Velkommen

Arkivet er den historiske hukommelse i Egen sogn og omegn.
Arkivet indsamler og bevarer materiale om sognets og om egnens historie.
Det er tilgængeligt for alle interesserede.
Her findes kilderne, i original eller kopi.

GENERALFORSAMLING 2019
Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Afholder generalforsamling.
Den 06-marts 2019 kl 19.00
Det sker på Egen Forsamlingshus / Hos Risa
Se program her

Vi gemmer på fortiden til fremtiden
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
***