensens spæde barn i Guderup i Klynen         14.09                       Kirsten, Jörgen Madsen Suders enke, 85 år 3 mdr.

30.09             02.10             Mari, Jacob Jörgensen Wrangs hustru af Stolbro, døde i barselseng, 27 år

05.10             Christen Jörgensen Blads spæde søn af Stolbro

12.10             An Dorthe, Mathies Glasers spæde datter

19.10             Johann Borgert af Sjellerup, en gl. fattig mand, fandtes død af kulde ved Egen

02.11             Casimir Liwetzky, rytter af livregiment  ?`af Dyndeved              ??

23.11             Mari Moltes spæde uægte barn af Sjellerup

26.11             30.11             Kirsten, Nis Jessen Brags datter af Stolbro, f. 1740, 20 år

07.12             Dorthe, Christen Soneboes enke af Sjellerup, 86 år

21.12             Hans Hansen Knebbes kone af Elstrup

?                    En fattig kone, som fandtes død ved Elstrup

26.12             Kirsten, Claus Jörgensen Skomagers hustru af Stolbro, 66 år 28.12 An, Christen Jebsen Moltes enke af Sjellerup, 84 år

 

Anno 1761.

Døde             Begr.             Navne

18.01              Karen Tamses, Marcg? Skolemesters svigermor i Elstrup, af Ulkebøl  ??

22.01             25.01             Christen Nielsens datter, præstekådner af Egen, 1 år

22.01             25.01             Karen Smeds, sal. Peer Christensen Smeds enke af Sjellerup, 80 år

21.01             26.01             Simon Zimmermann, kådner i Guderup, f. i  Nordborg 1689, 71 år

01.02             Jacob Andresens lille datter af Elstrup

15.02             Jens Clausen Wrangs dødfødte datter af Guderup

01.03             Christian Hansens spæde datter, kromand af Egen

04.03             Hans Hansens Möller, fattig inst. af Guderup, meget nær ved 94 år

13.03             15.03             Christen Peersen, fhv. bmd. i Stolbro, f. 1675, 86 år

13.03             15.03             Peer Hansen Suder i Elstrup, 66 år

13.03             15.03             Mari, Rasmus Peersens Hages hustru på Trømpelyng

04.04             05.04?           Roluf Holm, skrædder i Sjellerup, f. i Ditmarsken

26.04             Hans Hansen, bmd. i Elstrup

30.04             Peter Christensens dødfødte søn, kapellan kådner af Guderup

?                    Josias Muurmand af Elstrup, f. og fhv. borger i Sønderborg

11,05             Peter Christensens tvillingbørn, kapellan kådner af Guderup

27.05             Peter Clausen Smed i Elstrup, 43 år

27.05             Maren, Nels Christensens hustru af Elstrup, 65 år

07.06             Hans Hansen Holländer, kådner i Elstrup, 44 år

07.06             Mette, ?? Christensen Bödikers enke af Elstrup, 87 år

21.06             Christian Johannsens dødfødte søn af Sjellerup

28.06             Hans Jörgen Clausens spæde søn af Elstrup

02.07             Dorthe, Christian  Johannsens hustru, kådner af Sjellerup, 43 år

19.07             Sergent Peder Schaks søn af Dyndeved, 4 år

18.08             Christen Jörgensen Hagesen, snedker af Dyndeved, i et frit hus, 80 år

28.08             30.08             Hans Madsen, bmd. i Dyndeved, f. 1682, 79 år

02.09             Lauritz Jörgensen, parykmager af Guderup, 86 år  (Det kan også være 3. sept.)

27.09             Christen Christensen Svarrer i Dyndeved, 89 år

18.10             Christen Christensens (Suders) spæde datter, bmd. i Elstrup

01.11             Sören Nelsens barn af Elstrup,  ? andet barn, 8 år

15.11             Jörgen Frerksen af Elstrup, i et frit hus, 80 år

13.11             18.11             Elsbe, sal. Johann Frerksens enke af Stolbro, f. i Brandsbøl, 63 år

17.11             22.11             Maren, sal. Hans Hansen Kocks enke af Dyndeved, 55 år

29.11             sal. Hans Hansens Holländers barn, kådner af Elstrup, 2½ år

29.11             Et spædt uægte barn, hvis mor er amme? i Sønderborg også døde, ved

Mads Jörgensen Husfoged i Elstrup

02.12             Hanna, en gl. fattig kone, i Marthies Smeds aftægt i Stolbro

11.12             13.12             Margrete, Lauritz Christensens enke i Stolbro i et frit hus, f. 1692

20.12             Rasmus Peersen Hage på Trømpelyng, 67 år

20.12             Mads Jörgensen, inst. i Elstrup

20.12             Jens Peersens Kocks dødfødte barn i Sjellerup, i et frit hus

 

Anno 1762.

Døde             Begr.             Navne

10.01 sal. Jörgen Christensens datter af Sjellerup, 6 år. Moderen er g.m. Hans Christensen (Nissen)

17.01             Christen Peersen Skræder, en inst. af Sjellerup, 60 år

24.01                Nels Peersen, en fattig mand fra Fyn, havde været 2 år i Notmark sogn,

63 år

14.02             Christen Hansen, ejendomsbonde i Egen, 53 år?

05.03             10.03             An, Peder Andresen Kræmers hustru af Guderup, f. i Broballe, 42 år 04.03                       11.03             Mathies Johannsen Blom af Egen, f. i Sjellerup ved ?, 49 år             ??

17.03             Sergent Peter Schaks søn af Dyndeved, 6 år

25.03             Jens Christophersen Grenaders barn af Dyndeved

25.03             Maren, Jacob Lauritzen Skomagers hustru af Elstrup, 42 år

25.03             Nicolas Christensen, bmd. af Elstrup, 63 år

28.03             Maren, Lauritz Peersen Julmands enke af Guderup, 60 år

28.03             Jonas Busks barn af Dyndeved, 2 år

09.04             Mads Hansen, bmd. af Egen, 60 år

09.04             Peer Laursen, bmd. af Stolbro, 57 år

13.04             Hans Jörgensen Hvid, fhv, bmd. i Elstrup, 63 år

25.04             Karen, Christen Christensen hustru, bmd. af Sjellerup, 69 år

25.04?           Christian Hansens spæde barn af Sjellerup i Hullet

28.04?           Cathrin Hanses Möllers, en fattig enke af Elstrup

09.05?           Christen Jörgensen Blads spæde søn, kromand af Stolbro

16.05             Johanna Hanses, An Hals mor i Guderup i Klynen, fra Fyn

23.05             Jörgen Madsen, en inst. af Guderup, 96 år

29.05             Jörgen, Mathies Hansens søn af Dyndeved, 8 år

13.06            Nis Peersens spæde datter, skomager af Dyndeved

25.06?           Maren, Jacob Jörgensens hustru, bmd. af Elstrup, 48 år

06.07             Lenore, Jörgen Nissens datter af Dyndeved under Linden, 24 år

13.07             Kirsten, Jörgen Peersens hustru af Dyndeved i Kathav, 62 år

22.09             Hans Jessens spæde søn, bmd. af Dyndeved

26.09             Jens Christophersen   ? fhv. grenader af Elstrup      ??

26.09             Christen Jörgensen, en gl. ungkarl af Guderup i Klynen

25.09             01.10             Dorthe Sophie Goldt  ?  , f. Brendtin af Egen, 71 år     ??

03.10             Statius Holgersens dødfødte barn af Elstrup

10.10             Jörgen Rasmussens spæde barn af Sjellerup

15.10             Jörgen Christensens, Drejers dødfødte barn i Egen

12.11 17.11 Elsbe, sal. Nicolas Christensens enke, bmd. i Elstrup, f. i Hundslev, 63 år

12.12             16.12             Hans Pedersen, herredsfoged, f. 1681, 81 år

15.12             17.12             Anna, hl. Pastor Arends datter, 4 uger

26.12             Jörgen Jacobsens spæde datter af Elstrup

26.12             Jes Kværnhuggers datters uægte barn af Guderup

27.12              Cathrin, g.m. 1) Hans Hansen 2) Peer Jörgensen, begge bmd. af Elstrup,

89 år

 

Egen kirkebog døbte 1743

 Anno 1743.

 

Peer, Hans Hansens søn, af Guderup i Klynen,  på nytårsdag   1. jan.
Hans, Jürgen Jessens søn, af Dyndeved,   tirsdag efter hel.3.kong. dag  9. jan

Mads, Hans Jürgensens søn, af Guderup,  og

Mette Mari, Hans Jürgensens datter, af Elstrup   Dom septua.  10. febr.

Maren, Frerk Jürgensens datter, af Guderup,  taksigelsesfest

An Mari, Jens Jensens, Rebslager, datter ved Egenmølle,  Dom seksa.   17. febr.

Claus, Claus Christensen Snedkers søn, af Elstrup,  Dom remin.        3. marts

An, Lenore, Peer Jensens, Skomager, datter, af Sjellerup,  Dom oculi     10. marts

Hans, Simon Skolemesters søn, af Dyndeved,  og

Ellen og Lenore, Mads Hansens tvillinge døtre, af Egen,  Dom  rogate    15. maj

Chresten, Jürgen Jürgensen Skibbyggers søn, af Elstrup,  og

Hanna Mariem Chresten Clausens datter af Sjellerup,  og

Mette Marie, Hans Christian Christensens datter, af Elstrup,  feria 2. pentec.   3. juni

Kirsten, Chresten Jürgensens datter, af Elstrup,  Dom 2. trin.      16. juni

Claus, Claus Chrestensen  ?   søn, af Elstrup,  festo  Mariæ

Jürgen, Hans Hansen Bondes søn, af Dyndeved,  Dom 8. trin.      28. juli Matthies, Matthies Christensen Smeds søn, af Stolbro,  og

Peer, Nels Nelsens søn, af Dyndeved,  Dom 9. trin.               4. aug.

Hans og Ingeborg, Chresten Jürgensens tvillinge børn,  tirsdag efter 10. trin.   13. aug.

Chresten, Hans Chrestensens søn, af Stolbro,  og

Jürgen, Hans Martin Bondes søn af Stolbro,  Dom 11. trin.     18. aug.

Peer, Jürgen Peersen Skrædders søn, af Egen,  Dom 12. trin.   25. aug.

An Christin, Peer Rasmussen  ?  magers datter, af Egen,  tirsdag derefter    27. aug.

Jürgen, Jes Christensens søn, af Elstrup.  Og

An Cathrin, Jürgen Hansens datter, af Elstrup,  onsdag efter 13. trin.    1. sept.

Mari, Hans Chrestensen Møllers datter, af Stolbro,  onsdag efter fes. Micha.

Jens, Christian Chrestensens søn, af Sjellerup,  Dom 17. trin.  29. sept.

Dorthe Sophie, Peder Thomsens datter, af Egen,  Dom 19. trin.      13. okt.

Peder, Chresten Hansens søn, af Elstrup,  Dom 22. trin.         3. nov.

An, August Chrestensens datter, af Stolbro,  Dom 23. trin.  10. nov.

An, August Rasmussen Hages datter, på Trømpelyng  og

Kirsten, Hans Skrædders datter, af Guderup,  Dom 24. trin.   17. nov.

Charlotte Mari, Jacob Tambours datter, af Guderup,  onsdag derefter  20. nov.

Jürgen, Hans Thomsens søn, af Dyndeved,  og

Kirsten, Peer Rasmussens (Markfoged) datter, af Stolbro,  Dom 1. advent   1, dec. Margrete, Nis Nissens datter, af Stolbro,  Dom 3. adv.

 

Anno 1744.

 

Peder, Peder Chretsensen Drejers søn, af Elstrup,  og

Eleonora Elisabeth, Jes Christensen Kromands datter, af Sjellerup,  Dom festo li.

An Mari, Hans Chrestensens datter, i Dyndeved,  Dom septua   26. jan.

Jes og Nels, Thomas Jessens tvillinger, i Egen,  Dom  bapt.  30. jan.

Jürgen, Hans Hansens søn, af Elstrup,  festo purish?  2. febr.

Peer, Statius Holgersens søn, af Elstrup,  Dom fastelavn   9. febr.

Mette, Jürgen Lassens datter, af Guderup,  Dom 1, søn. efter fastelavn    16. febr.

Hans, Hans Hansens søn på Trømpelyng,  onsdag efter Dom ju?

Kristian, Jürgen Hansens datter, af Sjellerup,  på samme dag

Hans, Hans Nissens søn, af Dyndeved, søn, af Elstrup,  og

Jees, Jees Jensens (Nielsen) søn, af Stolbro,  Dom remin  23. febr,

An Dorthe, Cort Hansens,  ?  førers, datter i Sjellerup, onsdag derefter   26. febr.

Marike, Jürgen Jessens (kromand) datter, af Dyndeved,  Dom lætare    1. marts

Peer, Hans Madsens søn, af Sjellerup,  onsdag derefter   4. marts

Jeb, Nis Jebsens søn, af Stolbro,  og

Peer, Christen Christensens søn, af Dyndeved,  Dom jud.

Christen, sal. Christen Clausen Blytækkers søn, af Guderup,  og

Chresten, Jacob Jürgensens søn, af Elstrup,  Dom 1. søn. efter påske   5. april

Ellen, Christian Christensens datter, af Guderup,  Dom 3. søn. efter påske  19. april

Peter, sal. Johan Tortsens søn, af Sønderborg,   ?  Østerholm,  Dom 6. søn. efter påske  10. maj

An Sophie, Jes Christensen Smeds datter, af Egen,  Dom 2. trin.  31. maj

Jeb, Hans Hansen Wrangs, boelsmand, søn af Stolbro,  og

Christine, Claus Hansens, boelsmand, datter af Guderup,  Dom 5. trin.  21. juni

Mari Lina, Jens Jensen Rebslagers datter, ved Egen Mølle,  Dom 6. trin.  28. juni

Lenore, Hans Jürgensen Skrædders datter, af Elstrup,  Dom 9. trin.  19. juli

Peder, sal. Peer Hansens (Blomes, boelsmand) søn, af Sjellerup,  Dom 10. trin.  26. juli

Nicolai, Simon (Hansen) Skolemesters søn, af Dyndeved,  og

Kirsten, Chresten Chrestensens (Mortensen) datter, af Sjellerup,  Dom 22. trin.  18. okt.

Hans, Hans Christensens søn, af Stolbro,  alle Helgens dag,  Dom 23. trin.  25. okt.

An Cathrin, Peder Jürgensens datter, af Kismishus,   Dom 24. trin.  1. nov. Lauriz, Hans Christensens søn, af Elsrup,  Dom 4. adv.  20. dec.

 

Anno 1745.

 

Jochim Fridrich, sal. Skræder Henrich Wolfs søn, på Nygaard,  3. fest bapt.  5. jan.

Jürgen, Jes Christensens søn, af Elstrup,  Dom 1. epiph    6. jan

An, Jacob Hansens datter, af Elstrup bag dammen,  Dom 2. epiph    13. jan

Kirsten, Matthies Hansens datter, af Dyndeved,  Dom 4. epiph     27. jan

Hans, Peer Hansens søn, af Sjellerup,  Dom 5 epiph        3. febr

Karen, Claus Peersen Smeds datter, af Sjellerup,   taksigelsesfest

Matthies, Hans Jessen Møllers søn, i Egen,  Dom septua. 14. febr.,  Jürg.Jac.Wrang, af Stolbro

Peter, Hans Hansens (Hans Müller søn, af Stevning) søn, af Elstrup,  og Hans Christian, Jürgen Hans Christiansens søn, af Dyndeved,  og

An Cathrin, Jeb Jürgensens datter, af Elstrup,  Dom seksua.    21. febr.

Hans, Christen Hansens søn, af Egen,  fastelavnsmandag  28. febr.

An, Jes Jürgensens datter af Egen,   4 marts

Anna, Chresten Clausens datter, af Sjellerup,   10. marts

Holger Anders, Claus Jürgensens søn, af Sjellerup,      24. marts

Maren, Thomas Jessens datter, af Egen

Cathrin, Claus Hansens (Suder) datter, af Elstrup,  onsdag efter Dom judica.

Hans Christian, Andres Hansens søn, af Guderup,  på almindelig bededag

Margrete, Chresten Jensen Findes datter, af Guderup,  og

Kirsten og Karen, Claus Jürgensens tvillinge døtre, af Elstrup,   fes 2. pente. 7. juni  Kirsten, Hans Jebsen Thranes datter, af Sjellerup,  Dom 2. trin.    20. juni An, Hans Jessens datter, af Dyndeved,  festo Joh. Bapt.

Hans Christian, Lauriz Jürgensens (Skrædder) søn, af Egen,  Dom 4. trin.    4. juli

Nis, Nis Nissens søn, af Stolbro,  og

Mette, Frerk Frerksens datter, af Stolbro,  Dom 5. trin.   11. juli

Jens, hvis far Jens Erstel, en kedelflikker af Jylland, moderen katolsk reformert, tirsdag efter 6.

trin. 27. juli

Peer, Jes Christensen Smeds søn, af Egen,  Dom 7. trin.    25. juli

Helena Mari, Otto Henrich Pedersen Skrædders datter, af Egen,  Augustenborg,  Dom 9. trin.  8. aug.

Hans, Mads Christensens søn, af Elstrup,  Dom 15. trin.   19. sept.

Johan, Nis Jebsens (Brag) søn, af Stolbro,  og

Peer, Matthies Chrestensen Smeds søn, af Stolbro,  Dom 18. trin.   17. okt.

Maren, Christen Hansens (boelsmand efter Peer  Jysk?) datter, af Elstrup,  Dom 19. trin.  10. okt.

Claus, Peder Clausen Smeds søn, af Elstrup,  Dom 20. trin.   17. okt.

Christian, Peder Matthiesens søn, af Elstrup,  og

Jürgen Statius Holgersens søn, af Elstrup,  og

An Cathrin, Jürgen Pedersens datter, af Egen,  og

An, Christen Christensens (Finckes) datter, af Sjellerup,  Dom 23. trin.   7. nov. Peer, Hans Hansens søn, på Trømpelyng,  Dom 1. adv.

Chresten, Hans Chrestensens (Dejerhøj) søn, af Elstrup,  Dom 4. adv.   19. dec. Hans, Hans Hansens søn, af Elstrup,  2. juledag    26. dec.

 

Anno 1746.

 

Hans, Nels Nelsens søn, af Dyndeved.  Nytårsdag  1. jan.

Mari, Hans Christensens datter, af Dyndeved under Linden,  og

Ellen, Peer Jensen Skomagers datter, af Sjellerup,  hel. 3 kong. dag   6. jan.

An Cathrin, Christen Jensens datter, af Elstrup,  Dom 1. post.epiph     13. jan.

An Marie, Jens Jensen Rebslagers datter, ved Egen Mølle,  fredag derefter,  14. jan.

Hans, uægte barn af, Hans Müller af Stevning, og Mari Firz? , af Stolbro,  Dom 2. epiph   20. jan. Sünnes, Christen Christensens datter, (fordum boelsmand i Ketting) af Elstrup,  Dom 3. epiph    . jan.

Kirsten, Frerk Jürgensens datter, af Guderup,  Dom 4. epiph   3. febr An, Hans Jürgensens datter, af Guderup i Klynen,  Dom seksa.  13. febr. Jacob, Hans Jacobsens (boelsmand) søn, af Sjellerup,  og

Kirsten, Peder Jürgensens datter, af Stolbro,  Dom lætare     13. marts

Kirsten, Daniel Christensens (Snedker) datter, af Elstrup,   Marie bebudelse   25. marts

Niels, Peder Rasmussens (Fynbo) søn, af Stolbro,  palmesøndag   3. april

Christen, Christen Christensens søn, af Elstrup,  skærtorsdag  7. april

Thör, Jes Christensens datter, af Elstrup,  almindelig bededag      6. maj

Nels, Jürgen Jessens søn, af Dyndeved ,  på himmelfartsdag    19. maj

Met Cathrin, Peder Thorsens (Bonde) datter,  tirsdag efter 1. trin.   5. juni

Nicolai, Peder Christensens (Drejers) søn, af Elstrup,  Dom 3. trin.   19. juni

An Dorthe, Hans Jessens (Boelsmand) datter, af Egen,  Dom 4. trin.  26. juni

Mette, Christian Hansens (Boelsmand) datter, af Sjellerup,  Dom 6. trin.   3. juli

Jürgen, Christen Jensens (Finckes Snedkers) søn, af Egen,  og

An Mari, Claus Christensens (Boelsmand) datter, af Elstrup,  Dom 8. trin.  17. juli

Carl Wilhelm Ludevig Emile, Rasmus Hages søn, på Trømpelyng,  Dom 11. trin.   7. aug.

Peer, uægte barn af Karen Hanses, af Elstrup, og Alexander  ?, af Havnbjerg sogn,  Dom 11. trin.

 1. aug.

Jes, Hans Jessens (Boelsmand) søn, af Dyndeved,  Dom 12. trin.   14. aug.

Thomas, Jürgen Pedersen Skrædders søn, af Egen,  Dom 13. trin.  21. aug.

Kirsten, Christen Christensens, boelsmand, datter, af Stolbro,  Dom 16. trin.  11. sept

An Mari, uægte barn af, Hans Christian Jürgensen, af Guderup, og An Hansdatter af Fyn,  Dom

 1. trin. 18. sept.

Cathrin, Christian Christensens datter, af Guderup,  Dom 18. trin.   25. sept.

Marie, Mads Jürgensens datter, af Sjellerup,  Dom 20. trin.  9. okt.

Jes, Hans Clausens (Raunborg) søn, af Egen,  og

Cathrin. Jürgen Hansens, (Christen Sundeboes svigersøn), datter, af Sjellerup,  Dom  22. trin.

 1. okt.

Kirsten, Jacob Jebsens (Boelsmand) datter, af Egen,  Dom 24. trin.  6. nov.

Peer, Jacob Jürgensens søn, af Elstrup,  og

Maren, Jeb Jürgensens datter, af Elstrup,  Dom 1. adv.   27. nov.

Hans Peter, Andres Hansens søn, af Guderup,  og

Jes, Jes Christensen Smeds søn, af Egen,  4. advent

Jacob, Jürgen Hans Christiansens søn, af Dyndeved,  2. juledag  26. dec.

 

Anno 1747.

 

Carl Christian, Hans Jochimsen Rytters søn, af Elstrup, onsdag efter 3. epiph     30. jan

Jens, Claus Jürgensens søn, af Sjellerup, og        inspt. Paul Madsen ad Pøl

Hans Christian, Hans Christensens søn, af Elstrup,  og   inspt. Christen Rytter af Elstrup Nels, Chresten Nelsens søn, af Egen,  Dom ju.    inspt.  Peer Jürgensen Skov Christen, August Christensens søn, af Stolbro, onsdag efter Dom ju.

Chresten, Hans Jacobsens (boelsmand) søn, af Sjellerup,  onsdag efter Dom oculi   10. marts Dorthe Sophie, Johan Henrich Martin Holm??, Tambours datter, af Sjellerup,  og Eleonore Elisabeth, Nis Jebsens datter, af Stolbro,  Dom judi.

Mads, Mads Hansens, boelsmand, søn, af Egen,  og

Christian, Hans Jessen Møllers, søn, ved Egenmølle,  og

Tammes, Claus Petersen Smeds søn, af Sjellerup,   3. påskedag    4. april

Peer, hans Hansens, kådner, søn af Elstrup,  almindelig bededag     28. april

Jürgen, Hans Madsens søn, af Sjellerup,  og

Christian, Hans Christensens (Bødker) søn, af Dyndeved,  Dom 4, pasha   30. april

Mari, Chresten Christensens (Mortensen, boelsmand) datter, af Sjellerup,  Dom 5. pasha    7. maj

Charlotte Lovise, Peder Hansens (kådner) datter, i Sjellerup,  fest pent

Karen, Hans Christensens (boelsmand) datter, af Stolbro,  Dom 8. trin.   16. juli

Peer, Thomas Jessens, boelsmand, søn, af Egen,  og

Dorthe Margret, Chresten Nielsens (julmand) datter, af Dyndeved,  Dom 9. trin.  23. juli

Peer, Christian Peersen Skolemesters søn, af Dyndeved,  og

Christin Marie, Hans Holgersens datter, af Elstrup,  og

Cathrin, Hans Christensens (kådner, Dejerhøj) datter, af Elstrup,  Dom 12. trin.  13. aug.

An Marie, Nis Christensens (præstekådner) datter, af Guderup,  Dom 14. trin.  27. aug.

Lorenz, Lauritz Jürgensen Snedkers, datter, af Egen,  onsdag efter 18. trin.  26. sept.

Mari, Jürgen Jürgensens (inderster) datter, ag Stolbro,  Dom 20. trin.  8. okt.

Peer, Chresten Pedersen Skræders søn, af Egen,  Dom 21. trin.   15. okt.

Kirsten. Jürgen Jürgensens, inderster, datter, af Guderup,  festo?

Maren, Nels nelsens datter, af Dyndeved,  Dom 23. trin.  29. okt.

Hans, Daniel Hansens søn, af Stolbro,  Dom 24. trin. 5. nov.

Peer, Hans Jessens, boelsmand, søn, af Dyndeved,  Dom 25. trin.   12. nov.

An, Jürgen Jürgensens (Mortensen) datter, i Guderup i Klynen,  Dom 1. adv.   3. dec.

Christine, Fridrich Jürgensens (boelsmand) datter, af Egen,  Dom 2. adv.  10. dec. Christian, Nis Nissens (Brag) boelsmand, søn, af Stolbro,  Dom 3. adv.    17. dec.

 

Anno 1748.

 

Margrete, Christen Jessen (Finck, snedker) søn, af Egen,  Dom 3. epiph    27. jan Charlotte Lovise, Jacob Hansens datter, af Elstrup bag dammen,  fest. pu. Mariæ An, Jacob Hansens datter, kådner i Elstrup,   Dom 5. epiph.    10. febr.

An, Matthies Jürgensens datter, af Sjellerup

Anne, Peder Jensens datter, boelsmand,  af Egen,  og

Mads, søn af, Rasmus Jürgensen og Else Madsdatter, begge af Fyn, i Guderup i Klynen,  11. febr.

Chresten, Chresten Nielsens søn, af Egen,  og

Jürgen, Claus Christensens søn, af Elstrup,  Dom judica

Claus, Jes Christensens søn, af Elstrup,  onsdag derefter,

Magnus, soldaten Fridrich Hansens søn, af Sjellerup,  Dom palmesøndag   7. april

Johanna, Peder Rasmussens datter, af Stolbro,  skærtorsdag     11. april

Anne Marie, uægte barn af Ellen, Jürgen Suders datter, af Tarup,  ?  på Østerholm  ?  Jürgen Christensen

An Cathrin, Franz Jürgensens datter, (boelsmand) af Guderup,  Dom  pasha     14. april

Jeb, Franz Jebsens søn,  boelsmand i Guderup,  og

Mari Cathrin, uægte barn af Cathrine Pedersdatter af Lysabild og Jens Peersen, soldat,  Dom pasha   14. april

Mette Magdalena, Chresten Hansens datter, boelsmand i Egen,  Dom 5. pasha       19. maj Christian, uægte barn af, Marike, Claus Bondes datter, af Elstrup og Christian Johansen, Østerholm, himmelfartsdag

Hans, Hans Clausens (Raunborg) søn, af Egen,  Dom 3. trin.    23. juni

Mette Cathrin, Peder Thomsens datter, boelsmand i Egen,  Dom 6. trin.    14. juli

Kirsten, Claus Christensens (Mortensen) datter, af Sjellerup,  Dom 7. trin.    21. juli Ellen, Christen Clausens datter, boelsmand i Guderup i Klynen,  Dom 10. trin.    11. aug.

An Mari, Jacob Jessens datter, boelsmand af Egen,  Dom 11. trin.   18. aug.

An Cathrin, Hans Hansens (kådner) datter, af Elstrup,  Dom 12. trin.   25. aug.

Nicolai, Matthies Christensen Smeds søn, af Stolbro,  og

Jürgen, Jürgen Peersen Skrædders søn, af Egen,  og

Christian, Peder Christensen Moltes søn, af Sjellerup,  Dom 13. trin.  1. sept.

An Cathrin, Peder Hansens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 14. trin.   8. sept.

Christen, Christen Jürgensens (fodsvend) søn, af Egen,  Dom 15. trin.  15. sept.

Christian, uægte barn af Jacob Asbiørn, soldat og   ?   Sille Marie,  fredag efter 15. trin.  20. sept.

Jürgen, Mads Jürgensens søn, af Sjellerup,   Mikkelsdag

Peer, Matthies Hansens søn, boelsmand af Dyndeved,  onsdag derefter

Jens, Claus Jürgensens søn, boelsmand af Sjellerup,  og

Hans Christian, Christian Christiansens søn, af Guderup,  18. trin.  6. okt.

Hans Christian, uægte barn af, Kirsten, Hans Jürgensens datter, af Sjellerup,  Dom 19. trin.13. okt.

Christen, Christen Clausens (kådner) søn, af Sjellerup,  og

Jacob Jürgen, Hans Christensens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 20. trin.   20. okt.

Mette, Peder Clausen Smeds datter, af Elstrup,  Dom 21. trin.   27. okt.

An Cathrin, Jes Jürgensens datter, boelsmand af Elstrup,  Dom 23. trin.   10. nov.

Christian Carl Wilhelm, Peer Hansens søn, kådner i Sjellerup,  3. adv.   15. dec. Kirsten, Mads Jürgensens datter af Stolbro,  fer 2 nat.

 

Anno 1749.

 

Claus, Peer Clausens søn, boelsmand af Stolbro,  Dom fest

Hans, Hans Jessens søn, boelsmand af Dyndeved,  og

Christen, Hans Christensens søn, boelsmand af Elstrup,  festo pu. Mariæ

Kirsten, Hans Blommes Jacobsens datter, boelsmand af Sjellerup,  Dom seksage.    9. febr.

Christian, Christen Pedersen Skrædders søn, af Egen,  og

Hans, Jürgen Hansen Soneboes søn, af Sjellerup,  fastelavn   16. febr. Jens, Peder Jensens søn, boelsmand af Egen,  Dom remin    23. febr.

Margrete, Hans Christensens datter, boelsmand af Stolbro,  Dom jud.

Peder, Hans Christian Christensens søn, inderste af Elstrup,  Dom 4. Pasha   4. maj

Maren, Lars Larsens datter, af Sjellerup, soldat af det Bornholmske regiment),  Dom 6. pasha   18. maj

Jens, Jacob Jürgensens søn, boelsmand af Elstrup,  og

Dorthe Sophie, Jürgen Jürgensens datter, inderste af Dyndeved,   fer 2. ?

Anne Hedvig, Johan Hinrich Martin Holmgrühns datter, tambour og skomager i Guderup,  Dom

 1. trin. 1. juni

Eleonora Elisabeth, Christian Albrecht Christensens datter, Hollænder på Østerholm,  fes vis.

Mariæ

An Marie, uægte barn af, Marike, datter af Claus Bonde af Elstrup og Hans   ?   , Dom 10. trin.

 1. aug.

Chresten, Peder Christensens søn, (Julmand, kådner) af Dyndeved ,  og

Margrete Magdalene, Hans Christensens datter, (bøddelen) af Elstrup,  Dom 15. trin.   7. sept.

Karen, Christen Nielsens datter, præstekådner af Egen,  Dom 16. trin.   14. sept.

Mari og Cathrin, Hans Hansens (kodner) tvillinge døtre, af Elstrup,  Dom 19. trin.  5. okt.

Kirsten, Jes Jensens datter, præstekådner ved Firhøj,  Dom 24. trin.   23. nov.

An Cathrin, uægte barn af, Chresten Jacobsen af Sjellerup og Thrine fra Fyn,  Dom 24. trin.  23. nov.

Chresten, Frerk Jebsens søn, boelsmand af Guderup,  Dom 25. trin.   30. nov.

Christian, uægte barn, faderen en Væver, moderen en kvinde fra Fyn, var i Elstrup,  Dom 25. trin.

 1. nov.

Mette Mari, Fridrich Jürgensens datter, boelsmand af Egen,  og

An og Mari, Daniel Christensens tvilling døtre, af Elstrup,  Dom 2. adv.    7. dec. Kirsten, Nels Nelsens datter, af Dyndeved,  Dom 3. adv.  14. dec.

 

Anno 1750.

 

Anna, Mads Jürgensens datter, af Sjellerup,  nytårsdag  1. jan.

Jens, Nicolai Johansens søn, af Egen,  Dom 2. epiph     20. jan

Peer, Christian Pedersens søn, inderste af Guderup,  Dom septua.     25. jan.

An Mari, uægte barn af Karen, Christen Jensens datter, af Nyled og Peer  ??  , på Augustenborg,  Dom seksa.   1. febr.

An Cathrin, Jürgen Jacobsen Wrangs datter, af Stolbro,  onsdag efter  dom juvec

Jes og Marie, Jes Christensens tvillinger, boelsmand i Elstrup,  Dom remin   22. april

Jürgen, Matthies Jürgensens søn, af Sjellerup,  Dom oculi         29. april

Frederica Lovise, Hans Holgersens datter, af Elstrup,  Dom judica

Cathrin, Christen Christensens (Mortensen) datter, af Sjellerup,  fes  am. Mariæ

Karen, Chresten Christensens (  ?? ) datter, i Stolbro,  palmesøndag  22. marts

Margrete, Hans Jürgensens datter, af Guderup,   langfredag   27. marts

Jürgen, Jürgen Christensens søn, af Egen,  og

An Mari, Hans Thomsens datter, (fodsvend) , af Dyndeved,  fer 3. pasha     19. april Hans, Morten Hansens søn, soldat nu i Elstrup,  Dom 1. pa

Ellen, Christian Hansens datter, boelsmand af Sjellerup    Fe ass.

An Cathrin, Fridrich Hansens datter, soldat af Bornholms regiment, af Guderup,  festo trin.

Hans Christian, Christian Christensens søn, inderste af Guderup,  Dom 1. trin.    24. maj

An Cathrin,et tiggerbarn, mor Johanne, far Anders Hansen, ungkarl, begge af Svanninge sogn på Fyn, fredag efter 3. trin.   12. juni

Margrete, Hans Christensens datter, Dejerhøj kådner i Elstrup,  Dom 8. trin.  12. juli

Maren, Hans Jessens datter, boelsmand i Dyndeved,  Dom 9. trin.   19. juli

Jürgen, Jürgen Hans Christiansens søn, boelsmand af Dyndeved,  og

Jens, Chresten Jensens søn, (Finck Skrædder) af Egen,  Dom 12. trin.    16. aug.

Martha Catharina, Jürgen Brodersens datter, forvalter på Østerholm,  Dom 13. trin.  23. aug.

Frans Karel Andreas Foder, soldaten Hans Jochims søn, af Elstrup,  Dom 16. trin.   13. sept.

Thomas, Peter Thomsens søn, ejendomsbonde af Egen,  mandag efter 17. trin.  21. sept.

Kirsten, Jes Jürgensens datter, af Elstrup,  Dom 20. trin.    11. okt.

Elsbe, Nis Jeb Brags datter, boelsmand af Stolbro,  og

An Christine, Matthies Hansens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 22. trin.  25. okt.

Jens, Hans Kraags søn, af Elstrup,  Dom 23.   1. nov.

Jens, uægte barn af Marie, Hans Kneppes datter, og Hans Møller Rütter, dagen efter 23. trin.   2. nov.

Claus, Christen Clausens søn, boelsmand af Guderup,  Dom 24. trin.   8. nov.

Birte Cathrina, Claus Christensens datter, tolvmand af Elstrup,  Dom 24. trin.   15. nov.

Jürgen, Hans Christensens søn, boelsmand af Elstrup,  Dom 25. trin.  22. nov.

An, Hans Madsens datter, inderste af Sjellerup,  Dom 26. trin.   29. nov.

Hans Jürgen, Jacob Hansens søn, inderste af Elstrup bag dammen,  Dom 1. adv.   29. nov. Jürgen, Peder Clausens søn, boelsmand af Stolbro,  Dom 2. adv.    6. dec.

 

Anno 1751.

 

Cathrin, Christian Johansens datter, af Sjellerup,  ?  på Gammelgaard,  Festo epiph  6. jan

Christen, Jacob Jebsens søn, boelsmand af Egen,  og

An Mari, Hans Hansens datter, kådner af Elstrup,  Dom 1. epiph     13. jan,

Peer, Peer Hansens søn, kådner af Sjellerup,  Dom 2. epiph    20. jan

Peer, Peer Rasmussens søn, fisker i Stolbro,  fest pe Mariæ

Christen, søn af Jürgen Christensen og Mette Christensdatter, begge af Fyn, sidder til huse i Stolbro,  Dom septua.  7. febr.

Mette, Hans Jürgensens datter, af Guderup,  ?

Hans, Hans Hansen    ?   søn, i Elstrup, hvis far var hollænder på Østerholm

Chresten, Claus Christensen, søn, inderste i Sjellerup.  Dom remin     28. febr.

Jürgen, Jürgen Jürgensen søn, af Dyndeved,  onsdag derefter       3. marts

Peder, Claus Jürgensens søn, boelsmand af Sjellerup,  festo an. Mariæ

Kirsten, Thomas Jessens datter, boelsmand af Egen,  skærtorsdag      8. april Maren, Claus Peersens, datter, af Sjellerup,  Dom 3. pasha    25. april Cathrin, Fridrich Jacobsens datter, af Elstrup,  2. feria pentec.

Mette, Jes Christensens datter, Boelsmand af Elstrup i Lindgaard,  3. fest pentec     Mette, Frerk Jürgensens datter, boelsmand af Guderup,  festo trin.

Jens, Christen Christensen Kocks. Søn, af Sjellerup,  Dom 1. trin.   6. juni Christen, Hans Hansen Raunborgs søn, i Egen.  Dom  2. trin.    13. juni Hans Jürgen, Jes Christensen Smeds søn, i Egen,  fest joh pept.

Dorthe, August Christensens datter, i Stolbro,  Dom 5. trin.     4. juli

Jürgen, Lars Larsens søn, fordums soldat af Sjellerup,  Dom 6. trin.    11. juli

Christin Marie, Statius Holgersens datter, kådner af Elstrup,  dom 9. trin.     1. aug.

Jacob, Hans Jacobsen Blommes datter, Boelsmand af Sjellerup,  og

Kirsten, Peder Jensens datter, boelsmand af Egen

An Mari, Jürgen Jacobsen Wrangs datter, af Stolbro,  Dom 10. trin.   8. aug.

Hans, Hans Hansen Skræders søn, af Dyndeved,  og

Kirsten, Jürgen Jürgensens søn, af Guderup,  og

An Cathrin, Christen Hansens datter, boelsmand af Elstrup,  Dom 11. trin.    15. aug.

Peter, Stephen Gartners søn, på Østerholm, onsdag efter 12. trin.   25. aug.

Jürgen, uægte barn af, Mette, Christen Smeds datter i Stolbro og en soldat i Broballe,  Dom 14. trin.   5. sept.

Anna Elisabeth, Johan Hinrich Martin Holmgrühns datter, tambour og skomager af Sjellerup,  og

Anne Marie, Jürgen Peersen skrædders datter, af Egen,  Dom 16. trin.   19. sept. Barbara Christina, Jens Jensen Rebslagers datter, af Egen Mølle,  festo mich Ellen, Hans Christensens datter, boelsmand af Stolbro,  Dom 19. trin.    10. okt.

Hans, Chresten Nielsens søn, præstekådner af Egen,  og

Fridrich, Fridrich Bertelsens søn, boelsmand af Stolbro,  Dom  20. trin.   17. okt.

An Cathrin, Hans Jacobsens datter, inderste af Sjellerup,  Dom 22 trin.    31. okt.

Cathrin, Mads Jürgensens datter, af Sjellerup,  Dom 24. trin.   14. nov.

Kirsten, Hans Jessens datter, boelsmand af Dyndeved,  Dom 1. adv.   28. nov. Kirsten, Peder Christensen Moltes datter, af Sjellerup,  2. fer. Nativ    nytår

 

Anno 1752.

 

Cathrin, Hans Christensens datter  (   ?  ) af Elstrup,  festo epiph     6. jan

Christian, uægte barn af Christian Madsen, en afdanket soldat og Cathrine Jensdatter fra Ærø   Dom septua.  30. jan

Mette, Jürgen Jürgensens datter, (Mortensen) boelsmand af Guderup i Klynen  seksage.    6. febr.

Kirsten, Morten Hansens (fra Fyn) datter,    ?      af Elstrup,  Dom remin.    20. febr.

Rasmus, Peer Rasmussens søn, fisker af Stolbro,  Dom oculi  27. febr

Peer, Jacob Jürgensens søn, boelsmand af Elstrup,  Dom lætare   6. marts

Karen, Friderich Jürgensens datter, boelsmand af Egen,   skærtorsdag   30. marts

Christen, Niels Nielsens søn, af Dyndeved,  Dom 2. pasha   9. april

Martha Cathrina, Jürgen Brodersens datter, forvalter på Østerholm,  fredag efter 4. pasha,  28.

april

Clara Elisabeth, Peder Thomsens datter, ejendomsbonde i Egen  Dom 5. pasha   5. maj

Christen, Jürgen Snedkers søn af Sjellerup,  Dom 1. trin.   28. maj

Mari, Matthies Jürgensens datter, af Sjellerup på Bondegaarden,  og

Dorthe, Lauriz Hansens datter, soldat af Elstrup,  Dom 2. trin.    4. juni

Christen, Christen Jensen Snedkers søn, af Egen,  Dom 3. trin.   11. juni

Fridrich, Jes Christensen Lindgaards søn, i Elstrup,  Dom 8. trin.    16. juli

Johan, Fridrich Voltrath?, sergent søn af Johan Simon Trant???, af Egen,  og

Anna. Frerk Jebsens datter, boelsmand i Guderup,  Dom 9. trin.   23. juli

Andres, Peer Rasmussens søn,    ?    i Egen,  og

Christen, Jürgen Christensen Müllers søn, af Stolbro,  Dom 11. trin.   6. aug.

Johannes, Nicolai Joahnsens søn, inderste af Egen,  og

Jes, Jürgen Christiansens søn, boelsmand af Dyndeved,  Dom 12. trin.  13. aug.

Hans, Hans Jürgensens søn, af Guderup i Klynen, et lidet frit hus,  Dom 19. trin.  24. sept.

Mette Mari, Hans Jürgen Clausens datter, inderste af Elstrup  Dom 20. trin.  1. okt. Lenore, Hans Christensens datter, Dejerhøj af Elstrup,  festo ?

 

Anno 1753.

 

Nicolai, Mads Christensens søn, af Elstrup, mor Nicolai Christensdatter,  Dom 4. epiph  3. febr.

Hans, Jürgen Jacobsen Wrangs søn, af Stolbro, på Mariæ ? dag

Christian, Christian Johansens søn, af Sjellerup, i Christen Soneboes  kåd,  Dom 5. epiph  10. febr.

Lorenz, Jacob Hansens søn, kådner af Elstrup,  Dom 6. epiph   17. febr.

Jens, Jes Jensens søn ved kirken,  Dom septua.  18. februar

Mette, Hans Hansens datter, kådner af Elstrup ved skolen,  Dom seksua. 25. febr.

Margrete, Claus Christensens datter (Mortensen) inderste af Sjellerup,  Dom juvec

Peter, Hans Danielsens søn, kådner og skipper af Egen,  onsdagen derefter

Peer, Peer Clausens søn, boelsmand af Stolbro,  på langfredag    20. april

Jürgen, Fridrich, Jacob Jonas Busches søn, soldat af Elstrup,  på almindelig bededag  18. maj

Jürgen, Lars Larsens søn, fordums soldat af Sjellerup,  5. pasha    27. maj

An, Christian Christensens datter i Guderup, har et frit hus ved Drejergaard,  festo ?

Mette, Hans Jessens datter, boelsmand af Dyndeved,  fest 2. pent.  11. juni

Ellen, Peder Kræmers datter, præstekådner af Elstrup,  og

Kirsten, Claus Christensen Skræders, datter af Dyndeved,  midsommerdag  24. juni

An Marie, uægte barn af Elias Christian ? Ritter, soldat af Bornholms regiment i Flensborg og Elsbe Cathrine Christiansdatter, af Asnæs på Fyn, blev døbt 19. juli, bor i Nissens aftægt i Stolbro

Jürgen, Peer Christensens søn, Julmand og kådner i Dyndeved, blev hjemmedøbt og siden i kirken,  Dom 5. trin.  22. juli

Christine, sal. Jürgen Christensens datter, boelsmand i Elstrup,  onsdag efter 6. trin.    1. aug.

Christian, Hans Jürgensen Kraags søn, inderste i Elstrup,  Dom 13. trin.  16. sept.

An Cathrin, uægte barn af, Jacob Peersen og An Chrestens (    mandens) datter,  torsdag efter 13. trin.  20. sept.

Kirsten, Mads Hansens datter (Lassen) af Elstrup   på Mikkelsdag

Elsbe Lina, Nis Jebsens datter (Brag) boelsmand i Stolbro,  onsdag efter 14. trin.  23. sept.

An Marie, Jes Hansens datter, (Kock) boelsmand i Dyndeved,  Dom 15. trin.   30. sept.

Peder, Mads Jürgensens søn, af Sjellerup,  og

Jürgen, Fredrich Jerksens søn, af Elstrup,  og

Hans , Hans Clausen Raunborgs søn, af Egen,  Dom 17. trin.    14. okt.

Mette, Hans Jürgensens datter, inderste i Guderup i Klynen,  Dom 18. trin.21, okt.

Johannes Peter, Greger Jensens søn, Vismand af Guderup,  og

An Cathrin, Lauriz Hansens datter af Stolbro, i et frit hus på Jür. Wrangs grund,  Dom 19. trin.

 1. okt.

Karen, Hans Holgersens datter, præstekådner af Elstrup,  festo ?

Jürgen, Chresten Nelsen søn, præstebonde i Egen,  og

An Elsbe, Jens Jensen Rebslagers datter af Egen Mølle,  Dom  22. trin.   18. nov. Peer, Hans Peersens søn, Jerkes svigersøn, af Stolbro  Dom 3. adv.

 

Borgerlige vielser Egen sogn 1900-1910

1 Jes Frederiksen 1870 Købingsmark Guderup Anne Christine Dahl 1876 Haderslev Guderup 05.02.1900
2 Peter Petersen 1875 Elstrup Elstrup Anne Marie Miang 1878 Dyndved Dyndved 07.03.1900
3 Jørgen Møller 1875 Dyndved Egen Anne Kirstine Christensen Skaarup 1880 Egen Egen 10.05.1900
4 Jørgen Clausen 1872 Nypøl Lysabild sogn Guderup Anne Marie Johansen 1870 Guderup Guderup 21.05.1900
5 Hans Christian Jørgen Hag 1844 Sønderborg Guderup Kirstine Marie Negendahl 1866 Miang Guderup 06.06.1900
6 Jørgen Johan Smidemand 1875 Katry Notmark sogn Guderup Marie Kirstine Hansen 1883 Dyndved Dyndved 06.06.1900
7 Jens Andersen 1875 Givskud Egenmølle Marie Hansen 1883 Ketting Sebbelev 12.06.1900
8 Jørgen Clausen 1875 Stolbro Stolbro Anne Sophie Klyhn 1877 Guderup Guderup 13.06.1900
9 Peter Petersen 1872 Notmarkskov Hjortspring Eleonore Elisabeth Møller 1876 Hjortspring Hjortspring 14.06.1900
10 Andreas Hansen Elhlom 1875 Dyndved Guderup Eleonore Jørgensen 1877 Guderup Sjellerup 20.09.1900
11 Peter Krogh 1879 Egenmølle Egen Anna Christine Nielsen 1872 Ulkebølskov Egenmølle 26.09.1900
12 Christen Petersen 1844 Elstrup Elstrup Anne Marie Hansen 1846 Sarup Elstrup 05.10.1900
13 Oswald Carl Böwadt 1875 Nordborg Stevning Eleonore Hansen 1877 Stevning Stevning 18.10.1900
14 Hans Christian Dehnfeldt 1845 Ulkebøl Guderup Mette Marie Petersen 1865 Almsted Guderup 25.10.1900
15 Hans Finmann 1874 Guderup Guderup Anne Cathrine Steffensen 1872 Elstrup Guderup 05.11.1900
16Jørgen Jørgensen 1874 Stolbrolykke Stolbrolykke Cathrine Elisabeth Jørgensen 1876 Lavensby Stolbronæs 07.11.1900
17 Christian Madsen 1875 Skærtoft Notmark sogn Elstrup Cathrine Moos 1872 Elstrup Elstrup 14.11.1900
18 Claus Thomsen 1872 Sjellerup Sjellerup Marie Dominicussen 1877 Brandsbøl Sebbelev 15.11.1900
19 Thomas Andersen 1876 Svindborg Ørum sogn Stolbro Anne Kirstine Christensen Verden 1868 Stolbro Stolbro 15.11.1900
20 Christian Carlsen 1876 Sebbelev Hjortspring Mette Marie Hansen Hollænder 1876 Svenstrup Hjortspring 16.11.1900
21Johannes Christensen 1871 Østerholm Stevning Kirstine Marie Matthiesen 1873 Stevning Stevning 12.12.1900
22 Matthias Petersen 1875 Broager Ulkebøl Margretha Maria Schnell 1875 Dyndved Dyndved 26.12.1900
1901
1 Christen Clausen 1875 Elstrup Elstrup Anna Maria Andersen 1880 Sebbelev Egen 08.02.1901
2 Christian Hansen 1871 Sønderborg Dyndved Ane Marie Kathrine Petersen 1866 Broballe Dyndved 07.03.1901
3 Andreas Christensen 1875 Stolbro Stolbro Marie Smidemand 1878 Stolbro Stolbro 20.03.1901
4 Mads Madsen 1875 Helved Notmark sogn Helved Marie Blom 1879 Sjellerip Sjellerup 10.04.1901
5 Hans Jørgensen 1873 Sjellerup Guderup Cathrine Doroethea Grøn 1870 Østerholm Frederiksgaard 25.04.1901
6 Peter Hansen 1878 Hjortspring Hjortspring Fransisca Nowak 1874 Kasmecki Schvoda Østerholm 04.05.1901
7 Hans Christian Schmidt 1874 Stolbro Stolbro Anna Catharina Berg 1874 Stevning Stolbro 09.05.1901
8 Hans Petersen 1873 Bovrup Varnæs sogn Stevning Anne Elisabeth Holm 1878 Dyndved Stevning 29.05.1901
9 Christen Jørgensen 1873 Dyndved Dyndved Cathrine Jørgensen 1878 Sjellerup Sjellerup 06.06.1901
10 Niels Peter Pallesen 1862 Fruerlund Horne sogn Jyl. Guderup Anne Kirstine Salting 1870 Guderup Stolbro 01.07.1901
11 Otto Wilhelm Lauritzen 1876 Mesinge Flødstrup sogn Dyndved Karen Knudsen 1865 Søby Ærø Sjellerup 05.07.1901
12 Nicolai Jørgensen Berg 1878 Stevning Stevning Dorthea Kirstine Jørgensen 1867 Andrup Stepping s Stevning 10.07.1901
13Jens Christensen 1877 Casmusmølle Sottrup sogn Elstrup Marie Margrethe Clausen 1882 Elstrup Elstrup 18.07.1901
14 Ernst Christian Rudolf Linow 1870 Ulitz Mecklenburg Kettingnord Kirstine Moos 1877 Elstrup Kettingnord 31.07.1901
15 Peter Nielsen Petersen 1875 Nørre Holsted Egen Marie Frederiksen 1879 Egen Egen 16.09.1901
16 Hans Christian Bonde 1880 Egenmølle Dyndved Cathrine Marie Madsen 1875 Gundstrup Elstrup 02.10.1901
17Jørgen Hvid 1876 Guderup Guderup Anna Marie Svensen 1878 Lillemølle Notmark Guderup 17.10.1901
18 Peter Andersen 1877 Dyndved Dyndved Kathrine Jensen 1879 Stevning Dyndved 17.10.1901
19 Peter Madsen 1874 Mjels Mjels Marie Lauritzen 1884 Dyndved Dyndved 30.10.1901
20 Hans Christian Christiansen 1871 Elstrup Elstrup Marie Sophie Frederiksen 1879 Elstrup Elstrup 04.11.1901
21Jørgen Rasmussen 1877 Guderup Guderup Maria Christina Henningsen 1867 Gammelgab Broager Stolbro 06.11.1901
22 Hans Christian Bonde 1873 Hjortspring Hjortspring Catharina Jacobsen 1879 Hjortspring Hjortspring 07.11.1901
23 Hans Matthiesen 1875 Sjellerup Sjellerup Anne Margrethe Møller f Bonefeld 1869 Lebøl Sjellerup 28.11.1901
24 Chresten Nielsen 1880 Skakkenborg Ketting sogn Egen Ellen Nielsen 1883 Egen Egen 04.12.1901
25Johann Christian Petersen 1877 Gammelgaard Elstrup Mette Marie Speggers 1871 Elstrup Elstrup 11.12.1901
26 Asmus Petersen 1880 Skodsbøl Broager Svensmølle Cecilie Christensen 1879 Østerholm Elstrup 12.12.1901
27Jørgen Sørensen 1877 Sjellerup Sjellerup Anne Marie Moos 1872 Vester Skerninge Elstrup 12.12.1901
19021 Peter Andersen 1880 Hygum Stevning Eigidia Maria Cathrine Rasmussen 1883 Broballe Stevningnor 27.02.1902 2 Jørgen Finmann 1877 Dyndved Guderup Anne Marie Pedersen 1873 Notmarkskov Guderup 21.03.1902 3 Jørgen Jørgensen 1876 Dyndved Stevning Dorothea Sophie Hansen 1875 Hundslev Stevning 09.04.1902 4 Christian Eilersen 1874 Felstedmark Nymølle Guderup Marie Elisabeth Christine Jensen 1875 Asserballeskov Guderup 21.04.1902 5 Peter Petersen 1879 Hjortspring Ketting Kirsten Schmidt 1872 Stolbro Stevning 08.05.1902 6 Hans Christian Samsted 1876 Elstrup Hjortspring Marta Katrina Svensdotter Blomma 1872 Wedersløfs Sverige Hjortspring 09.05.1902 7 Emil Johannes Theodor Möller 1878 Høhnky Hohenstein Eckernförde Anna Maria Voss 1882 Helved Østerholm 21.05.1902 8 Jørgen Wolff 1877 Elstrup Elstrup Anne Marie Moos 1881 Elstrup Elstrup 04.06.1902 9 Christen Wolff 1879 Elstrup Sjellerup Anne Marie Frederiksen 1878 Østerholm Østerholm 02.07.1902
10 Heinrich Peter Jensen 1875 Stevning Stevning Anne Elisabeth Finmann 1879 Sjellerup Sjellerup 10.07.1902
11 Jacob Matthiesen Hull 1878 Trømpelyng Elstrup Elstrup Anne Marie Knudsen 1878 Hundslev Hundslev 10.07.1902
12 Heinrich Peter Jensen 1877 Stevning Stevning Marie Cathrine Jørgensen 1882 Stolbro Stevning 10.07.1902
13 Christen Nymand 1853 Sjellerup Sjellerup Anne Kirstine Jespersen 1867 Sjellerup Stevning 06.08.1902
14 Henrik Peter Jørgensen 1879 Stolbro Stolbro Marie Moos 1880 Stolbro Stolbro 18.09.1902
15Jacob Clausen 1881 Elstrup Elstrup Anne Christine Moos 1881 Elstrup Sjellerup 09.10.1902
16Jacob Bonde 1869 Stevning Stevning Mette Cathrine Clausen Torre 1878 Stevning Stevning 22.10.1902
17Jørgen Jørgensen 1876 Sjellerup Sjellerup Anne Elisabeth Grøn 1873 Østerholm Sjellerup 06.11.1902
18Jacob Rudolf 1872 Stevning Stevning Kirsten Jepsen Thomsen f Grau 1866 Holm Stevning 15.12.1902
19 Hans Peter Jensen 1878 Dyndved Dyndved Anna Catharina Clausen Good 1873 Melledgaard Melledgaard 19.12.1902
19031 Christen Jørgensen 1880 Stolbro Stevning Marie Christensen Bonde 1879 Stevning Stevning 07.01.1903 2 August Ferdinand Petersen 1880 Bödel kreds Schleswig Svenstrup Catharine Marie Christensen Skaarup 1881 Egen Guderup 17.02.1903 3 Christian Christensen 1873 Østerholm Stevning Martine Petersen 1880 Ringkøbing Stevning 26.03.1903 4 Sigurd Herbert French 1873 Sortkjær Elling s Hjørring a Sortkjær Anna Maria Witzke 1879 Graasten Solbjergaard 02.04.1903 5 Niels Nielsen 1879 Hjortspring Stevning Bertha Marie Gudemos 1878 Stevning Stevning 02.04.1903 6 Hans Henrik Haachs 1877 Købingsmark Broballe Cathrine Brock 1872 Dyndved Broballe 27.04.1903 7 Hans Jørgensen Hess 1880 Høruphav Sjellerup Maria Cathrine Jørgensen 1881 Nypøl Lysabild sogn Sjellerup 08.05.1903 8 Christen Jespersen 1879 Egenmark Egen Cathrine Jespersen 1881 Sjellerup Egen 13.05.1903 9 Peter Madsen 1878 Stevning Stevning Margarethe Schau 1879 Burkal Tønder amt Stevning 10.06.1903
10 Hans Moos 1878 Elstrup Elstrup Cecilie Marie Jensen 1883 Østerby Kegnæs Elstrup 24.06.1903
11 Christen Jørgensen 1875 Elstrup Elstrup Christiane Marie Jepsen 1876 Notmarkskov Elstrup 29.06.1903
12 Christian Christensen Krüger 1876 Hundslev Hundslev Anna Maria Matthiesen 1876 Stevning Stevning 17.07.1903
13Jacob Andersen 1878 Tandslet Elstrup Anne Eleonore Kramer 1877 Sjellerup Guderup 30.07.1903
14Jørgen Johannsen 1873 Holm Dyndved Marie Hansen 1877 Lavensby Lavensby 07.08.1903
15 Frederik Paulsen 1876 Stevning Stevning Petrine Henriette Schmidt 1876 Brøstrup Hygum s Stevning 01.10.1903
16 Otto Ludvig Brorson 1875 Mariendal Mariendal Sophie Maria Witzke 1878 Graasten Solbjergaard 15.10.1903
17 Peter Thomsen 1874 Hundslev Østerholm Mette Cathrine Finmann 1876 Sjellerup Sjellerup 29.10.1903
18 Christian Walther 1878 Egen Guderup Marie Rasmussen 1881 Guderup Guderup 05.11.1903
19 Claus Møller 1879 Elstrup Sjellerup Cathrine Marie Christensen Larsen 1882 Hundslev Sjellerup 05.11.1903
20 Rasmus Rasmussen 1882 Snogbæk Stevning Anna Eleonore Petersen 1875 Broballe Stevning 17.11.1903
19041 Jørgen Hansen 1878 Hundslev Sjellerup Kirsten Finmann 1881 Sjellerup Dyndved 01.02.1904 2 Jørgen Jensen 1875 Stevning Dyndeved Cathrine Jørgensen 1882 Dyndved Dyndved 17.03.1904 3 Lauritz Miang 1877 Dyndved Dyndved Anne Marie Elholm 1877 Østerholm Dyndved 19.05.1904 4 Christian Clausen 1878 Ullerup Felsted Margretha Caecilie Thumann 1881 Sønderborg Egenmølle 25.05.1904 5 Jacob Rudolph 1872 Stevning Stevning Anna Kathrine Jepsen Grau 1881 Holmmark Holm sogn Stevning 15.06.1904 6 Mads Willadsen Lauritsen 1878 Vester Hjerndrup Hjerndrup s Stolbro Juliane Frederike Christensen Skaarup 1885 Egenmølle Sjellerup 17.06.1904 7 Niels Christian Nielsen 1877 Nordborg Egen Marie Christine Duus 1873 Pælværk Tandslet Egen 22.06.1904 8 Christen Christensen 1883 Lavensby Guderup Anne Marie Lassen 1886 Guderup Guderup 15.07.1904 9 Peter Jensen Moos 1876 Elstrup Elstrup Anne Marie Rasmussen 1884 Bro Bro 29.07.1904
10 Christen Iwersen Christensen 1878 Apterp Tønder Egen Christine Moos 1886 Egen Guderup 05.08.1904
11 Christian Petersen 1871 Sønderborg Stevning Martha Penkert 1876 Neuhoft Heilsberg Stevning 13.08.1904
12Jens Christensen 1877 Stolbro Stevning Anne Marie Dorothea Brag 1881 Guderup Stolbro 23.09.1904
13 Peter Petersen 1874 Sjellerup Sjellerup Cathrine Marie Petersen 1874 Hundlsev Sjellerup 31.10.1904
19051 Andreas Petersen 1874 Bovrup Varnæs sogn Bovrup Anne Kirstine Nymand 1876 Hjortspring Hjortspring 25.01.1905 2 Peter Jacobsen 1881 Hjortspring Hjortspring Margrethte Smidemand 1877 Almstedskov Almstedskov 15.02.1905 3 Hans Christian Wolff 1883 Elstrup Elstrup Helene Christensen 1881 Østerholm Elstrup 22.02.1905 4 Johannes Heinrich Deichgräber 1878 Lutzhoven Pinneberg Nygaard Anne Kirstine Jespersen 1877 Sjellerup Sjellerup 21.03.1905 5 Carl Hess 1883 Sundsmark Guderup Cathrine Marie Jørgensen 1879 Elstrup Guderup 30.03.1905 6 Jørgen Thordsen 1885 Hjortspring Stolbro Anne Kirstine Lind 1885 Stolbro Stolbro 05.04.1905 7 Jørgen Otzen Petersen 1883 Holm Stevning Doris Christensen 1884 Stevning Stevning 07.04.1905 8 Jørgen Jensen 1875 Ketting Stolbro Anna Marie Andersen 1881 Bro Stolbro 07.04.1905 9 Nis Brock 1866 Dyndved Stolbro Anna Maria Johannsen 1870 Stevning Stevning 08.04.1905
10Johannes Clausen Good 1879 Hjortspring Hjortspring Ellen Christensen 1878 Sønderby Kegnæs Stevning 13.04.1905
11 Hans Sørensen 1885 Elstrup Elstrup Christine Madsen 1882 Bro Elstrup 27.04.1905
12 Charles Theodor Rasmussen 1881 Odense Guderup Anne Cathrine Steffensen 1876 Kallehus Ketting Sjellerup 27.04.1905
13 Peter Nicolai Maasbüll 1883 Asserballe Sjellerup Margrethe Marie Petersen 1876 Skovbyballe Lysabild Sjellerup 05.05.1905
14Jørgen Clausen 1878 Elstrup Stevning Anna Dorothea Conradsen 1873 Sottrup Stevning 18.05.1905
15Jørgen Petersen 1882 Skakkenborg Ketting sogn Guderup Marie Margrethe Frandsen 1885 Guderup Guderup 01.06.1905
16 Carl August Lorenz Christensen 1879 Sønderborg Elstrup Marie Jørgensen 1882 Elstrup Elstrup 22.06.1905
17 Marinus Nielsen Christensen 1872 Thisted Elstrup Kirstine Marie Möller 1876 Guderup Elstrup 30.06.1905
18 Christen Finmann 1884 Dyndved Dyndved Bertha Elise Löfke 1878 Elbing Preussen Dyndved 13.07.1905
19 Christian Moos 1881 Elstrup Guderup Cathrine Christensen 1882 Guderup Guderup 13.07.1905
20 Hein Carstens 1878 Svendborg Guderup Marie Elisabeth Petersen 1878 Ulkebøl Elstrup 20.07.1905
21 Carl Ernst Bernhard Tscheche 1881 Nordborg Elstrup Margrethe Frederiksen 1883 Stevning Elstrup 20.07.1905
22 Friedrich Peter Schriver 1882 Dynt Guderup Maria Heriette Boisen 1885 Egernsund Guderup 22.08.1905
23 Peter Bonde 1880 Torup Svenstrup sogn Torup Elisabeth Clausen Torre 1881 Stevning Stevning 14.09.1905
24 Nicolai Christensen Thomsen 1875 Mårbæk Bedsted sogn Stevning Anna Maria Ahlmann 1880 Stevning Stevning 14.09.1905
25 Hans Petersen 1877 Havnbjerg Stevning Anna Kirstine Hansen 1872 Stevning Stevning 05.10.1905
26 Peter Bonde 1884 Egenmølle Guderup Johanna Catharina Iwersen 1885 Alnor Graasten Svenstrup 11.10.1905
27 Christian Brix 1871 Brunsholm Iller Broager sogn Guderup Maria Christensen 1879 Dyntmark Broager Nordborg 07.11.1905
28 Thomas Louis Jensen 1866 Nordborg Ketting Anna Kirstine Sørensen 1871 Elstrup Elstrup 08.11.1905
29Johann Geerthsen 1883 Felstedmark Felsted Anna Christine Madsen 1881 Gundstrup Elstrup 11.11.1905
30 Martin Finmann 1880 Sønderborg Egenmølle Margaretha Dorothea Jacobsen 1877 Stubbæk Aabenraa Egenmølle 13.12.1905
1906
1 Frederik Petersen 1881 Nymølle Guderup Nymølle Guderup Anne Marie Thomsen 1882 Frederiksgaard Frederiksgaard 11.01.1906
2 Jens Møller 1881 Guderup Elstrup Anna Marie Clausen 1889 Ketting Elstrup 01.03.1906
3 Christen Hansen 1853 Majbøl Mark Hørup sogn Stevning Anna Marie Wriborg 1859 Dyndved Stevning 15.03.1906
4 Ferdinand Christian Petersen 1879 Skodsbøl Broager Elstrup Cathrine Marie Frandsen 1882 Risjarup Aabenraa Svenstrup 26.03.1906
5 Jørgen Krogh 1883 Egenmølle Sønderborg Anna Christine Struck 1881 Dybbøl Skyttehus Ulkebøl 06.04.1906
6 Peter August Thygesen 1882 Sønderborg Sønderborg Marie Dorothea Christensen Wrang 1881 Guderup Sebbelevmark 29.04.1906
7 Hans Petersen 1882 Guderup Guderup Ptra Marie Aurora Kirstine Holmine Krintel 1883 Bredballe Strand Guderup 24.05.1906
8 Peter Jørgensen 1874 Havnbjerg Stevning Catharine Marie Christensen 1876 Nordborg Nordborg 14.06.1906
9 Jørgen Kock 1880 Egen Stevning Kirstine Marie Christiansen Fogt 1880 Østerby Kegnæs Stevning 02.08.1906
10 Andreas Hansen Stenholdt 1884 Aabølling Elstrup Anne Marie Cathrine Speggers 1886 Elstrup Elstrup 13.09.1906
11 Hans Finmann 1881 Guderup Dyndved Dorothea Margrethe Jensen 1881 Stevning Dyndved 21.09.1906
12 Niels Nielsen 1882 Guderup Guderup Marie Christine Madsen 1887 Sjellerup Sjellerup 24.09.1906
13Lorenz Jørgensen 1880 Elstrup Stolbro Anne Katrine Hansen 1883 Stevning Elstrup 01.11.1906
14Jens Jensen Bonde 1878 Elstrup Felsted Anna Cathrina Andresen 1878 Notmarkskov Dyndved 05.11.1906
15Jørgen Matthiesen 1881 Stevning Stevning Jenny Petersen 1888 Vesterby Rindom s Stevning 15.11.1906
16 Franz Peter Petersen 1883 Dyndved Dyndved Kirsten Lamp 1888 Dyndved Dyndved 16.11.1906
17 Andreas Hansen 1884 Sarup Guderup Sophie Lassen 1887 Guderup Guderup 26.11.1906
1907
1 Hans Christian Buchard 1873 Hundslev Dyndvedmark Kirstine Marie Jørgensen 1882 Dyndved Dyndved 21.02.1907
2 Hans Jørgensen 1881 Dyndved Stolbro Cathrine Hansen 1878 Hundslev Asserballeskov 07.03.1907
3 Jørgen Wrang 1882 Stolbro Stolbro Mette Marie Frederiksen 1882 Sottrup Egen 13.03.1907
4 Jacob Jørgensen 1877 Stolbro Stolbro Anna Clausen 1884 Stolbro Stolbro 04.04.1907
5 Christen Grau 1879 Guderup Stolbro Anne Marie Møller 1880 Hjortspring Dyndved 08.04.1907
6 Jens Jensen 1877 Guderup Guderup Anne Cathrine Hansen 1878 Guderup Guderup 10.04.1907
7 Christen Møller 1883 Hjortspring Stolbro Marie Thordsen 1888 Hjortspring Hjortspring 11.04.1907
8 Georg Kröll 1871 Gihnthal in Bayren Hjortspring Minna Bertha Baumnann 1885 Stadtsulza Sachen Stadtsulza Sachen 30.04.1907
9 Christian Detlefsen 1883 Rundberg Branderup sogn Branderup Eleonore Marie Hansen 1885 Dyndved Sjellerup 04.05.1907
10 Hans Rasmussen 1887 Dyndved Stevning Marie Bonde 1873 Stevning Guderup 30.05.1907
11 Hans Hansen 1881 Stevning Stevning Maren Marie Jensen 1881 Stevning Stevning 13.06.1907
12 Christian Madsen 1879 Stevning Stevning Eleonore Kirstine Paulsen 1881 Stevning Stevning 27.06.1907
13 Peter Jørgen Johannsen 1883 Iller Broager Elstrup Anne Marie Jørgensen 1884 Elstrup Elstrup 01.07.1907
14 Peter Wrang 1867 Stevning Stevning Anne Kirstine Clausen 1880 Stevning Stevning 27.07.1907
15 Hans Nielsen 1880 Mjang Guderup Hansine Marie Rasmussen 1886 Majbøl Guderup 25.09.1907
Standesamt Guderup Standesamt Guderup
16 Hans Frederiksen 1878 Elstrup Elstrup Marie Fogt 1882 Østerholm Elstrup 17.10.1907
17Johan Peter Clausen 1866 Mjels Stolbro Marie Jensen 1872 Stolbro Stolbro 17.10.1907
18 Anders Christian Jensen 1882 Hjermind Elstrup Marie Møller 1879 Elstrup Elstrup 24.10.1907
19 Hans Paulsen 1880 Stevning Stevning Anne Eleonora Cæausen Torre 1879 Stevning Stevning 24.10.1907
20 Hans Hansen 1887 Dyndved Dyndved Sophie Christine Frederiksen 1888 Stevning Dyndved 21.11.1907
21Jørgen Jensen Bonde 1880 Elstrupmark Elstrup Anna Dorothea Johansen 1877 Hundslev Hundslev 02.12.1907
19081 Peter Petersen 1874 Skovby Kjelstrup Haderslev Kjelstrup Anne Marie Frandsen 1884 Dyndved Kjelstrup 24.01.1908 2 Carl August Svensson 1880 Gammelgaard Blæsborg Dorothea Christine Frederiksen 1883 Egen Egen 06.02.1908 3 Hans Henrik Sønnichsen 1883 Bønderby Tønder Elstrup Cathrine Marie Møller 1883 Øster Terp Bedstedt s Øster Terp 20.02.1908 4 Christen Jespersen Høi 1870 Stevning Stevning Anne Marie Christensen 1884 Egen Stevning 24.02.1908 5 Peter Jessen Bentzen 1882 Brandsbøl Dyndved Kirsten Jørgensen 1886 Dyndved Dyndved 05.03.1908 6 Johannes Charles Hansen 1879 Karhuse Vissenbjerg Elstrup Anna Marie Christensen 1881 Sønderborg Elstrup 24.03.1908 7 Nis Moos 1878 Stolbro Stolbro Ellen Jespersen 1880 Sjellerup Sjellerup 25.03.1908 8 Christian Jensen 1880 Dyndved Dyndved Ellen Berg 1877 Stevning Stolbro 09.04.1908 9 Hans Christian Bonde 1851 Notmarkskov Stevning Anna Marie Berg 1859 Torup Svenstrup Stevning 05.05.1908
10Jørgen Christensen 1885 Stevning Stevning Anne Sophie Berg 1882 Stevning Stevning 14.05.1908
11 Mads Ebbesen Madsen 1886 Sjellerup Friedenau Cathrine Moos 1890 Elstrup Elstrup 18.06.1908
12 Christen Hansen 1884 Elstrup Høruphav Metha Maria Hansen 1887 Egersund Broager 11.09.1908
13 Peter Nansen Petersen 1877 Ullerup Guderup Julie Christine Andersen 1884 Sønderhav Guderup 17.09.1908
14 Hans Davidsen 1886 Snogbæk Sottrup sogn Almsted Anne Cathrine Jessen 1885 Torupskov Svenstrup Torup 17.09.1908
15Jacob Jespersen 1880 Dyndved Dyndved Kirstine Frederiksen 1885 Egen Egen 21.09.1908
16Jørgen Frederiksen 1879 Egen Egen Marie Kirstine Christensen 1887 Egen Egen 28.09.1908
17 Anker Holst 1885 Hørlyk Skrydstrup Guderup Christine Marie Johannsen 1887 Varnæs Guderup 16.10.1908
18 Mathias Vogelsang 1880 Elstrup Elstrup Anne Kathrine Frederiksen 1882 Stevning Elstrup 19.10.1908
19 Gerhard Christian Hansen 1885 Bov Elstrup Rygine Alma Petersen 1890 Vesterby Rindom Elstrup 22.10.1908
20 Hans Jensen 1878 Elstrup Østerholm Eleonora Elholm f Jørgensen 1877 Guderup Østerholm 05.11.1908
21 Claus Petersen 1883 Kær Verstermark Ulkebøl s Stolbro Marie Christensen 1881 Egen Egen 19.11.1908
22 Nis Christiansen Fogt 1885 Østerby Kegnæs Lysholm Kirsten Andersen 1867 Elstrup Østerholm 10.12.1908
19091 Matthias Christiansen Fogt 1878 Østerby Kegnæs Dyndved Anne Marie Christensen 1881 Guderup Guderup 02.02.1909 2 Hans Christen Mathiesen 1878 Stevning Guderup Sophie Magdalene Andresen 1888 Broager Guderup 12.02.1909 3 Christen Jørgensen 1888 Elstrup Elstrup Anne Christine Jacobsen 1881 Sjellerup Sjellerup 17.02.1909 4 Jørgen Jørgensen 1889 Stolbro Stolbro Maria Catharina Nielsen Jensen 1879 Asserballeskov Stolbro 04.03.1909 5 Christen Jacobsen 1885 Lille Mommark Guderup Anne Kirstine Jensen 1884 Guderup Guderup 19.03.1909 6 Christian Møller 1878 Skadborg Hjortspring Hjortspring Anne Kirstine Frederiksen 1886 Dyndved Dyndved 25.03.1909 7 Carl Otto Christensen 1881 Oksbøl Stevning Christine Christensen Brock 1879 Stevning Stevning 21.04.1909 8 Claus Frederiksen 1878 Egen Stolbro Cathrine Hvid 1879 Guderup Guderup 22.04.1909 9 Jacob Jensen 1884 Stevning Stevning Anna Hansen 1878 Stevning Stevning 22.04.1909
10 Peter Jørgensen Duus 1883 Avnbøl Guderup Ingeborg Helene Jensen 1887 Sottrup Guderup 03.05.1909
11 Hans Wrang 1887 Egen Egen Charlotte Sophie Wilhelmine Johanne Møller 1887 Vollerup Ulkebøl Egen 06.05.1909
12 Claus Jørgensen 1878 Torup Svenstrup sogn Guderup Cathrine Clausen 1879 Stolbro Guderup 20.05.1909
13 Peter Andersen 1883 Egen Egen Cecilie Marie Hansen 1882 Asserballeskov Tandslet 17.06.1909
14 Claus Christensen 1884 Egen Egen Kathrine Otzen Petersen 1887 Holm Egen 24.06.1909
15 Rudolph Friedrich Ludwig Heyer 1884 Kiels Flensborg Anne Marie Hansen 1883 Elstrup Elstrup 24.07.1909
16 Heinrich Max Gründig 1862 Chemnitz Gyllinggaard Franciska Dudys 1882 Ladygowice Østrig Gyllinggaard 25.07.1909
17 Hans Nielsen Jensen 1876 Asserballeskov Stolbro Marie Christine Jacobsen 1884 Randsbjerg Ertebjerg Randsbjerg 30.07.1909
18Jørgen Jørgensen 1880 Dyndved Stevning Anne Marie Christensen Bonde 1886 Stevning Stevning 16.08.1909
19 Niels Peter Jensen 1888 Ondløse Mørkøv Hjortspring Eleonore Marie Hag 1888 Høruphav Stevning 02.10.1909
20 Claus Skov 1885 Sjellerup Sjellerup Anne Dorothea Kirstine Petersen 1886 Nymølle Guderup Nymølle 04.10.1909
21 Hans Jørgen Rasmussen 1884 Brandsbøl Hundslev Anna Rasmussen 1887 Guderup Guderup 07.10.1909
22Jes Miang 1886 Dyndved Dyndved Cecilia Maria Hansen 1883 Asserballeskov Dyndved 14.10.1909
23Jørgen Jørgensen 1884 Elstrup Elstrup Catharina Maria Hansen 1885 Sundsmark Elstrup 28.10.1909
24 Christen Jespersen 1886 Dyndved Stevning Marie Kirstine Hansen 1890 Dyndved Stevning 01.11.1909
25 Søren Madsen Sørensen 1888 Helved Notmark sogn Kiel Margrethe Vogt 1883 Østerholm Østerholm 25.11.1909
26 Carl Jørgensen Parkull 1888 Hjartbro Holbøl Underleff Marie Cathrine Johansen 1882 Hundslev Stolbro 20.12.1909
27Jørgen Moldt 1884 Sjellerup Dyndved Anne Marie Bragh 1894 Elstrup Elstrup 21.12.1909
19101 Iver Iversen 1884 Ørstedmark Oksenvad sogn Stevning Anne Marie Christensen 1887 Sønderby Kegnæs Sarup 06.01.1910 2 Hans Michael Mikkelsen 1887 Rødding Sønderborg Anne Marie Madsen Hollænder 1887 Stevning Stevning 04.02.1910 3 Simon Simonsen 1885 Lunderskov Stevning Ellen Clausen Good 1887 Hjortspring Stevning 10.02.1910 4 Christen Iversen 1877 Ulkebøl Nørremark Stolbro Margretha Christina Petersen 1884 Mjøls Rise sogn Stolbro 25.02.1910 5 Jørgen Jensen 1886 Guderup Guderup Ellen Lind 1883 Stolbro Stolbro 07.03.1910 6 Christen Moos 1891 Elstrup Elstrup Marie Lauritzen 1892 Hundslev Dyndved 10.03.1910 7 Frederik Magnus Nyborg 1886 Faaborg Guderup Anne Cathrine Skaarup 1891 Egen Egen 11.03.1910 8 August Friedrich Carl Brandt 1884 Aabenraa Guderup Margrethe Cathrina Schink 1889 Sjellerup Guderup 13.03.1910 9 Jørgen Christensen Thorsen 1887 Lebøllykke Elstrup Christine Krogh 1887 Lillemølle Notmark Elstrup 31.03.1910
10 Hans Peter Lausen 1879 Midtkobbel Kegnæs Ulkebøl Marie Christensen 1879 Stolbro Stolbro 07.04.1910
11 Peter Nicolai Petersen 1885 Dyndved Dyndved Christine Gudemoos 1891 Stevning Dyndved 09.05.1910
12Jens Kolmos 1880 Pøl Stevning Christine Hansen 1877 Stevning Stevning 26.05.1910
13Jørgen Moos 1888 Egen Egen Anne Marie Petersen 1886 Egen Egen 27.05.1910
14Jørgen Christensen 1874 Sjellerup Sjellerup Marie Cathrine Justesen 1888 Holm Sjellerup 13.06.1910
15 Hans Jacobsen 1886 Hjortspringkobbel Dyndved Dorothea Sophie Hansen 1889 Dyndved Dyndved 13.06.1910
16 Ernst Hvid 1888 Guderup Guderup Eleonora Elisabeth Blom 1888 Sjellerup Sjellerup 17.06.1910
17 Martin Thorvald Hansen 1885 Ferslev Mark Sjælland Guderup Anna Margrethe Christensen 1887 Lavensby Guderup 14.06.1910
18Jørgen Møller 1885 Hjortsping Hjortspring Anne Marie Schink 1887 Sjellerup Hjortspring 22.09.1910
19 Nicolai Madsen 1884 Sjellerup Sjellerup Anne Marie Hansen Blom 1886 Lunden Havnbjerg s Sjellerup 26.09.1910
20 Hans Kammann 1890 Dyndved Egen Cathrine Marie Møller 1891 Sundsmark Dyndved 06.10.1910

Borgerlige vielser Egen sogn 1874-1899

1874 aar aar
1Lauritz Petersen Hvid 1851 Guderup Guderup Katharina Maria Grav 1840 Sebbelev Sebbelev 14.11.1874
2 Christian Jensen 1842 Stevning Dyndved Cecilie Hansen Kock 1835 Sebbelev Dyndved 13.11.1874
1875
1 Hans Chrestensen 1828 Mjels Broballe Ellen Nielsen 1833 Elstrup Egen 04.02.1875
2Jørgen Møller 1848 Stevning Stevning Anna Eleonore Christensen 1854 Stevning Stevning 29.02.1875
3 Claus Nissen Jørgensen 1853 Stolbro Stolbro Eleonore Elisabeth Christensen 1847 Egen Stevning 09.03.1875
4Jørgen Jørgensen Finmand 1856 Elstrup Egen Helena Andersen 1854 Sjellerupskov Sjellerupskov 08.04.1875
5 Peter Frederik Petersen 1857 Sønderborg Sjellerup Maria Kjerstina Finmand 1852 Elstrup Elstrup 19.04.1875
6 Peter Petersen 1845 Svenstrup Svenstrup Ellen Blom 1852 Sjellerup Sjellerup 14.04.1875
7 Hans Moos 1837 Elstrup Elstrup Ellen Moos 1844 Elstrup Elstrup 14.06.1875
8 Christian Frederik Grundal 1850 Sønderborg Stevning Kiersten Petersen 1854 Sjellerup Elsmark 05.10.1875
9Jacob Carl Brun 1850 Ulkebøl Elstrup Louise Petersen 1850 Sjellerup Elstrup 05.10.1875
10 Chresten Jensen Rabe 1819 Vindeballe Ærø Stevning Magdalene Petersen 1832 Mjels Stevning 30.10.1875
11 Chresten Lindegaard 1835 Hundslev Hundslev Kirstine Marie Smidemand 1845 Elstrup Elstrup 30.10.1875
12Jacob Wraamand 1817 Stevning Stevning Margrethea Maria Kramer 1832 Oksbøl Stevning 03.11.1875
13Jørgen Hvid 1852 Guderup Guderup Christine Elholm 1849 Stevning Guderup 03.11.1875
14 Andreas Hansen Elholm 1845 Stolbro Stolbro Anna Christine Jensen Thuesen 1846 Stevning Stevning 11.11.1875
15 Hans Lauritzen Martini 1854 Kragenæs Ærø Stevning Elina Holm 1845 Varnæs Stevning 12.11.1875
16Jørgen Hansen Finmand 1847 Guderup Sjelleruo Kirsten Matthiesen Hull 1845 Sjellerup Sjellerup 09.12.1875
17 Hans Peter Jensen 1834 Højbjerg Tommerup Stevning Dorothea Margretha Bötzau 1854 Mjels Stevning 09.12.1875
1876
1 Mathias Jørgensen 1850 Dynved Stecning Maria Katharina Jessen 1850 Stevning Stevning 13.01.1976
2 Hans Nissen Jepsen 1839 Stolbro Stolbro Mette Maria Hansen 1847 Dyndved Stolbro 09.03.1876
3 Thomas Jessen 1848 Majbølgaard Majbølgaard Anna Johanna Knudsen 1847 Lysholm Lysholm 09.03.1876
4 Christen Christensen 1850 Dynved Stolbro Anna Bragh 1849 Stolbro Stolbro 15.03.1876
5 Hans Hansen Møller 1838 Naskærgaard Østerholm Anna Maria Jessen 1847 Elstrup Østerholm 31.03.1876
6 Christen Christensen 1842 Egen Egen Anne Kirstine Bonde 1846 Egen Egen 01.05.1876
7 Henning August Schmidt 1847 Steinberghaff/Angel Dyndved Margrethe Jacobine Caroline Clausen 1832 Hamborg Dyndved 25.05.1876
f Burmeister
8 Hans Thordsen 1851 Guderup Guderup Ellen Grau 1855 Svenstrup Guderup 25.05.1876
9 Christen Christensen Wrang 1840 Dyndved Egen Anne Marie Christensen 1841 Ulkebøl Egen 24.06.1876
10Jes Clausen Torre 1819 Stevning Stevning Anna Marie Petersen 1821 Elstrup Stevning 05.07.1876
11 Nis Jepsen Steg 1841 Bovrup Guderup Maria Matzen 1846 Stevning Guderup 24.10.1876
12 Hans Jørgensen Hansen 1828 Elstrup Søst Aabenraa Marie Kristine Christiansen 1837 Dyndved Dyndved 01.11.1876
13Jens Lamp 1849 Ullerup Egen Karen Marie Nielsen 1853 Turup Fyn Guderup 07.11.1876
14 Christen Christensen 1825 Elstrup Østerholm Anne Kathrine Christensen 1841 Østerhom Østerholm 30.11.1876
1877
1Jørgen Wolff 1855 Elstrup Elstrup Anne Marie Jørgensen 1855 Elstrup Elstrup 06.01.1877
2Jørgen Jørgensen Finmand 1840 Dyndved Ulkebøl Mette Marie Jensen 1842 Østerhom Østerholm 08.03.1877
3 Asmus Jacob Grenaa 1850 Snogbæk Sønderborg Christine Eleonore Hansen Schmidt 1847 Stevning Stevning 23.04.1877 4 Christen Hansen Christensen 1852 Guderup Guderup Anne Kirstine Jørgensen 1848 Oksbøl Guderup 27.04.1877 5Lauritz Clausen Klyhn 1854 Guderup Guderup Eleonore Elisabeth Blom 1845 Sjellerup Sjellerup 03.05.1877 6 Rasmus Jensen Fritzdahl 1842 Enkerlund Fyn Stevning Anne Kirstine Hag 1833 Guderup Stevning 10.05.1877 7 Claus Blom 1854 Sjellerup Sjellerup Mette Marie Clausen Aagesen 1853 Himmark Himmark 17.05.1877 8 Peter Jensen 1843 Elstrup Guderup Anna Catharine Christensen Wrang 1844 Dyndved Guderup 25.05.1877 9 Claus Clausen Torre 1843 Dyndved Stevning Elisabeth Nissen 1856 Brandsbøl Stevning 31.05.1877
10Jørgen Espensen 1849 Tarup Købingsmark Maria Kristine Matthiesen 1852 Stevning Købingsmark 14.06.1877
11 Christian Jessen 1829 Brandsbøl Stevning Kiersten Hansen Blom 1826 Lunden Stevning 25.06.1877
12Jørgen Petersen 1831 Vollerup Ulkebøl Ellen Christensen 1835 Frederiksgaard Elstrup 29.06.1877
13 Chresten Madsen 1843 Helved Stevning Anna Maria Nissen 1852 Stevning Stevning 29.06.1877
14Jørgen Rasmussen 1842 Guderup Sebbelev Anne Marie Petersen 1853 Sjellerup Guderup 14.08.1977
15 Christian Jørgensen Fauerholm 1845 Ertebjerg Egen Anna Maria Christensen f Moos 1834 Elstrupskov Egen 04.10.1877
16 Peter Bonde 1849 Dyndved Egenmølle Louise Krogh 1844 Egenmølle Egenmølle 29.10.1877
17 Hans Smidemann 1852 Stolbrolykke Stolbrolykke Anne Kirstine Jørgensen 1849 Guderup Stolbro 14.11.1877
18Jacob Jacobsen 1850 Hjortspringkobbel Hjortspringkobbel Helena Jørgensen 1853 Oksbølmark Oksbøl 15.11.1877
19 Carl Gustav Johansen 1852 i Sverige Hjortspring Anne Kirstine Rasmussen 1853 Diernes Hjortspring 14.11.1877
20 Christen Petersen 1853 Egen Egen Ellen Fredeiksen 1837 Ketting Egen 07.12.1877
18781 Andreas Andreasen 1855 Smøl Broager s Dyndved Anne Cathrine Jørgensen Smidemann 1849 Stolbro Stolbro 31.01.1878 2 Peter Thomsen 1852 Hundslev Stevning Metta Cathrine Jørgensen 1856 Oksbøl Stevning 21.03.1878 3 Peter Jørgensen 1841 Dyndved Hjortspringkobbel Kirstine Marie Nielsen 1846 Egen Egen 05.04.1878 4Jørgen Jørgensen 1844 Lunden Dyndved Marie Elisabeth Elholm 1849 Stolbro Dyndved 23.04.1878 5 Hans Wrang 1849 Egen Egen Marie Magdalene Jørgensen 1851 Hundslev Hundslev 09.05.1878 6 Zacharias Bastiansen 1850 Jernvedlund v Ribe Dyndved Anne Kathrine Hansen 1851 Nalmose Dyndved 15.05.1878 7 Erhard Heinrich Friedrich Voss 1850 Lütjenburg Egen Engel Anna Chrsitine Petersen 1857 Nordborg Dyndved 21.05.1878 8 Hans Jensen 1850 Viuf Jylland Elstrup Anne Marie Jessen Lausen f Holgersen 1842 Elstrup Elstrup 12.06.1878 9 Peter Petersen Møller 1845 Stolbro Stolbro Marie Nielsen Bladt 1858 Helved Helved 14.06.1878
10 Peter Christensen Schmidt 1836 Brandsbøl Stevning Anne Katrine Jacobsen 1847 Hjortspringkobbel Stevning 10.07.1878
11 Christian Adolph Hansen 1853 V. Bregninge Ærø Egen Anne Elisabeth Petersen 1838 Nyled Østerhom Østerholm 28.08.1878
12 Peter Johansen Holm 1849 Dyndved Stevning Kirstine Marie Blad 1850 Hørup Stevning 19.09.1878
13 Hans Hansen 1849 Stevning Stevning Marie Petersen 1854 Dybbøløsten Stevning 17.10.1878
14 Christen Hansen Moos 1838 Elstrup Elstrup Ellen Hansen 1851 Helved Elstrup 25.10.1878
15 Christen Jørgensen 1847 Lunden Stolbro Katrine Kirstine Iwersen 1858 Stolbro Stolbro 13.11.1878
18791 Hans Christian Bonde 1851 Notmark Stevning Eleonore Marie Ahlmann 1853 Stevning Stevning 26.03.1879 2 Frederik Christensen Skaarup 1853 Tyrstrup Guderup Babara Marie Juliane Johansen 1856 Nyhave Fyn Ketting 08.05.1879 3 Andreas Jacobsen 1855 Dynved Dyndved Anna Marie Simonsen 1855 Asserballe Dyndved 15.05.1879 4 Christen Christensen 1846 Dyndved Dyndved Anne Lind f Jørgensen 1838 Elstrup Dyndved 20.05.1879 5Lorens Jørgensen 1848 Elstrup Elstrup Cecilie Marie Schnell 1852 Dyndved Elstrup 22.05.1879 6Jacob Wrang 1852 Stolbro Stolbro Anne Eleonore Frederiksen 1853 Stolbro Stolbro 05.06.1879 7 Hans Ahlmann 1851 Stevning Stevning Dorothea Christine Bonde 1854 Stevning Stevning 11.06.1879 8 Hans Frederiksen (Sundebo) 1851 Dyndved Dyndved Sophie Marie Dominicussen 1850 Stolbro Dyndved 20.06.1879
9 Nis Matthiesen 1842 Stevning Stevning Anne Marie Friederiksen 1856 Sønderborg Stevning 26.06.1879
10Jes Hansen Paulsen 1852 Stevning Stevning Helena Jessen Torre 1849 Stevning Stevning 05.08.1879
11 Frederik Christensen Grav 1844 Elstrup Guderup Cathrine Elisabeth Jørgensen 1853 Dyndved Dyndved 04.09.1879
12 Christen Nymann 1853 Sjellerup Sjellerup Cathrine Frederiksen 1850 Egen Egen 09.09.1879
13 Nicolai Jespersen 1855 Dyndved Dyndved Marie Kristine Nymann 1855 Sjellerup Sjellerup 23.10.1879
14 Nis Hansen 1841 Stevning Stevning Anna Marie Christensen 1843 Stevning Stevning 19.11.1879
15 Niels Moos 1853 Dyndved Dyndved Marie Cathrine Brag 1855 Stolbro Stolbro 20.11.1879
16 Peter Petersen 1857 Gunstrup Stevning Anna Dorothea Johanna Nebel 1852 Sønderborg Gundstrup 26.11.1879
17 Christen Christensen Jensen 1829 Østerholm Østerholm Helene Petersen 1835 Almsted Østerholm 23.12.1879
18801 Thomas Andersen 1850 Stevning Stevning Cathrine Marie Harboe 1848 Kettingskov Stevning 21.01.1880 2 Martin Christian Jensen 1847 Langskovmark Ribe a Stevning Ane Kirstine Bötzau 1854 Stevning Stevning 28.01.1880 3 Peter Petersen 1852 Egen Guderup Kirstine Marie Brock 1858 Guderup Guderup 29.01.1880 4Jørgen Jørgensen 1842 Sjellerup Østerholm Dorothea Sophie Moos 1838 Egen Østerholm 04.03.1880 5 Matthias Matthiesen Vogelsang 1854 Mjels Elstrup Anne Kathrine Andersen 1852 Dyndved Elstrup 10.03.1880 6 Hans Hansen Paulsen 1859 Stevning Stevning Anna Krogh 1858 Stevning Stevning 18.03.1880 7 Hans Clausen Torre 1848 Stevning Stevning Anna Maria Krogh 1842 Stevning Stevning 06.04.1880 8 Christen Nielsen 1855 Egen Østerholm Anne Marie Christine Sørensen 1854 Hundslev Østerholm 04.05.1880 9 Christen Christensen 1857 Osbæk Egen Ellen Møller 1850 Guderup Guderup 12.05.1880
10 Peter Hansen Lind 1852 Stolbro Stolbro Mette Marie Jørgensen 1857 Stolbro Stolbro 19.05.1880
11 Christian Petersen 1856 San Francisco USA Dyndved Marie Kirstine Nielsen 1853 Egen kirke Egen 02.06.1880
12Jacob Christian Iskov 1851 Ketting Østerholm Kirsten Hansen Christensen 1839 Østerhom Østerholm 10.06.1880
13Jørgen Petersen 1854 Nordamk. borger Østerholm Anne Kathrine Frederiksen 1855 Østerhom Østerholm 28.07.1880
14Jacob Christian Vogt 1843 Sebbelev Stevning Anne Marie Jessen 1851 Stevning Stevning 12.08.1880
15Jørgen Rasmussen 1853 Ketting Stolbro Anna Hansen 1850 Svenstrup Stolbro 24.09.1880
16 Nis Clausen 1847 Stevning Stevning Anna Kathrine Jørgensen 1858 Stevning Stevning 07.10.1880
17 Peter Jørgensen Funmann 1853 Dyndved Stevning Anne Elisabeth Christensen 1846 Stolbro Stolbro 27.10.1880
18811Jørgen Nissen Bragh 1847 Stolbro Stolbro Anna Maria Dorothea Møller 1849 Stevning Stolbro 09.03.1881 2Johann Smidt Jensen 1854 Husted Lunde Ribe Stolbro Anne Cathrine Nielsen 1847 Egen Egen 03.04.1881 3 Hans Peter Nicolaisen 1853 Vollerup Stevning Anne Cathrine Berg 1849 Stevning Stevning 06.04.1881 4 Claus Clausen 1854 Guderup Dyndved Lovise Petersen 1851 Egen Guderup 07.04.1881 5Jørgen Jørgensen Skovmand 1852 Jestrup Sjellerup Marie Cathrine Hansen 1858 Gammelgaard Ketting 01.06.1881 6 Christen Jørgensen 1853 Elstrup Elstrup Mette Marie Moos 1860 Elstrup Elstrup 16.06.1881 7 Hans Petersen 1852 Broballe Oksbøl sogn Guderup Cathrine Petersen 1846 Guderup Guderup 23.06.1881 8Jørgen Christensen Fogt 1858 Østerholm Østerholm Margrethe Christensen 1855 Egen Østerholm 30.06.1881 9 Hans Finmann 1860 Guderup Stevning Marie Rasmussen 1851 Guderup Guderup 08.09.1881
10 Peter Hansen 1857 Dyndved Dyndved Dorothea Sophie Christensen 1854 Asserballeskov Dyndved 06.10.1881
11 Christen Hansen 1853 Majbøl Stevning Anna Maria Sophie Ahlmann 1859 Stevning Stevning 19.10.1881
12 Hans Christian Petersen 1849 Hundslev Guderup Ellen Clausen Good 1852 Himmark Himmark 02.11.1881
13 Peter Eduard Lund 1859 Ketting Elstrup Cathrine Marie Christensen Kok 1851 Elstrup Elstrup 09.11.1881
14 Frederik Frederiksen 1855 Asserballeskov Guderup Anne Kirstine Nielsen 1852 Egen Egen 09.11.1881
15Jens Jørgensen 1843 Tarup Dyndved Ingeborg Cathrine Böttger 1854 Tørsbøl Tørsbøl 08.12.1881
16Jørgen Hansen 1839 Notmark Helsingør Anne Heviga Adelheit Owesen 1849 Taarnby Guderup 14.12.1881
18821Jacob Hansen Møller 1859 Varde Guderup Kirstine Marie Buchard f Dall 1836 Østerhom Guderup 28.02.1882 2 Peter Augustensen Schmidt 1842 Broballe Oksbøl sogn Stolbro Kathrine Marie Jørgensen f Petersen 1839 Stevning Stolbro 28.03.1882 3 Christen Rasmussen 1858 Stevning Sebbelev Mette Cathrine Matthiesen 1856 Sjellerup Guderup 29.03.1882 4 Niels Nielsen 1825 Egen Guderup Benedecte Catarine Christensen f Jensen 1825 Guderup Guderup 12.04.1882 5 Christen Christensen 1839 Stolbro Stolbro Anne Marie Nissen Bragh 1844 Stolbro Stolbro 19.04.1882 6Lorentz Jensen Thuesen 1853 Stevning Helved Marie Thorvalsen 1854 Østerholm Østerholm 03.05.1882 7 Hans Jørgensen 1845 Elstrup Elstrup Louise Cathrine Pöhler 1850 Hundslev Elstrup 01.06.1882 8Jørgen Madsen 1859 Sjellerup Dyndved Kirsten Kock 1863 Dyndved Dyndved 29.06.1882 9 Christen Thomsen Christensen 1850 Store Rise Ærø Tandslet Marie Damgaard 1851 Miang Guderup 03.10.1882
10 Christen Moos 1852 Elstrup Guderup Anne Cathrine Jørgensen 1853 Elstrup Elstrup 05.10.1882
11Jørgen Lassen 1859 Guderup Sjellerup Anne Marie Christensen 1858 Helved Helved 02.11.1882
12 Peter Petersen 1856 Egen Stevning Anna Jessen 1853 Stevning Stevning 22.11.1882
18831 Friederich Hansen 1848 Stevning København Anna Margretha Hansen 1856 Stevning Stevning 03.01.1883 2 Hans Moos 1850 Dyndved Dyndved Anne Cathrine Elholm 1857 Stolbro Stolbro 13.02.1883 3Jens Hansen 1849 Drejet på Ærø Elstrup Karoline Wilhelmine Johandatter 1855 Lyngby Sverige Elstrup 15.02.1883 4 Hans Peter Hansen 1856 Katry Stolbro Anne Eleonore Jørgensen 1859 Stolbro Stolbro 15.02.1883 5Johan Heinrich Petersen 1859 Nordborg Dyndved Anna Marie Margrethe Leu 1857 Egernsund Dyndved 08.03.1883 6 Christen Hansen Dreier 1862 Guderup Elstrup Anne Marie Vogelsang 1856 Mjels Elstrup 16.03.1883 7 Christen Moos 1862 Elstrup Elstrup Cecilie Asmussen 1858 Sottrup Elstrup 27.03.1883 8 Erich Friederichsen 1857 Svenstrup Stevning Ellen Jørgensen 1855 Elstrup Stevning 04.04.1883 9 Frederik Christopher Lamp 1853 Mjels Dyndved Anne Sophie Nicolaisen 1856 Mjels Dyndved 12.04.1883
10 Hans Christian Hansen 1854 Dyndved Dyndved Kirsten Moos 1855 Dyndved Dyndved 18.04.1883
11Lauritz Lind 1856 Stolbro Dyndved Anne Cathrine Jespersen 1857 Dyndved Dyndved 01.05.1883
12 Peter Jacobsen Wraamand 1852 Stevning Stevning Christine Marie Jensen 1853 Ketting Stevning 21.05.1883
13 Christen Christensen 1859 Egen Egen Ellen Wrang 1861 Stolbro Egen 24.05.1883
14Jørgen Jørgensen Lauritzen 1855 Dyndved Dyndved Mette Marie Jepsen 1858 Dyndved Dyndved 08.06.1883
15 Christian Bonde 1855 Sjellerupskov Sjellerupskov Cecilie Cathrine Pöhler 1861 Kettingskov Elstrup 20.07.1883
16 Søren Hansen 1861 Fjellerup Stolbro Ellen Jessen 1858 Elstrup Østerholm 20.09.1883
17 Hermann Kurt Wohlgemuth 1855 Kønigsberg Elstrup Anne Cathrine Nielsen 1850 Elstrup Elstrup 03.10.1883
18Jørgen Jokumsen Eriksen 1859 Sønderborg Egen Anne Dorothea Petersen 1854 Egen Egen 11.10.1883
19 Christen Jessen Kock 1830 Dyndved Dyndved Anne Marie Jensen 1839 Dyndved Dyndved 15.11.1883
20 Paul Ebbesen Madsen 1853 Hjortspring Sjellerup Anna Jacobsen 1857 Sjellerup Sjellerup 22.11.1883
21 Christen Jørgensen 1859 Elstrup Elstrup Marie Kirstine Jørgensen 1861 Elstrup Elsterup 06.12.1883
22 Christen Christensen 1862 Kegnæs Stevning Anne Marie Christiansen 1859 Søbymark Ærø Stevning 12.12.1883
23 Friedrich Witzner 1858 Schönaich O. Preus Sjellerupskov Elisabeth Dombrovcki 1858 Gr. Glaudau Sjellerupskov 16.12.1883
18841 Niels Peter Hermannsen 1849 Dybvadsgaard Egen Anna Jensen Kornberg 1853 Ketting Ketting 10.01.1884 2 Hans Hansen Frandsen 1855 Guderup Guderup Anna Margrethe Iwersen 1857 Katry Katry 05.03.1884 3 Fhjelle Hansen 1859 Uldbæk Lyne sogn Stevning Anne Marie Christensen 1845 Stevning Stevning 20.03.1884 4 Christen Petersen Schmidt 1833 Lavensby Dyndved Eleonore Hansen f Jørgensen 1835 Elstrup Dyndved 24.03.1884
5Jørgen Thordsen 1859 Hjortspring Hjortspring Marie Smidemand 1858 Stolbro Stolbro 29.04.1884 6 Christian Petersen 1851 Østerholm Himmark Maren Jensen Rasmussen 1864 Holm Østerholm 23.05.1884 7Lars Christiansen 1853 Asperup Fyn Sjellerup Anne Sophie Grau 1854 Sebbelev Sebbelev 23.05.1884 8 Peter Petersen 1858 Egen Egen Mette Cathrine Schmidt 1856 Egen Egen 05.06.1884 9 Christen Moldt 1858 Østerholm Helved Anna Cathrine Høeg 1861 Sjellerup Sjellerup 12.06.1884
10 Christen Rudolph 1857 Ravnskobbel Stevning Mette Marie Møller 1863 Sjellerup Sjellerup 26.06.1884
11 Conrad Moldt 1838 Helved Stevning Anna Kirstine Rasmussen 1839 Stevning Stevning 02.07.1884
12Jacob Nissen 1849 Stevningmark Stevningmark Anne Cathrine Matthiesen 1857 Stevning Stevningmark 29.07.1884
13 Nicolai Madsen 1854 Dyndved Sjellerup Marie Christine Kok 1865 Vollerup Vollerup 24.09.1884
14Lorenz Schnell 1840 Guderup Dyndved Anne Margrethe Jørgensen Smidemand 1841 Stolbro Stolbro 22.10.1884
15Jørgen Jørgensen 1833 Elstrup Elstrup Anna Marie Jørgensen 1842 Elstrup Elstrup 23.10.1844
16 Hans Peter Christiansen 1855 Sindal Guderup Ellen Elise Christine Clausen 1863 Augustenborg Augustenborg 15.11.1884
18851Jørgen Smidemann 1861 Stolbro Stolbro Marie Jørgensen 1865 Jestrup Stolbro 05.03.1885 2Jacob Hansen 1859 Stevning Stevning Anne Cathrine Clausen 1863 Stolbro Stolbro 09.03.1885 3 Hans Henrik Hansen 1861 Gammelgaard Dyndved Dorothea Sophie Iversen 1857 Notmarkskov Egen 26.03.1885 4 Frederik Andersen 1863 Dyndved Dyndved Cathrine Marie Juhler 1865 Almsted Dyndved 09.04.1885 5 Hans Jørgensen 1840 Himmark Himmark Anmarie Jørgensen Lund 1851 Hjortspring Hjortspring 15.05.1885 6 Peter Petersen 1855 Egen Egen Elisabeth Birgitte Jacobsen 1860 Sjellerup Sjellerup 28.05.1885 7 Christian Mjang 1861 Dyndved Dyndved Anne Kirstine Nielsen Lind 1864 Dyndved Dyndved 18.06.1885 8 Peter Petersen 1851 Egen Egen Cathrine Marie Petersen 1856 Guderup Egen 24.06.1885 9 Christen Nielsen 1862 Gunstrup Egen Cathrine Kirstine Hansen Kock 1856 Kallehus Egen 09.07.1855
10 Claus Skov 1860 Sjellerup Sjellerup Mette Marie Nymand 1864 Sjellerup Sjellerup 17.09.1885
11 Hans Wrang 1849 Egen Egen Kirstine Margrethe Jørgensen 1863 Guderup Guderup 09.10.1885
12 Hans Hansen 1855 Guderup Egen Marie Petersen 1852 Egen Egen 14.10.1885
13 Hans Schmidt 1854 Stolbro Stolbro Mette Marie Frederiksen 1855 Nalmose Stolbro 21.10.1885
14 Hans Nissen Godt 1860 Egen Dyndved Marie Lauritzen 1863 Dyndved Dyndved 25.11.1885
15Jens Andresen Damgaard 1820 Skærbæk Guderup Johanne Marie Finmand 1838 Guderup Guderup 01.12.1885
16 Hans Hansen 1859 Torup Svenstrup sogn Guderup Cathrine Marie Iwersen 1865 Katry Guderup 03.12.1885
17 Rasmus Hansen 1860 Lervad Sjellerup Dorothea Margrethe Hansen 1864 Gammelgaard Gammelgaard 22.12.1885
18861 Christian Jespersen 1859 Dyndved Dyndved Ellen Jespersen Høi 1862 Stevning Stevning 21.01.1886 2 Christen Madsen 1843 Helved Stevning Kirsten Christensen 1833 Stevning Stevning 27.01.1886 3 Mads Christian Clausen 1855 Hornstrup ved Vejle Almsted Elisabeth Dorothea Torvelsen 1855 Østerholm Elstrup 28.03.1886 4Jørgen Moos 1862 Egen Dyndved Mette Marie Jepsen 1866 Dyndved Egen 29.04.1886 5Jens Peter Andersen 1832 Elstrup Elstrup Marie Bonde 1843 Egen Egen 05.05.1886 6Iver Madsen Sørensen 1854 Kirkespel Lyne Stolbro Helene Christine Christensen 1856 Helved Helved 06.05.1886 7Jacob Madsen Hollænder 1863 Stevning Stevning Marie Jespersen 1867 Egenmølle Egen 27.05.1886 8 Christen Sundebo 1861 Guderup Stevning Marie Elisabeth Petersen 1860 Gundstrup Stevning 08.09.1886 9 Hans Petersen 1861 Egen Egen Anna Marie Jessen 1865 Egen Egen 30.09.1886
10 Niels Nielsen 1849 Egen Egen Mette Kathrine Jørgensen 1858 Stevning Stevning 06.10.1886
11 Christen Jensen Fangel 1860 Lavensby Elstrup Anne Marie Schmidt 1867 Elstrup Elstrup 18.11.1886
12 Hans Christensen 1829 Jestrup Hjortspring Anna Cathrine Blom f Petersen 1828 Hjortspring Hjortspring 18.11.1886
13 Christian Christensen Matthiesen 1837 Torup Svenstrup Stolbro Anna Marie Jacobsen 1840 Torup Stolbro 08.12.1886
14 Peter Rasmussen 1861 Stevning Stevning Anne Marie Hansen 1865 Dyndved Dyndved 10.12.1886
15 Christen Verner 1860 Elstrup Stevning Christine Henriette Johanne Lassen 1860 Ribe Guderup 15.12.1886
16 Hans Jacob Knabe 1863 Høruphav Nordskov Anna Kirstine Hansen 1857 Mjels Nordskov 20.12.1886
1887
1 Hans Clausen 1859 Elstrup Hundslev Mette Marie Clausen 1860 Claustoft Jels s Elstrup 05.01.1887
2 Hans Petersen 1852 Guderup Guderup Helene Marie Clausen 1851 Sjellerup Sjellerup 27.02.1887
3Jørgen Jørgensen 1859 Elstrup Elstrup Anne Cathrine Skov 1856 Elstrup Elstrup 13.04.1887
4 Nis Nissen Godt 1857 Egen Stolbro Anne Marie Snell 1858 Dyndved Guderup 14.04.1887
5 Christen Hansen 1853 Maibøl Stevning Christine Lorentzen Kryger 1854 Asserballeskov Stevning 05.05.1887
6 Peter Jensen 1852 Elstrup Elstrup Marie Andersen 1861 Elstrup Elstrup 19.05.1887
7 Christen Jespersen 1861 Dyndved Dyndved Marie Dorothea Møller 1866 Østerholm Dyndved 26.05.1887
8 Christen Lind 1862 Stolbro Elstrup Mette Marie Andersen 1858 Egen Egen 29.06.1887
9 Peter Christian Hansen 1852 Broballe Oksbøl sogn Stevning Ane Ebbesen 1847 Svenstrup Stevning 25.07.1887
10 Peter Elholm 1856 Stevning Dyndved Kirsten Kok 1857 Dyndved Dyndved 04.08.1887
11 Niels Christian Nielsen 1854 Munkebo Fyn Egen Anne Margrethe Jacobsen 1852 Brandsbøl Stolbro 12.09.1887
12 Christen Jørgensen 1861 Oksbøl Stevning Helene Marie Bötzau 1866 Stevning Stevning 05.10.1887
13 Hans Krogh 1863 Hundslev Egen Anne Marie Krogh 1861 Egenmølle Egenmølle 05.10.1887
14 Christian Hansen 1851 Dyndved Dyndved Anne Marie Nielsen 1857 Egen Egen 02.11.1887
15 Hans Hansen 1863 Elstrup Augustenborg Anne Kirstine Sørensen 1865 Sjellerup Elstrup 09.11.1887
16Lauritz Lassen 1835 Guderup Sjellerup Maren Sophie Hansen 1848 Tanderup Ærø Sjellerup 21.11.1887
17 Peter Hansen 1857 Dyndved Dyndved Anne Marie Petersen 1850 Egen Dyndved 15.12.1887
1888
1 Hans Christian Fogt 1866 Sønderby Kegnæs Elstrup Anne Marie Bonde 1866 Elstrup Elstrup 04.04.1888
2 Carl Wilhelm Julius Nordsted 1862 Vordingborg Elstrup Anne Marie Clausen 1868 Elstrup Elstrup 11.04.1888
3 Hans Davidsen Bötzau 1863 Stevning Stevning Anna Maria Sophia Illemann 1859 Graasten Stevning 18.04.1888
4Jes Moos 1865 Elstrup Elstrup Anne Marie Wrang 1866 Stolbro Stolbro 25.04.1888
5 Christen Moos 1863 Dyndved Dyndved Margrethe Rasmussen 1855 Guderup Guderup 27.06.1888
6Jacob Clausen 1866 Sjellerup Sjellerup Christine Rudolph 1865 Stevning Sjellerup 26.07.1888
7 Claus Lauridsen Nielsen 1859 Aarsted Kvong sogn Stevning Marie Elisabeth Hvid 1863 Guderup Stevning 01.08.1888
8Jørgen Jensen 1849 Brandsbøl Stevning Helena Lausen 1849 Bøjskovskov Bøjskovskov 07.08.1888
9 Christian Jørgensen Vogt 1862 Østerholm Østerholm Kirstine Nissen 1863 Himmark Himmark 03.10.1888
10 Hans Christian Hansen 1862 Svenstrup Stevning Marie Dorothea Kirstine Petersen Hansen 1859 Lavensby Stevning 17.10.1888
11 Peter Clausen 1868 Dyndved Stevning Marie Bondesen 1864 Notmark Dyndved 17.10.1888
12 Søren Nielsen Vind 1862 Nustrup Elstrup Christine Eline Petersen Rask 1867 Løjt Kirkeby Stevning 09.11.1888
13Jens Møller 1864 Elstrup Guderup Cathrine Jespersen 1864 Sjellerup Sjellerup 15.11.1888
14Jacob Petersen 1849 Adsbøl Stevning Alle Cathrine Clausen f Jørgensen 1858 Stevning Stevning 19.12.1888
1889
1 Hans Clausen 1865 Elstrup Sjellerup Anne Cathrine Pöhler 1868 Hundslev Notmark Elstrup 16.01.1889
2 Otto Dominicussen 1845 Havnbjerg Østerholm Anne Marie Blom 1848 Sebbelev Østerholm 23.01.1889
3 Christen Sundebo 1861 Guderup Stevning Cathrine Christensen Moldt 1869 Torup Stevning 19.03.1889
4 Knud Rasmussen Andersen 1849 Oldau Rise sogn Ærø Stevning Ellen Clausen Petersen f Good 1852 Himmark Stevning 26.03.1889
5 Mathias Mathiesen 1860 Sjellerup Sjellerup Anna Nissen 1860 Himmark Himmark 24.04.1889
6 Christen Andersen 1866 Dyndved Stevning Anna Kirstine Madsen 1868 Sjellerup Sjellerup 25.04.1889 7 Christian Peter Kammann 1865 Frested Haderslev Dyndved Marie Kirstine Mai 1861 Dyndved Dyndved 15.05.1889 8Jørgen Asmus Thomsen 1867 Sønderborg Stevning Dorothea Christina Ahlmann f Bonde 1854 Stevning Stevning 10.07.1889 9 Christian Adolph Hansen 1853 Vester Bregninge Ærø Sjellerup Anne Dorothea Jensen Kock 1843 Egen Sjellerup 26.09.1889
10 Holger Christian Knuden 1858 Lysholm Avernakø Maria Frederike von Bülow 1851 Burg på Femarn Guderup 07.10.1889
11 Hans Christian Rasmussem 1862 Sjellerup Ulkebøl Marie Hess 1866 Sjellerup Sjellerup 28.10.1889
12 Hans Petersen 1865 Stevning Stevning Cathrine Marie Lassen 1864 Skovbyballe Stevning 06.11.1889
13 Peter Jespersen 1865 Brunde Rise Aabenraa Sjellerup Marie Møller 1870 Sjellerup Sjellrup 06.11.1889
18901 Peter From 1863 Løjt Kirkeby Aabenraa Stevning Kirstine Nissen Godt 1866 Egen Egen 08.01.1890 2 Asmus Peter Gunnersen 1868 Sønderborg Stevning Anna Maria Andresen 1871 Klingbjerg Stevning 27.02.1890 3 Nicolai Clausen 1867 Stevning Stevning Anne Marie Hansen 1822 Flensborg/Egen Stevning 27.02.1890 4 Christen Bonde 1864 Egen Egen Dorothea Kirstine Jørgensen 1863 Svenstrup Svenstrup 04.03.1890 5 Christen Christensen Suder 1857 Hundslev Elstrup Margrethe Hansen 1862 Frederiksgaard Elstrup 06.03.1890 6 Hans Hansen 1866 Hjortspring Hjortspring Anne Margrethe Christensen 1861 Vollerup Hjortspring 26.03.1890 7 Peter Mai 1864 Dyndved Dyndved Eleonore Elisabeth Vogelsang 1864 Elstrup Dyndved 09.04.1890 8 Christian Hansen 1861 Torup Svenstrup Elstrup Cathrine Marie Kock 1866 Sjellerup Guderup 28.04.1890 9 Hans Gudemoos 1859 Hundslev Stevning Maria Petersen Wriborg 1858 Svenstrup Stevning 07.05.1890
10 Peter Andersen 1866 Elstrup Elstrup Cicilie Charlotte Schøndorff 1868 Bro Elstrup 18.05.1890
11Jacob Wrang 1862 Mjelsgaardsmark Stolbro Anne Marie Dominicussen 1858 Stolbro Stolbro 27.05.1890
12Jørgen Christensen 1866 Østerholm Elstrup Anne Klyhn 1868 Elstrup Elstrup 04.06.1890
13 Ernst Christiansen 1868 Ketting Sønderborg Anne Marie Petersen 1865 Hundslev Egen 11.07.1890
14 Hans Petersen 1825 Ketting Bro Anne Kirstine Hansen f Clausen 1836 Dyndved Dyndved 31.07.1890
15 Andreas Christensen 1850 Asserballe Hjortspring Anne Marie Christensen 1849 Dyndved Hjortspring 23.10.1890
16Jes Jørgensen 1865 Stolbro Stolbro Anne Cathrine Jespersen 1868 Sjellerup Sjellerup 23.10.1890
17Jørgen Christensen Mathiesen 1869 Almstedskov Guderup Marie Kirstine Clausen 1867 Elstrup Elstrup 30.10.1890
18 Niels Jørgen Hansen 1859 Fjellerup Østerholm Anne Marie Hansen 1869 Østerholm Østerholm 11.11.1890
19Jens Hansen Christensen 1867 Blans Mjels Kathrine Maria Frederiksen 1871 Stevning Stevning 19.11.1890
20Jørgen Jørensen 1863 Elstrup Stevning Anna Bondesen 1866 Stevning Dyndved 26.11.1890
18911 Thomas Christian Jørgensen 1865 Aalborg Stolbro Anne Marie Jensen 1859 Stolbro Stolbro 09.03.1891 2 Hans Bonde 1866 Egen Egen Cathrine Elisabeth Jacobsen 1868 Sjellerup Sjellerup 11.03.1891 3Jørgen Jørgensen Nymann 1870 Guderup Guderup Christine Elisabeth Moos 1872 Elstrup Elstrup 16.03.1891 4 Chresten Hansen 1865 Stevning Stevning Ellen Nissen Christensen 1872 Mjelsmark Stevning 03.04.1891 5 Matthias Christensen 1835 Stolbro Ny Skodsbøl Helena Hansen Schmidt 1851 Stevning Stevning 15.04.1891 6Jes Møller 1865 Sjellerup Sjellerup Anne Margrethe Bonefeldt 1869 Sarup Lebøl 15.04.1891 7 Nicolaus Christian Hansen 1869 Blæsborg Stolbro Marie Smidemann 1864 Stolbro Stolbro 20.04.1891 8 Hans Hansen 1865 Hundslev Elstrup Ciliane Marie Jensen 1868 Viby Elstrup 04.05.1891 9 Christian Mathiesen Samsted 1840 Guderup Elstrup Anna Margrethe Elisabeth Nicolaisen 1836 Nordborg Elstrup 03.06.1891
10 Hans Kristian Nielsen 1851 Storreby Hundstrup s Dyndved Kirstine Jørgensen 1856 Dyndved Dyndved 15.07.1891
11 Christian Moos 1868 Egen Egen Anne Dorothea Schnorr 1871 Hørup Hørup 14.10.1891
12Jes Vogt 1868 Løjt Kirkeby Aabenraa Østerholm Ellen Nielssine Matzen 1869 Nørby Løjt sogn Østerholm 30.10.1891
13 Gottfred Neumann 1853 Lomp Døbern Preuss. Elstrup Anna Maria Hansen Schmidt 1859 Stevning Himmark 04.11.1891
14 Christian Mathiesen 1868 Stolbro Stevning Anna Cathrina Hansen Steffensen 1865 Elstrup Stolbro 04.11.1891
18921 Clemen Larsen Pedersen 1867 Kvong Stevning Elise Margretha Toft 1871 Oksbøl Oksbøl 06.01.1892 2 Christen Jørgensen Nymand 1867 Hjortspring Hjortspring Marie Kirstine Nielsen 1869 Dyndved Hjortspring 10.02.1892 3 Hans Lauritzen 1869 Dyndved Hildesheim Anne Marie Jensen 1869 Hundslev Dyndved 25.02.1892 4 Christen Jacobsen 1864 Sjellerup Sjellerup Marie Bonde 1871 Stevning Stevning 02.03.1892 5 Christen Christensen Blom 1858 Lunden Stevning Anne Marie Jørgensen Blom 1867 Hundslev Sebbelev 09.03.1892 6 Christen Christensen 1866 Bagmose Ulkebøl Miang Marie Nymand 1871 Sjellerup Dyndved 17.03.1892 7 Peter Thomsen 1837 Mintebjerg Ny Skodsbøl Anna Marie Have 1843 Stevning Stevning 25.04.1892 8Jørgen Jørgensen 1866 Stevning Stevning Mette Cathrine Jensen Bonde 1862 Elstrup Stevning 27.04.1892 9 Kristen Peder Karl Pedersen 1866 Gødvad Mark Gødvad Stevning Anna Maria Lau 1869 Tombøl Aabenraa Stevning 18.05.1892
10Jacob Hansen 1858 Stevning Stolbro Catharine Christine Jacobsen 1857 Svenstrup Svenstrup 23.05.1892
11Jens Jensen Kock 1870 Sjellerup Sjellerup Anne Marie Kock 1870 Egen Sjellerup 02.06.1892
12 Søren Andersen Krogh 1865 Styding Hammelev s Dyndved Marie Nielsen 1866 Aasted Dyndved 02.06.1892
13 Christian Frederiksen 1863 Elstrup Elstrup Anne Kirstine Christensen 1870 Egen Elstrup 13.06.1892
14Jørgen Hansen Davidsen 1872 Majbøl Stevning Eleonore Matthiesen 1822 Guderup Stevning 15.06.1892
15 Hans Andresen Mai 1862 Tandslet Tandslet Mette Marie Rudolph f Møller 1863 Sjellerup Sjellerup 28.07.1892
16 Peter Hess 1870 Sjellerup Sjellerup Anne Kirstine Jæger 1869 Elstrupskov Sjellerup 15.09.1892
17 Nicolai Krogh 1868 Egen Hørup Anne Kirstine Jørgensen 1867 Sjellerup Sjellerup 21.09.1892
18Jes Clausen Torre 1850 Dyndved Hundslev Anne Cathrine Frederiksen 1850 Stolbro Stolbro 03.11.1892
19Jørgen Jokumsen Eriksen 1859 Sønderborg Egen Elisabeth Jensen 1863 Søby Ærø Egen 02.12.1892
20Johann Jacobsen 1864 Skovby Ketting Mette Marie Lausen 1871 Mjølsmark Rise s Elstrup 08.12.1892
18931 Peter Hansen Andersen 1848 Tanderup Ærø Egen Anne Marie Petersen Hess 1846 Sjellerup Egen 02.02.1893 2Johann Ferdinand Schultz 1859 Underwangen Eilau Sjellerup Anne Cathrine Hansen 1868 Guderup Guderup 02.02.1893 3Jørgen Christensen 1856 Egen Guderup Anne Kirstine Jørgensen 1856 Sjellerup Guderup 16.02.1893 4 Peter Nissen Godt 1874 Stolbro Stolbro Anne Kirstine Johansen Christensen 1869 Guderup Dyndved 22.02.1893 5 Anders Jørgensen 1851 Marslevmark Nymølle Marie Christine Hansen 1865 Ketting Guderup 02.03.1893 6 Peter Christian Rasmussen Møller 1870 Stiellerup Linaa Hjortspring Mette Cathrine Christensen 1870 Egen Sjellerup 06.03.1893 7 Wilhelm Ferdinand Petersen Rasch 1862 Løjt Kirkeby Aabenraa Stevning Sille Marie Andersen 1866 Ærø/Jestrup Stevning 09.03.1893 8 Hans Bragh 1865 Dyndved Dyndved Mette Marie Jørgensen Nymand 1864 Guderup Guderup 15.03.1893 9 Christian Bragh 1868 Dyndved Elstrup Anne Dorothea Smidemand 1873 Elstrup Elstrup 03.05.1893
10 Friederich Gustav Schimmke 1870 Gernau kr Fischausen Stolbro Anne Kirstine Andersen 1873 Hvidberg Dyndved 11.05.1893
11Jacob Clausen 1870 Elstrup Stevning Anne Marie Nielsen 1871 Asserballeskov Dyndved 11.05.1893
12 Christian Jørgensen 1864 Elstrup Elstrup Mette Marie Høeg 1867 Sjellerup Sjellerup 25.05.1893
13 Hans Christian Krogh 1871 Egenmølle Egenmølle Maria Anna Christina Wied 1867 Lundsgaardsmark Egenmølle 17.06.1893
14 Nicolai Nicolaisen 1868 Asserballe Dyndved Marie Hansen 1872 Dyndved Dyndved 08.06.1893
15 Frederik Frederiksen 1873 Sjellerup Stevning Cathrine Lassen 1868 Guderup Sjellerup 14.09.1893
16 Christian Sophus Theiss 1869 Nordborg Augustenborg Anne Marie Gude 1872 Egen Guderup 20.09.1893
17Jørgen Frederiksen 1872 Egen Pøl Dorothea Sophie Jacobsen 1867 Sjellerup Sjellerup 04.10.1893
18 Frederik Lorenzen Schnell 1866 Guderup Guderup Elisabeth Hansen 1862 Stolbro Stolbro 08.11.1893
19Jørgen Jensen 1867 Østerholm Dyndved Cathrine Marie Madsen 1862 Guderup Dyndved 09.11.1893
20 Christian August Thomasen 1873 Sønderborg Stevning Anne Marie Kok 1863 Guderup Stevning 23.11.1893
21Jes Hansen 1867 Stevning Stevning Maria Kirstine Lausen 1863 Nordborg Stevning 18.12.1893
1894
1Jes Moos 1867 Elstrup Stolbro Eleonore Elisabeth Clausen 1873 Stolbro Stolbro 15.01.1894
2 Carl Michael Hermann Ahlmann 1868 Havet ud for New York Stevning Christine Jensen 1874 Stevning Stevning 07.03.1894
3Jes Clausen Torre 1869 Stevning Stevning Christine Petersen 1870 Broballe Stevning 12.04.1894
4Jørgen Hansen 1868 Hjortspring Hjortspring Elisabeth Nielsen 1872 Hjortspring Stolbro 09.05.1894
5Jørgen Hansen Dreier 1868 Elstrup Elstrup Ellen Moos 1867 Elstrup Elstrup 31.05.1894
6Jørgen Rasmus Davidsen Bötzau 1869 Stevning Stevning Carolina Maria Nicolaisen 1867 Stenderup Stevning 05.07.1894
7 Andreas Jørgensen 1873 Dyndved Dyndved Anne Marie Holm 1871 Hundslev Dyndved 05.07.1894
8 Peter Christensen Sudder 1859 Elstrup Elstrup Mette Marie Lind f Andersen 1858 Egen Elstrup 30.07.1894
9Jørgen Hansen 1867 Nybøl Egen Cathrine Margretha Hansen 1870 Ransberg Tandslet Guderup 10.10.1894
10Jørgen Thomsen 1871 Hundslev Stolbro Anne Marie Jørgensen 1871 Stolbro Stolbro 14.11.1894
11 Andreas Jensen 1868 Dyndved Dyndved Marie Thomsen 1868 Hundslev Hundslev 12.12.1894
12 Christian Christensen 1867 Løjt Kirkeby Aabenraa Nygaard Anna Marie Petersen 1866 Nordborg Havnbjerg 14.12.1894
1895
1 Peter Jessen 1860 Rinkenæsmark Stevning Kristina Maria Jørgensen Wolff 1859 Sønderby Kegnæs Stevning 01.03.1895
2 Frederik Frederiksen 1867 Købingsmark Stevning Maria Jensen 1871 Klingbjerg Klingbjerg 06.03.1895
3 Christian Jørgensen 1870 Sjellerup Sjellerup Marie Cathrine Ernst 1872 Guderup Guderup 27.03.1895
4 Niels Peter Svensen Blomma 1862 Wahllery Wedersløf S Solbjerggaard Kirstine Matthiesen 1869 Klingbjerg Klingbjerg 09.04.1895
5 Hans Hansen 1870 Dyndved Dyndved Marie Miang 1874 Stolbro Dyndved 25.04.1895
6Lauritz Nielsen Beck 1870 Skærbækgaard Elstrup Anne Cathrine Christiansen 1874 Elstrup Elstrup 02.05.1895
7Jørgen Jørgensen 1859 Elstrup Tandslet Anne Margrethe Andresen 1863 Vibøge Vibøge 06.05.1895
8 Christen Jørgensen 1868 Stolbro Stolbro Anne Marie Jepsen 1876 Dyndved Dyndved 16.05.1895
9 Christian Hansen 1868 Hundslev Elstrup Mette Marie Samsted 1873 Elstrup Elstrup 27.05.1895
10 Christian Jacobsen Richelsen 1863 Bovrup Guderup Maren Johannsen 1871 Bovrup Bovrup 02.10.1895
11 Hans Christian Ernst 1871 Guderup Guderup Kirsten Matthiesen 1874 Trymbelyng Guderup 22.10.1895
12 Dominicus Dominucussen 1853 Stolbro Stolbro Anna Cathrine Christensen 1854 Brandsbøl Stolbro 06.11.1895
13 Christen Clausen Torre 1854 Stevning Stevning Ingeborg Augustesen 1860 Stevning Stevning 27.11.1895
14 Christen Jespersen 1872 Sjellerup Sjellerup Margrethe Hess 1873 Sjellerup Sjellerup 02.12.1895
15Jørgen Jørgensen 1840 Svenstrup Dyndved Anne Kristine Jessen 1864 Sjellerup Dyndved 05.12.1895
16Jens Peter Petersen 1872 Sebbelev Helved Gyritha Sophia Monrath 1872 Gaaskær Elstrup 12.12.1895
1896
1 Christen Gude 1875 Egen Bremen Henriette Marie Emilie Auguste Hammer 1869 Augustenborg Sjellerup 02.02.1896
2Jørgen Jørgensen 1844 Lunden Dyndved Ellen Andresen 1846 Svenstrup Dyndved 25.03.1896
3 Peter Møller 1872 Lysmosgaard Ulkebøl Østerholm Anne Lausen 1864 Asserballeskov Østerholm 14.04.1896
4 Hans Miang 1870 Dyndved Dyndved Anne Marie Thomsen 1872 Hundslev Notmark Dyndved 22.04.1896
5 Peter Petersen 1877 Egen Dyndved Marie Cathrine Jørgensen 1871 Hundslev Notmark Ketting 05.05.1896
6 Christian Jørgensen Nymann 1872 Guderup Guderup Marie Jespersen 1863 Guderup Guderup 06.05.1896
7 Peter Petersen 1861 Ullerupmark Lysholm Elisabeth Moldt 1874 Helved Lysholm 14.05.1896
8 Hans Andersen 1859 Mintebjerg Østerholm Kirsten Møller 1867 Elstrup Østerholm 15.05.1896
9 Peter Wrang 1868 Stolbro Stolbro Marie Nissen Bragh 1872 Stolbro Stolbro 20.05.1896
10 Nis Christensen Tychsen 1872 Baistrupmark Ertebjerg Marie Caecilie Elisabeth Lorenzen 1877 Ketting Guderup 21.05.1896
11Jens Christian Nissen 1860 Kvorup Kvong Ribe Elstrup Marie Katrine Iwersen f Andersen 1853 Lambjerg Elstrup 22.06.1896
12 Christen Andersen Gefke 1875 Gammelgaard Egen Anne Cathrine Nielsen 1875 Svenstrup Egen 01.07.1896
13Johan Jørgensen 1875 Egen Elstrup Anne Marie Jæger 1867 Elstrupskov Elstrup 25.07.1896
14Jens Jensen 1869 Stolbro Sjellerup Anne Marie Cathrine Rende 1871 Guderup Guderup 10.09.1896
15 Hans Andresen 1872 Sebbelev Elstrup Marie Christine Rende 1877 Guderup Guderup 10.09.1896
16 Christian Hansen 1871 Sønderborg Dyndved Anne Marie Hansen 1869 Lavensby Dyndved 25.09.1896
17 Frederik Jensen 1853 Østerholm Guderup Anna Marie Petersen 1852 Mjels Mjels 25.09.1896
18 Hans Jacob Rasmussen 1816 Tommerup Dyndved Anne Kirstine Klemsen 1845 Mølby Ulkebøl sogn Sjellerup 26.09.1896
19 Peter Jensen 1871 Mastrup Haderslev Egen Marie Jacobsen 1871 Sjellerup Sjellerup 07.10.1896
20 Claus Hansen Jensen 1866 Renbjerg Broager Brandsbøl Marie Helene Jørgensen 1874 Stolbro Stolbro 14.10.1896
21 Karl Heinrich Erichsen 1868 Sønderborg Vollerup Eleonore Elise Jensen 1870 Ketting Elstrup 29.10.1896
22 Peter Christian Jensen 1871 Østerby Hjerne sogn Lysholm Marie Hansen 1875 Østerholm Østerholm 20.12.1896
23 Søren Nielsen 1866 Avernakø Guderup Anne Cathrine Becker 1865 Sjellerup Guderup 21.12.1896
24 Friedrich Otto Uhlmann 1865 Markesdorf Sachsen Sønderborg Helene Margrethe Bötzau 1869 Østerholm Østerholm 26.12.1896
18971 Peter Clausen 1874 Elstrup Elstrup Anne Marie Møller 1873 Guderup Elstrup 03.02.1897 2 Christian Petersen 1874 Egen Egen Cathrine Margarethe Matthiesen 1874 Ketting Egen 05.04.1897 3Johann Paulsen 1874 Klingbjerg Elstrup Marie Kirstine Møller 1873 Elstrup Elstrup 09.04.1897 4Jørgen Jørgensen 1866 Stevning Elstrup Anne Bonde 1873 Elstrup Elstrup 26.04.1897 5 Emil Grothkarst 1868 Gadebusch Mecklenb. Kiel Anni Henriette Christine Jensine Meier 1871 København Hjortspring 30.04.1897 6 Hans Peter Krogh 1874 Asserballe Asserballe Anne Dorothea Moos 1872 Elstrup Elstrup 19.05.1897 7 Diderick Moldt 1870 Stevning Stevning Anna Kirstine Clausen 1869 Stevning Stevning 24.05.1897 8Jens Peter Christensen 1869 Østerholm Elstrup Ellen Aagesen 1864 Himmark Elstrup 16.06.1897 9 Frederik Albrecht Smidemann 1871 Stolbro Ketting Christine Mathilde Petersen 1874 Sønderborg Ketting 17.06.1897
10Jørgen Philipsen 1870 Købingsmark Stevning Doris Christensen 1875 Østerholm Stevning 29.06.1897
11 Hans Andersen 1874 Bro Egen Anna Marie Ernstsen 1874 Guderup Guderup 08.07.1897
12Jørgen Clausen 1876 Elstrup Egen Margrethe Marie Petersen 1873 Dyndved Egen 13.07.1897
13Lauritz Christensen 1871 Stolbro Stolbro Mette Marie Kirstine Dreier 1876 Elstrup Elstrup 08.09.1897
14 Christen Moos 1875 Elstrup Elstrup Marie Krogh 1866 Egenmølle Egenmølle 22.09.1897
15 Christen Matthiesen 1873 Stevning Stevning Helene Kirstine Berg 1876 Stevning Stevning 30.09.1897
16 Hans Jepsen 1865 Dyndved Dyndved Marie Catharine Nielsen 1872 Asserballeskov Asserballeskov 28.10.1897
17 Christian Hansen 1861 Torup Svenstrup Østerholm Kirsten Hansen Wriborg 1866 Havnbjerg Havnbjerg 12.11.1897
18 Christian Christensen 1840 Egen Elstrup Maria Henriette Laemke 1857 Elbing kr Danzig Elstrup 21.12.1897
18981 Claus Jørgensen 1870 Elstrup Elstrup Christine Marie Christensen 1877 Holmskov Egen s Elstrup 13.01.1898 2 Christen Christensen 1869 Stolbro Stevning Anna Dorothea Hansen 1875 Stevning Stevning 10.01.1898 3 Hans Petersen 1852 Guderup Sjellerup Anna Margretha Petersen 1856 Svenstrup Sjellerup 05.05.1898 4 Peter Frederik Petersen 1869 Abkærmark Haderslev Stevning Ane Rudolph 1868 Stevning Stevning 11.05.1898 5 Peter Johann Nielsen 1871 Bro Svenstrup Marie Matthiesen 1876 Stevning Svenstrup 19.05.1898 6 Peter Petersen Bladt 1865 Almsted Dyndved Else Kristensen 1872 Sparkær N Borris s Dyndved 21.05.1898 7Jørgen Frederik Smidemann 1868 Stolbro Stolbro Marie Sophie Matthiesen 1873 Ketting Stolbro 11.07.1898 8 Christian Jensen Bonde 1870 Elstrup Elstrup Anna Christiane Frederiksen 1870 Stevning Himmark 12.10.1898 9 Frederik Petersen 1876 Guderup Guderup Ellen Clausen Good 1875 Egen Egen 13.10.1898
10Johann Peter Diederiksen 1870 Süderhof Lech sogn Dyndved Anne Kirstine Valentin 1871 Himmarkmark Dyndved 15.10.1898
11 Hinrich Richelsen 1873 Rinkenæs Guderup Christine Margarethe Hansen 1874 Nordborg Frederiksgaard 20.10.1898
12Jørgen Jørgensen Hull 1865 Klingbjerg Sjellerup Anne Marie Matthiesen 1869 Guderup Guderup 07.11.1898
18991Johann Clausen 1871 Skovby Lysabild Stevning Anna Marie Christensen Brock 1874 Stevning Stevning 10.01.1899 2 Christian Christensen 1873 Oksbøl Stevning Cathrine Marie Augustesen 1866 Stevning Stevning 01.03.1899 3Jørgen Jørgensen Jæger 1873 Elstrup Elstrup Marie Hansen 1871 Lavensby Dyndved 23.03.1899 4 Hans Petersen 1877 Østerholm Elstrup Anne Marie Nielsen 1878 Ketting Nymølle 10.04.1898 5 Christen Jespersen 1859 Dyndved Dyndved Marie Kirstine Christensen 1866 Stolbro Dyndved 10.04.1898 6 Hans Christian Buchard 1873 Langmosegaard Stolbro Marie Cathrine Christensen 1873 Stolbro Stolbro 12.04.1899 7 Peter Hansen Hess 1874 Augustenborg Augustenborg Henriette Florentine Voss 1878 Dyndved Sjellerup 20.04.1899 8 Hans Christian Frederiksen 1873 Stevning Altona Augusta Hanna Rasmussen 1876 Egernsund Sottrupskov 11.05.1899 9 Hans Jørgen Frederiksen 1870 Egen Egen Mette Kathrine Espesen 1870 Torp Egen 24.05.1899
10 Hans Nielsen 1877 Ketting Elstrup Mette Marie Hansen Steffensen 1870 Elstrup Elstrup 31.05.1899
11Jørgen Miang 1873 Stolbro Styding Haderslev Anna Cathrine Frederiksen 1862 Fjelby Lysabild Fjelby Lysabild 09.06.1899
12 Andreas Andersen 1879 Svenstrup Mark Solbjerggaard Helene Cathrine Ernst 1877 Guderup Guderup 28.06.1899
13Jørgen Petersen 1874 Mintebjerg Østerholm Anne Kirstine Møller 1879 Østerholm Østerholm 21.09.1899
14 Peter Møller 1876 Elstrup Elstrup Eline Kirstine Clausen 1871 Elstrup Solbjerggaard 03.10.1899
15 Frederik Frederiksen 1874 Elstrup Elstrup Ellen Christensen 1870 Egen Elstrup 04.10.1899
16Lauritz Petersen 1879 Havnbjerg Nymølle Maria Cathrina Carstensen 1880 Lysabild Sønderborg 10.10.1899
17 Christian Jerspersen 1871 Elstrup Elstrup Christine Møller 1875 Himmark Himmark 18.10.1899
18 Peter Hansen Wehl 1873 Augustenborg Guderup Matte Maria Petersen 1870 Svenstrup Svenstrup 26.10.1899
19 Dethlef Peter Jepsen 1868 Augustenborg Augustenborg Anna Marie Christine Christensen 1877 Kær Elstrup 31.10.1899
20 Hans Christian Bonde 1851 Notmarkskov Stevning Maria Christensen 1850 Stevning Stevning 15.11.1899
21 Hans Peter Rasmussen 1876 Süderfeldt Schwakdorf Gaarden v Kiel Marie Florentine Petersen 1867 Dyndved Dyndved 23.11.1899
22 Hans Jacobsen 1869 Torup Guderup Anna Martia Cathrine Jensen f Rende 1871 Guderup Guderup 13.12.1899