Kontakt

hus
Egen sogns lokalhistoriske forening
Sommervej 17, Guderup
(Spiloppen børnehave)
DK 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 93 01
Email : arkiv@esla.dk

Åbningstid:
Hver mandag kl. 19.00-20.30.

Udvidede åbningstid
1. torsdag i hver måned kl. 15.00 -1700.

Henvendelse uden for åbningstiden.
Jørgen Wrang - Telefon 74 45 86 79
Jens Jørgen Jensen - Mobil 20 82 74 43

Bestyrelsen 2021 / 2022

Formand
John Hansen
Møllevej 12
51 23 79 06

Næstformand
Ruth Jessen
Gammelløkke 7

Arkivleder
Jørgen Wrang
Stolbrogade 1A
74 45 86 79

Kasserer
Inga Skjøth
Dyndvedgade 18
74 45 93 34
26 22 37 53

Sekretær
Birgit Lebel
Tinghol 5B
51 15 32 83

Bestyrelsesmedlem  
Astrid Petersen
Dyndvedgade 5
74 45 88 57

Bestyrelsesmedlem
Jens Jørgen Jensen
GL. Guderup 23
20 82 74 43

Suppleant
Henrik Skrydstrup
Runevænget 37
30 28 87 13

Suppleant
Philip Witte Iwersen
Nørregade 1
30 95 94 50