Kontakt

hus
Egen sogns lokalhistoriske forening
Sommervej 17, Guderup
(Spiloppen børnehave)
DK 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 93 01
Email : arkiv@esla.dk

Åbningstid:
Hver mandag kl. 19.00-20.30.

Udvidede åbningstid
1. torsdag i hver måned kl. 15.00 -1700.

Henvendelse uden for åbningstiden.
Henrik Skrydstrup – Mobil 30 28 87 13
Jens Jørgen Jensen – Mobil 20 82 74 43

Bestyrelsen 2017

Formand
Henrik Skrydstrup
Runevænget 37, Guderup
6430 Nordborg
30 28 87 13

Næstformand
Jens Jørgen Jensen
GL. Guderup 23
20 82 74 43

Arkivleder
Jørgen Wrang
Stolbrogade 1A
74 45 86 79

Sekretær
Hans Hvid
Holmsvej 30
74 45 89 12

Kasserer
Inga Skjøth
Dyndvedgade 18
74 45 93 34
26 22 37 53

Bestyrelsesmedlem  
Astrid Petersen
Dyndvedgade 5
74 45 88 57

Bestyrelsesmedlem
Erik Bonde
Ptæstevænget 27
31 32 80 17

Suppleant
John Hansen

Suppleant
Philip Witte Iwersen
Nørregade 1
30 95 94 50