Børns tøj i gamle dage

Børns tøj i gamle dage.

Se arkivets udstilling af gamle billeder.
På torvet Nørregade 1 i Guderup.


Se billeder her

 

Velkommen

Arkivet er den historiske hukommelse i Egen sogn og omegn.
Arkivet indsamler og bevarer materiale om sognets og om egnens historie.
Det er tilgængeligt for alle interesserede.
Her findes kilderne, i original eller kopi.

Vi gemmer på fortiden til fremtiden
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
***