Om arkivet

Fortiden har gjort os til det, vi er. Når vi interesserer os for fortiden,
kommer vi måske til at forstå noget om nutiden- og om os selv.
Vi stiller spørgsmål til fortiden- og prøver at svare på dem.
For at kunne besvare blot en del af disse spørgsmål er det vigtigt at have kilder til rådighed.
Kilder kan f.eks. være dokumenter, dagbøger, breve, fotografier og meget andet.
Med kilder til vores rådighed vil vi i mange tilfælde kunne svare på de spørgsmål som vi stiller til fortiden.

Arkivets målsætning
At indsamle lokalhistorisk materiale fra Egen Sogn,
og at sikre størst mulig offentlig adgang til samlingen.
At øge interessen for sognets historie.

Vedtægter
Vedtægter Egen Sogns Lokalhistoriske Forening

Dækningsområde og stedkoder:

EGEN SOGN
540-15-00

EGEN
Egenmølle, Egenmark
540-15-01

DYNDVED
540-15-02

STOLBRO
Stolbroløkke, Stolbromark
540-15-03

GUDERUP
GL. Guderup, Sjellerup, Sjellerupskov, Sjellerupmark
540-15-04

NØRRESKOV
540-15-05

ELSTRUP
Elstrupskov, Hønshøj, Lysholm, Trympellyng, Nyled, Holmskov, Østerholm
540-15-06

***

Oprettelsesår:
1994.

Antal læsepladser:
6.

Arkivalier:
Samlingen rummer bl.a. Jørgen Nielsens kronik over Egen sogn.
Pastor Christian Knudsens optegnelser fra Egen sogn.

Avissamlinger:
Jydske Tidende 1945-1946.

Fotokopier:
W. Deichgræbers Alsinge Vers med illustrationer.

Microkort
Kirkebøger Egen sogn 1783-1874.

Andet
Vi arrangerer foredrag, udstillinger, udflugter og lign.

Arkivet har ingen indlånsret fra Statens arkiver.

***